18/03/2024 16:07

Cập nhật bộ đề thi thử THPT quốc gia 2024 môn toán và đáp án

Cập nhật bộ đề thi thử THPT quốc gia 2024 môn toán và đáp án

Em nhờ anh/chị Ban biên tập tìm kiếm giúp em tài liệu ôn thi, bộ đề thi thử THPT quốc gia 2024 môn toán với ạ. Đồng thời, cho em hỏi quy chế thi THPT 2024 có sự thay đổi gì không? Dạ Thi – Hà Tĩnh.

Chào bạn, ban biên tập xin giải đáp như sau:

>> Xem thêm: Bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đề minh họa tốt nghiệp THPT 2024 môn ngữ văn và hướng dẫn cách giải

1. Cập nhật bộ đề thi thử THPT quốc gia 2024 môn toán và đáp án

Kỳ thi THPT Quốc gia 2024 đang đến gần, sĩ tử khắp nơi đang ráo riết ôn tập để đạt kết quả tốt nhất. Việc luyện tập với đề thi thử là một trong những phương pháp hiệu quả giúp các em đánh giá năng lực bản thân, làm quen với áp lực thời gian và cấu trúc đề thi. Nhằm hỗ trợ các em trong quá trình ôn tập, ban biên tập đã tổng hợp và cập nhật bộ đề thi thử THPT quốc gia 2024 môn toán dưới đây:

Đề khảo sát chất lượng lần 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hải Dương: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-chat-luong-lan-1-toan-12-nam-2023-2024-so-gddt-hai-duong.pdf

Đề thi thử Toán TN 2024 lần 1 trường THPT Quang Trung & Thanh Miện 3 – Hải Dương: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-thi-thu-toan-tn-2024-lan-1-truong-thpt-quang-trung-thanh-mien-3-hai-duong.pdf

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Ninh Bình: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-chat-luong-toan-12-lan-1-nam-2023-2024-so-gddt-ninh-binh.pdf

Đề thi thử TN 2024 môn Toán lần 1 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-thi-thu-tn-2024-mon-toan-lan-1-truong-thpt-ly-thai-to-bac-ninh.pdf

Đề kiểm tra lần 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-kiem-tra-lan-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-ly-thuong-kiet-bac-ninh.pdf

Đề thi thử Toán TN THPT 2024 lần 1 trường THPT Lạng Giang 1 – Bắc Giang: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-thi-thu-toan-tn-thpt-2024-lan-1-truong-thpt-lang-giang-1-bac-giang.pdf

Đề thi Toán 12 lần 1 tháng 10 năm 2023 trường THPT chuyên Bắc Giang: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-thi-toan-12-lan-1-thang-10-nam-2023-truong-thpt-chuyen-bac-giang.pdf

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Thái Bình: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-chat-luong-toan-12-lan-1-nam-2023-2024-truong-thpt-chuyen-thai-binh.pdf

Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-lan-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-chuyen-hung-vuong-phu-tho.pdf

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Phú Lộc – TT Huế: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-chat-luong-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-phu-loc-tt-hue.pdf

Đề khảo sát Toán 12 tháng 12 năm 2023 trường THPT Tiên Du 1 – Bắc Ninh https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-toan-12-thang-12-nam-2023-truong-thpt-tien-du-1-bac-ninh.pdf  

Đề KSCL Toán 12 thi TN THPT 2024 lần 1 trường THPT Ba Đình – Thanh Hóa https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-kscl-toan-lan-1-thi-tn-2024-truong-thpt-chuyen-dh-vinh-nghe-an.pdf 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán liên trường THPT – Hà Tĩnh https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2024-mon-toan-lien-truong-thpt-ha-tinh.pdf  

Đề khảo sát lần 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Tam Dương 2 – Vĩnh Phúc https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-lan-2-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-tam-duong-2-vinh-phuc.pdf  

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Kiến Thụy – Hải Phòng https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-chat-luong-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-kien-thuy-hai-phong.pdf

Đề thi thử TN 2024 online lần 2 môn Toán trường THPT Bố Hạ – Bắc Giang https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-thi-thu-tn-2024-online-lan-2-mon-toan-truong-thpt-bo-ha-bac-giang.pdf  

Đề KSCL Toán lần 1 thi TN 2024 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-kscl-toan-lan-1-thi-tn-2024-truong-thpt-chuyen-dh-vinh-nghe-an.pdf  

Đề thi thử Toán TN THPT 2024 lần 1 trường chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-thi-thu-toan-tn-thpt-2024-lan-1-truong-chuyen-hoang-van-thu-hoa-binh.pdf  

Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2024 lần 1 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-thi-thu-toan-tot-nghiep-thpt-2024-lan-1-truong-chuyen-ha-long-quang-ninh.pdf  

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Toán liên trường THPT – Nghệ An https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2024-mon-toan-lien-truong-thpt-nghe-an.pdf 

Đề KSCL học sinh Toán 12 lần 1 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hải Dương https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-kscl-hoc-sinh-toan-12-lan-1-nam-2023-2024-so-gddt-hai-duong.pdf 

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-chat-luong-toan-12-nam-2023-2024-so-gddt-bac-ninh.pdf 

Đề khảo sát Toán 12 lần 1 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-toan-12-lan-1-nam-2023-2024-so-gddt-vinh-phuc.pdf 

Đề thi thử TN THPT 2024 môn Toán trường THPT Trần Phú – Hà Tĩnh https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-thi-thu-tn-thpt-2024-mon-toan-truong-thpt-tran-phu-ha-tinh.pdf 

Đề KSCL Toán 12 thi TN 2024 lần 1 trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-kscl-toan-12-thi-tn-2024-lan-1-truong-thpt-hau-loc-4-thanh-hoa.pdf 

Đề thi thử TN THPT 2024 môn Toán trường chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-kscl-toan-12-thi-tn-2024-lan-1-truong-thpt-hau-loc-4-thanh-hoa.pdf 

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Thanh Hóa https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-chat-luong-toan-12-lan-1-nam-2023-2024-so-gddt-thanh-hoa.pdf 

Đề ôn thi TN THPT 2024 môn Toán trường THPT Lam Kinh – Thanh Hóa https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-on-thi-tn-thpt-2024-mon-toan-truong-thpt-lam-kinh-thanh-hoa.pdf 

Đề thi thử Toán TN THPT 2024 lần 1 trường THPT Hà Trung – Thanh Hóa https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-thi-thu-toan-tn-thpt-2024-lan-1-truong-thpt-ha-trung-thanh-hoa.pdf 

Đề khảo sát lần 2 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-lan-2-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-chuyen-hung-vuong-phu-tho.pdf 

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 2 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Ninh Bình https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-chat-luong-toan-12-lan-2-nam-2023-2024-so-gddt-ninh-binh.pdf 

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 THPT năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Phú Thọ https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-khao-sat-chat-luong-toan-12-thpt-nam-2023-2024-so-gddt-phu-tho.pdf 

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 môn Toán https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/de-thi-tham-khao-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2024-mon-toan.pdf 

Nguồn đề thi: TOANMATH

>> Xem thêm: Bộ GD-ĐT chính thức chốt 4 môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

2. Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024 thí sinh cần lưu ý

(1) Đối tượng dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 gồm:

- Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

- Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

- Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

- Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

(Căn cứ khoản 1 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT)

(2) Điều kiện dự thi:

- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

- Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;

- Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT;

- Các đối tượng dự thi phải ĐKDT và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

(căn cứ Khoản 4 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT)

(3) Bài thi

Theo đó, bài thi thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày 22/04/2024 sẽ có sự thay đổi, các thí sinh cần lưu ý, cụ thể:

Tổ chức thi 05 (năm) bài thi, gồm: 03 (ba) bài thi độc lập:

- Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn);

- 01 (một) bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học;

- 01 (một) bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

(căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 22/04/2024).

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
14955

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn