11/05/2023 09:09

Cách nhận biết các loại biển số xe qua màu sắc và ký hiệu

Cách nhận biết các loại biển số xe qua màu sắc và ký hiệu

Tôi thấy có nhiều loại biển số xe có màu sắc và ký hiệu khác nhau, tôi muốn hỏi cách phân biệt giữa các biển số và ký hiệu đó như thế nào?_Công Danh(Đà Nẵng)

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

Theo Điều 25 của Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định về biển số như sau:

1. Xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước

STT

Màu sắc và ký hiệu

 Biển số

Đối tượng được sử dụng

1

 

 Nền màu xanh

Chữ và số màu trắng

Các cơ quan của Đảng;

Văn phòng Chủ tịch nước

Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội

Hội đồng nhân dân các cấp

Các Ban chỉ đạo Trung ương

Công an nhân dân

Tòa án nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Cơ quan thuộc Chính phủ

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Công đoàn Việt nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam…)

Đơn vị sự nghiệp công lập (trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập)

Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước

2

Nền màu xanh

Chữ và số màu trắng

Ký hiệu “CD”

Xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh

3

Nền màu trắng

Chữ và số màu đen

 

Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có cổ phần của Công an, Quân đội)

Ban quản lý dự án thuộc doanh nghiệp

Các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp

Xe của đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Xe của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập

Xe của cá nhân.

4

Nền màu vàng

Chữ và số màu đỏ

Có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế – thương mại

Xe của khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ

5

Nền màu vàng

Chữ và số màu đen

 

Xe hoạt động kinh doanh vận tải

2. Xe của cơ quan, tổ chức nước ngoài

STT

Màu sắc và ký hiệu

 Biển số

Đối tượng được sử dụng

1

Nền màu trắng

Số màu đen

Có sêri ký hiệu “NG” màu đỏ

 

Xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó.

Có thứ tự đăng ký là số 01 và thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký

 

Xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự.

2

Nền màu trắng

Số màu đen

có sêri ký hiệu “QT” màu đỏ

 

Xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức đó.

Gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ ký hiệu xe của tổ chức quốc tế đó và thứ tự đăng ký

 

Xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc.

3

Nền màu trắng

Chữ, Số màu đen

Có sêri ký hiệu “CV”

 

Xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế.

4

Nền màu trắng

Chữ, Số màu đen

Có ký hiệu “NN”

 

Xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài (trừ các đối tượng nêu trên).

3. Một số loại biển số xe có ký hiệu riêng

STT

Ký hiệu trên biển số

 Đối tượng được sử dụng

1

KT

Xe của doanh nghiệp quân đội

2

LD

Xe của doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của công ty nước ngoài trúng thầu

3

DA

Xe của các Ban quản lý dự án do nước ngoài đầu tư

4

R

Rơ moóc, sơmi rơmoóc

5

T

Xe đăng ký tạm thời

6

MK

Máy kéo

7

Xe máy điện

8

Xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước, được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thí điểm

9

HC

Xe ô tô phạm vi hoạt động hạn chế

Hứa Lê Huy
1426

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn