18/08/2022 14:07

Căn cước công dân sai quê quán, phải làm gì?

Căn cước công dân sai quê quán, phải làm gì?

“Tôi vừa nhận được căn cước công dân gắn chíp nhưng lại bị sai quê quán. Vậy tôi muốn hỏi tôi cần phải làm gì để được sửa thông tin quê quán cho đúng. Xin cảm ơn!” _Hà Anh (Huế)

Chào chị, đối với vấn đề của chị, Ban biên tập xin có một số ý kiến như sau:

Khi căn cước công dân bị sai quê quán thì công dân cần đi làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật căn cước công dân năm 2014.

Điều 23. Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

d) Xác định lại giới tính, quê quán;

đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;  

e) Khi công dân có yêu cầu.”

Về thủ tục đổi thẻ CCCD gắn chip khi bị sai quê quán theo quy định tại Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Công dân đến cơ quan Công an yêu cầu đổi thẻ CCCD​

Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị đổi thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ căn cước công dân.

Trường hợp: CCCD bị sai quê quán mà chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia; thì công dân vui lòng nộp bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin này.

Ngoài ra, nếu người dân đề nghị đổi thẻ Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì phải đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị đổi thẻ. Hệ thống sẽ tự động chuyển yêu cầu đổi thẻ Căn cước của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị.

Bước 2: Thu nhận thông tin công dân

Sau khi nhận được yêu cầu, cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị đổi thẻ CCCD tiếp nhận thông tin công dân bằng cách:

- Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng của công dân; thu nhận vân tay;

- Chụp ảnh chân dung;

- In phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên;

- Thu lệ phí theo quy định; cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

Bước 3: Cán bộ công an thu lại CCCD bị sai thông tin

Bước 4: Trả thẻ CCCD mới                                                    

Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.

Lệ phí khi chỉnh sửa thông tin CCCD sai quê quán

Nếu căn cước công dân bị sai quê quán không phải lỗi của công dân thì công dân không phải chịu bất kỳ lệ phí nào.

Nếu căn cước công dân bị sai quê quán là lỗi cung cấp thông tin của công dân thì công dân phải chịu lệ phí để phía cơ quan công an tiến hành điều chỉnh lại thông tin cho. Mức lệ phí hiện nay là 50.000 đồng/CCCD.

Nguyễn Sáng
11514

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn