18/06/2024 17:34

Cách tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Phú Thọ năm 2024

Cách tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Phú Thọ năm 2024

Khi nào điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ thông tại Phú Thọ được công bố? Cách tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Phú Thọ năm 2024 thế nào? 

1. Cách tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Phú Thọ năm 2024

Tại Công văn 590/SGD&ĐT-QLCL 2024 ngày 07/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 như sau:

Công văn 590/SGD&ĐT-QLCL 2024: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2024/TVBA/cong-bo-diem-thi-phu-tho.pdf 

Thời gian 

Nội dung công việc 

Đơn vị thực hiện

...

...

...

Ngày 06, 07/6/2024 

Thi theo lịch (các môn không chuyên) 

Các Hội đồng coi thi

Ngày 07/6/2024

Các Hội đồng coi thi (kể cả Hội đồng THPT Chuyên Hùng Vương): 

- Nhập vắng thi trên hệ thống phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024- 2025 (trước 14 giờ 00); 

- Nộp bài thi, hồ sơ thi ngày 06, 07/6/2024  về Hội đồng chấm thi (trước 15 giờ 00).

Các Hội đồng coi thi

Ngày 08/6/2024 

Thi các bài môn chuyên.

Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hùng Vương

Trước 17h45 ngày 08/6/2024

Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hùng Vương: nộp bài thi và hồ sơ thi ngày  08/6/2024 về Hội đồng chấm thi.

Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hùng Vương

Từ ngày 07/6/2024 

Chấm thi 

Hội đồng chấm thi

Trước ngày 18/6/2024 

Thông báo kết quả thi 

Sở GD&ĐT

Tổ chức phúc khảo bài thi (lịch cụ thể sẽ quy định trong thông báo kết quả thi)

Các đơn vị đăng ký dự thi, Hội đồng phúc khảo

Theo lịch tổ chức kỳ thi trên, Phú Thọ sẽ công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025  trước ngày 18/6/2024.

Thí sinh theo dõi công bố điểm chuẩn lớp 10 Phú Thọ năm 2024 bằng cách tra cứu điểm trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ như sau:

Bước 1: Truy cập http://tracuudiem.thi.phutho.vn/

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu:

- Kỳ thi/khảo sát: Chọn Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

- Số báo danh: Nhập mã số báo danh của thí sinh

Bước 3: Chọn "Tra cứu điểm"

2. Đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm 2024?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 và Điều 2 Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT quy định tuyển thẳng, chế độ ưu tiên như sau:

Điều 7. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên

1. Tuyển thẳng vào trung học phổ thông các đối tượng sau đây:

a) Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

b) Học sinh là người dân tộc rất ít người;

c) Học sinh khuyết tật;

d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

..

Như vậy, những đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, bao gồm:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ, thể dục thể thao;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

3. Học sinh học lực khá có thể tham gia dự thi Olympic?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT về đối tượng thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia như sau:

- Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

+ Học sinh đang học THPT, có xếp loại rèn luyện (hoặc hạnh kiểm) và học tập (hoặc học lực) từ khá trở lên theo kết quả cuối học kỳ (hoặc năm học) liền kề với kỳ thi và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi;

+ Mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi trong một năm học.

- Đối với kỳ thi chọn đội tuyển Olympic:

Học sinh đang học THPT và thuộc một trong các diện sau đây:

- Được Bộ GDĐT tuyển chọn trong số các học sinh đã đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng năm học theo nguyên tắc từ cao xuống thấp theo điểm thi, bảo đảm số học sinh được tuyển chọn cho mỗi môn thi không vượt quá tám (08) lần số học sinh cần chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn đó:

- Không tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng năm học, nhưng đã là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực; thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế trong năm học liền kề trước đó.

Hằng năm, Bộ GDĐT tổ chức hai kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, gồm: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (gọi tắt là kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia) và kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực (gọi tắt là kỳ thi chọn đội tuyển Olympic).

Mỗi sở GDĐT, mỗi đại học, trường đại học (không thuộc đại học) có trường THPT tổ chức giảng dạy chương trình chuyên sâu là một đơn vị dự thi; Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc được đăng ký là một đơn vị dự thi.

Như vậy, học sinh đạt học lực khá đang học THPT và thuộc một trong các diện như: Được Bộ GDĐT tuyển chọn trong số các học sinh đã đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng năm học theo nguyên tắc từ cao xuống thấp theo điểm thi… thì có thể góp mặt dự thi Olympic quốc tế.

Nguyễn Ngọc Trầm
2070

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn