05/01/2024 16:37

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy

Tôi muốn biết Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy trực thuộc cơ quan nào? Chức năng và nhiệm vụ của Cục? Văn Duy – TP.HCM.

Chào anh, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy trực thuộc cơ quan nào?

Theo quy định tại Điều 18 Luật tổ chức cơ quan Điều tra hình sự 2015 về tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra như sau:

- Tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an gồm có:

+ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

+ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Cục Cảnh sát hình sự);

+ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ;

+ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy;

+ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

- Tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh gồm có:

+ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

+ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Phòng Cảnh sát hình sự);

+ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ;

+ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy;

+ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

- Tổ chức bộ máy của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện gồm có:

+ Đội Điều tra tổng hợp;

+ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Đội Cảnh sát hình sự);

+ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ;

+ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy.

Như vậy, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy là đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Bên cạnh đó, tại cấp Công an cấp tỉnh và Công an cấp huyện cũng có các đơn vị Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy trực thuộc, gồm Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (cấp tỉnh) và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (cấp huyện).

2. Chức năng, nhiệm vụ của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy

Theo quy định tại Điều 19 Luật tổ chức cơ quan Điều tra hình sự 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an như sau:

- Tổ chức công tác trực ban hình sự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân loại và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

- Tiến hành Điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh về những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nếu xét thấy cần trực tiếp Điều tra; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điều tra lại.

- Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Điều tra và kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác Điều tra, xử lý tội phạm đối với các cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện; hướng dẫn các cơ quan của lực lượng Cảnh sát nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra.

- Kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tội phạm.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác Điều tra, xử lý tội phạm thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Công an nhân dân.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Bên cạnh đó, theo thông tin được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (https://pcmatuy.bocongan.gov.vn/Gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u/Ch%E1%BB%A9c-n%C4%83ng-nhi%E1%BB%87m-v%E1%BB%A5) về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy như sau:

Để có lực lượng chuyên sâu, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ma túy, ngày 12/3/1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ra Quyết định thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (nay là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – C04).

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, có trách nhiệm:

- Giúp Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy;

- Tham mưu giúp Bộ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong cả nước tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm về ma túy;

- Trực tiếp điều tra những vụ án về tội phạm ma túy và tổ chức thực hiện công tác truy nã, truy tìm theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng. Tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an theo dõi, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy theo quy định.

Tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy gồm các đơn vị cấp Phòng. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các địa phương trong cả nước được bố trí tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an cấp tỉnh và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hoặc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môt trường thuộc Công an cấp huyện.

Như vậy, chức năng, nhiệm vụ của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy như:

- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong cả nước.
- Trực tiếp điều tra các vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; tổ chức truy nã, truy tìm phạm nhân ma túy.
- Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra tội phạm ma túy đối với Công an các địa phương.
- Thực hiện công tác phối hợp quốc tế về phòng chống ma túy.

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
1210

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn