22/03/2023 17:43

Có được đổi tên trong giấy khai sinh? Thủ tục đổi tên?

Có được đổi tên trong giấy khai sinh? Thủ tục đổi tên?

Tên tôi rất dài nên không nhiều lần gây phiền phức cho tôi. Vậy tôi muốn đổi tên có được không? Hồ sơ, thủ tục đổi tên thực hiện như thế nào? “Chị Tâm-Đà Nẵng”

Chào chị, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Những trường hợp được thay đổi tên trong giấy khai sinh

Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015, quy định về quyền thay đổi tên, như sau:

Điều 28. Quyền thay đổi tên

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Theo đó, cá nhân có quyền thay đổi tên, song không phải trường hợp nào cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng công nhận việc thay đổi tên.

Trong trường hợp của bạn, nếu tên của bạn quá dài và khi sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì việc đổi tên của bạn có thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.

2. Hồ sơ, thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 15/2015/TT-BTP, hồ sơ thay đổi tên gồm có:

- Tờ khai đăng ký cải chính hộ tịch

Mẫu tờ khai: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/To-khai-cai-chinh-ho-tich.doc

- Bản sao Giấy khai sinh được công chứng, chứng thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp

- Các giấy tờ khác như: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;…

Về thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh được thực hiện theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch

Bước 2: Chờ thụ lý hồ sơ

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Sau đó, ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh.

Trường hợp đăng ký thay đổi họ, tên không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì UBND cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Bước 3: Nộp lệ phí và chờ kết quả.

Trân trọng!

Lê Thị Phương Ngân
2556

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn