08/04/2023 17:29

Công chức, viên chức có được hưởng ưu đãi vay vốn khi mua nhà ở xã hội?

Công chức, viên chức có được hưởng ưu đãi vay vốn khi mua nhà ở xã hội?

Tôi là giáo viên thì có được vay vốn chính sách mua nhà ở xã hội không? Mức vay tối đa là bao nhiêu? “Mỹ Lệ - Cà Mau”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Luật nhà ở 2014 về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, gồm:

- Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

- Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn.

- Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Như vậy, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng được hưởng ưu đãi về chính sách hỗ trợ về mua/thuê nhà ở xã hội.

Xem thêm: Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được hưởng những ưu đãi gì?

2. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật nhà ở 2014 về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, như sau

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực.

- Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này

- Công chức, viên chức phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, công chức, viên chức phải là người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa mua được nhà, đất ở… là đối tượng thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên thì có đủ cơ sở để hưởng chính sách vay vốn mua nhà ở xã hội.

3. Những thông tin về khoản vay chính sách mua nhà ở xã hội

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Nghị đinh 100/2015/NĐ-CP về vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, như sau:

- Mức vốn vay: Mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà

- Lãi suất vay:

+ Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ.

+ Lãi suất cho vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho từng thời kỳ.

- Thời hạn vay: Thời hạn vay tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

- Thực hiện trả nợ gốc và lãi tiền vay theo quy định của tổ chức tín dụng cho vay.

- Giải ngân vốn vay: Vốn vay được giải ngân theo thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn được ký kết giữa hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tín dụng cho vay vốn.

Như vậy, công chức, viên chức khi mua nhà ở xã hội sẽ được Nhà nước hỗ trợ mức vay vốn tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua nhà và thời hạn vay tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên và mức lãi suất sẽ được quy định theo từng thời kì.

Thông tin thêm: Lãi suất ưu đãi áp dụng đến hết ngày 30-6-2023 đối với người mua nhà là 8,2%/năm. Kể từ ngày 1-7-2023, định kỳ 6 tháng/lần, Agribank sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi triển khai chương trình.

Nguyễn Ngọc Trầm
9731

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn