08/10/2020 15:21

Công bố 02 án lệ mới áp dụng từ ngày 15/11/2020

Công bố 02 án lệ mới áp dụng từ ngày 15/11/2020

Ngày 02/10/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 276/QĐ-CA về việc công bố án lệ.

Theo đó, công bố thêm 02 án lệ mới được áp dụng xét xử từ ngày 15/11/2020 sau đây:

- Án lệ số 38/2020/AL về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

- Án lệ số 39/2020/AL về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra.

Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Quyết định 276/QĐ-CA chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Như Ý
296


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về