12/04/2023 09:39

Ai có thể ký hợp đồng cho thuê QSDĐ của hộ gia đình?

Ai có thể ký hợp đồng cho thuê QSDĐ của hộ gia đình?

Cho tôi hỏi khi thực hiện Hợp đồng thuê đất, tại GCNQSDĐ của Hộ gia đình cho thuê thường chỉ ghi tên 1 người (vợ hoặc chồng), có trường hợp ghi cả vợ, chồng, hoặc các thành viên trong hộ gia đình... Như vậy khi lập Hợp đồng những tên thành viên nào được ghi vào Hợp đồng? khi ký Hợp đồng ai là người phải ký? “Kim Nghiên-Bình Định”

Chào bạn, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Hợp đồng thuê đất có cần phải công chứng không?

Theo khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, quy định về việc công chứng, chứng thực hợp đồng như sau:

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo đó, về vấn đề công chứng đối với hợp đồng thuê đất, pháp luật không bắt buộc các bên phải công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê mà sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của các bên. Việc công chứng, chứng thực sẽ đảm bảo hợp đồng cho thuê có tính pháp lý cao hơn.

2. Ai có thể ký hợp đồng cho thuê QSDĐ của hộ gia đình?

Theo Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy định về việc hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, như sau:

Điều 64. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

1. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên.

2. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ trường hợp các chủ sở hữu căn hộ cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà chung cư.

Theo đó, trong trường hợp thực hiện những giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình thì phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền ký tên.

Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 14 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, có hướng dẫn về khoản 1 Điều 64  Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 14. Quy định bổ sung về nộp hồ sơ, thủ tục khi đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5. Người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự quy định tại Khoản 1 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trường hợp của bạn là hộ gia đình cho thuê đất, vì vậy, không thuộc vào phạm vi điều chỉnh tại khoản 5 Điều 14 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT nêu trên.

Như vậy, người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền có thẩm quyền ký hợp đồng thuê đất đối với hộ gia đình, song, để đảm bảo tính pháp lý, người ký tên có thể làm thêm một văn bản ủy quyền của những người trong hộ cho người đại diện hộ để xác lập thực hiện hợp đồng thuê.

Lê Thị Phương Ngân
2219

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn