13/08/2021 16:44

Cần lưu ý: Những trường hợp người dân bị thu hồi sổ đỏ

Cần lưu ý: Những trường hợp người dân bị thu hồi sổ đỏ

Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp. Nhiều người cho rằng, khi đã được cấp sổ đỏ xong thì không phải lo lắng gì nữa. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy, vẫn có nhiều trường hợp nhà nước thu hồi sổ đỏ đã được cấp.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 thì nhà nước thu hồi sổ đỏ đã cấp cho người sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

(1) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.

(2) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.

(3) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(4) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Lưu ý: Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp này sẽ do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013 quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Sáng Nguyễn
2136

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn


Từ khóa: thu hồi sổ đỏ |