04/10/2022 12:00

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức trợ giúp viên pháp lý

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức trợ giúp viên pháp lý

Tôi vừa thấy có thông tin về việc bãi bỏ chức chỉ ngoại ngữ, tin học đối viên chức trợ giúp viên pháp lý. Vậy quy định thế nào? (Minh Khánh-An Giang)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp thắc mắc của anh như sau:

Ngày 05/9/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 05/2022/TT-BTP mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với viên chức trợ giúp viên pháp lý.

Theo đó, viên chức trợ giúp viên pháp lý phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

- Có bằng cử nhân luật trở lên;

- Có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư;

- Có giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý hoặc giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Như vậy, so với quy định tại Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/06/2016, Thông tư 05 đã bãi bỏ điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức trợ giúp viên pháp lý.

Tuy nhiên, trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quy định viên chức trợ giúp viên pháp lý  phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí làm việc.

Ngoài ra, Thông tư 05 quy định cách xếp lương cho chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý như sau:

- Chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng I (Mã số: V02.01.00) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1 (hệ số lương từ 6.20 đến hệ số lương 8,00) (Hiện hành, không quy định về chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng I);

- Chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng II (Mã số: V02.01.01) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm A2.1 (hệ số lương từ 4.40 đến hệ số lương 6.78);

- Chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng III (Mã số: V02.01.02) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (hệ số lương từ 2.34 đến hệ số lương 4.98).

Xem chi tiết tại Thông tư 05/2022/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/06/2016.

Như Ý
214

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về