28/10/2023 10:20

Có mấy hình thức khuyến mại hàng hàng hóa, dịch vụ?

Có mấy hình thức khuyến mại hàng hàng hóa, dịch vụ?

Tôi muốn hỏi Các loại hàng hóa, dịch vụ nào được khuyến mại, dùng để khuyến mại? Có mấy hình thức khuyến mại hàng hàng hóa, dịch vụ?  _Gia Bảo(Hà Tĩnh)

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Các loại hàng hóa, dịch vụ nào được khuyến mại, dùng để khuyến mại?

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại được quy định Điều 93 và 94 Luật Thương mại 2005 và được hướng dẫn bởi Điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP như sau:

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là gì?

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó.

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm: 

+ Rượu, 

+ Xổ số, 

+ Thuốc lá, 

+ Sữa thay thế sữa mẹ, 

+ Thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), 

+ Dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, 

+ Dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, 

+ Hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam,

+ Các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mại là gì?

- Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng.

- Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác.

- Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm: 

+ Rượu, 

+ Xổ số, 

+ Thuốc lá, 

+ Thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), 

+ Dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, 

+ Dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, 

+ Hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam,

+ Các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

- Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Như vậy, các loại hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại không bao gồm các loại hàng hóa dịch vụ nêu trên. Ngoài ra, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại có sự khác nhau về hình thức sử dụng trong kinh doanh.

2. Có mấy hình thức khuyến mại hàng hàng hóa, dịch vụ?

Các hình thức khuyến mại được quy định từ Điều 8 đến Điều 15 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

- Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền;

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá);

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương);

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác;

- Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là bao nhiêu?

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại được quy định tại Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP như sau:

- Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

- Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. 

Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:

+ Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

+ Hàng thực phẩm tươi sống;

+ Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, theo quy định trên thì mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại thông thường là 50% so với giá gốc, đối với các chương trình khuyến mại tập trung, mức giảm giá tối đa là 100%(Mức giảm 100% cũng áp dụng cho các chương trình khuyến mại do Thủ tướng quyết định). Đồng thời, không áp dụng mức giảm tối đa đối với một số trường hợp như: hàng hóa thực hiện chính sách bình ổn giá, hàng thực phẩm tươi sống, hàng hóa của doanh nghiệp phá sản hoặc thay đổi hoạt động kinh doanh.

Trân trọng!

Hứa Lê Huy
319

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn