03/06/2020 15:44

27 bản án áp dụng án lệ về tranh chấp đất đai làm cơ sở xét xử

27 bản án áp dụng án lệ về tranh chấp đất đai làm cơ sở xét xử

Các tranh chấp đất đai là vấn đề khá phức tạp và thường xuyên xảy ra. Việc áp dụng những Án lệ về tranh chấp đất đai để giải quyết vụ án dân sự nhằm tạo sự bình đẳng trong việc xét xử các vụ án giống nhau, giúp tiên lượng được kết quả của các vụ tranh chấp và tiết kiệm công sức của các những người tham gia tố tụng. Dưới đây là tổng hợp 27 bản án áp dụng án lệ về tranh chấp đất đai làm cơ sở xét xử.

1. Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

Bản án 71/2018/DS-PT ngày 14/08/2018 về tranh hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bản án 41/2019/DS-PT ngày 12/06/2019 về tranh chấp thừa kế tài sản

Bản án 475/2018/DS-PT ngày 14/05/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất

Bản án 239/2019/DS-PT ngày 28/10/2019 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp thừa kế tài sản

Bản án 140/2019/DS-PT ngày 31/07/2019 về tranh chấp thừa kế tài sản, đòi quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại tài sản

2.  Án lệ số 04/2016/AL về vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bản án 34/2018/DS-PT ngày 29/08/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bản án 60/2018/DS-PT ngày 05/10/2018 về đòi lại tài sản

Bản án 115/2018/DS-PT ngày 12/09/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bản án 200/2018/DS-PT ngày 18/07/2018 về tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Bản án 48/2018/DS-PT ngày 14/06/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất

3. Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Bản án 375/2019/DS-PT ngày 28/08/2019 về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bản án 17/2018/DSST ngày 08/11/2018 về tranh chấp di sản thừa kế, yêu cầu chia tài sản là quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bản án 13/2018/DS-PT ngày 17/10/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Bản án 375/2020/DS-PT ngày 29/09/2020 về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

4. Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng

Bản án 101/2019/DS-PT ngày 19/09/2019 về tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản

Bản án 103/2018/DS-PT ngày 21/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và đòi giá trị tài sản phát sinh từ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Bản án 147/2020/DS-ST ngày 17/12/2020 về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Bản án 27/2019/DS-PT ngày 26/04/2019 về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

5. Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

Bản án 26/2019/DS-PT ngày 11/06/2019 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc

Bản án 149/2020/DS-PT ngày 18/11/2020 về tranh chấp hợp đồng dân sự có đặt cọc

Bản án 81/2020/DS-PT ngày 29/06/2020 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc

Bản án 28/2020/DS-PT ngày 21/05/2020 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc

Bản án 14/2021/DS-PT ngày 08/02/2021 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại và bồi thường thiệt hại tài sản

6. Án lệ số 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

Bản án 198/2020/DS-PT ngày 30/11/2020 về tranh chấp quyền sở hữu tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bản án 16/2020/DS-PT ngày 19/06/2020 về tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất

Bản án 114/2020/DS-PT ngày 09/11/2020 về kiện đòi quyền sử dụng đất, tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế thi hành án, công nhận quyền sở hữu tài sản

Bản án 91/2021/DS-PT ngày 26/05/2021 về tranh chấp quyền sử dụng đất.

Nguyễn Sáng
21903

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn