17/04/2021 08:48

Chính phủ đồng ý ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021

Chính phủ đồng ý ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021

Đây là nội dung tại Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi khi thực hiện kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, Chính phủ đồng ý ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 như đề nghị của Bộ Tài chính.

Giao Bộ Tài cính hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng ký ban hành ngay sau phiên họp.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công thương, Tư pháp, Ngoại giao, VCCI tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 109/2020/NĐ-CP, báo cáo đề xuất Thường trực Chính phủ trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Giao Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan sơ kết, đánh giá hiệu quả thực hiện các Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gói 62 nghìn tỷ); báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 15/5/2021.

Nghị quyết 45/NQ-CP được ban hành ngày 16/4/2021.

Thu Linh
368

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về