05/09/2018 15:43

16 Quyết định Giám đốc thẩm được lựa chọn trở thành án lệ

16 Quyết định Giám đốc thẩm được lựa chọn trở thành án lệ

Dưới đây là tổng hợp 16 Quyết định Giám đốc thẩm đã được chọn trở thành án lệ theo các Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06/04/2016, Quyết định 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 và Quyết định 299/QĐ-CA ngày 28/12/2017 của Tòa án nhân dân tối cao:

STT

Tên án lệ

Nguồn công bố

Tên Quyết định GĐT

1

Án lệ 01/2016/AL về vụ án giết người

Quyết định 220/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 04/2014/HS-GĐT về vụ án hình sự bị cáo Đồng Xuân Phương phạm tội Giết người

2

Án lệ 02/2016/AL về vụ án tranh chấp đòi lại tài sản

Quyết định 220/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 27/2010/DS-GĐT xét xử vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Thành và ông Nguyễn Văn Tám

3

Án lệ 03/2016/AL về vụ án ly hôn

Quyết định 220/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 208/2013/DS-GĐT về vụ án ly hôn

4

Án lệ 04/2016/AL về tranh chấp hợp đòng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyết định 220/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 04/2010/DS-GĐT ngày 03/03/2010 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Kiều Thị Tý và ông Lê Văn Ngự

5

Án lệ 05/2016/AL về vụ án tranh chấp di sản thừa kế

Quyết định 220/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 39/2014/DS-GĐT về vụ án tranh chấp thừa kế tài sản

6

Án lệ 06/2016/AL về vụ án tranh chấp thừa kế

Quyết định 220/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 100/2013/GĐT-DS về vụ án dân sự tranh chấp thừa kế giữa nguyên đơn ông Vũ Đình Hưng và bị đơn bà Vũ Thị Tiến

7

Án lệ 07/2016/AL về vụ án dân sự  tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà

Quyết định 698/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 126/2013/DS-GĐT về tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà

8

Án lệ 08/2016/AL về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng

Quyết định 698/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 12/2013/KDTM-GĐT về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng

9

Án lệ 09/2016/AL về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa

Quyết định 698/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 07/2013/KDTM-GĐT về vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa

10

Án lệ 10/2016/AL về vụ án hành chính khiếu kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Quyết định 698/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 08/2014/HC-GĐT về vụ án hành chính khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

11

Án lệ 11/2017/AL về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng tín dụng

Quyết định 299/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 01/2017/KDTM-GĐT về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng tín dụng

12

Án lệ 12/2017/AL về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Quyết định 299/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 14/2017/KDTM-GĐT về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá

13

Án lệ 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định 299/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 17/2016/KDTM-GĐT về vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

14

Án lệ 14/2017/AL về vụ án yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyết định 299/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 02/2011/DS-GĐT về vụ án yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

15

Án lệ 15/2017/AL về vụ án tranh chấp hợp đồng đổi đất

Quyết định 299/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 394/2012/DS-GĐT về vụ án tranh chấp hợp đồng đổi đất

16

Án lệ 16/2017/AL về vụ án dân sự tranh chấp thừa kế tài sản

Quyết định 299/QĐ-CA

Quyết định giám đốc thẩm 573/2013/DS-GĐT về vụ án dân sự tranh chấp thừa kế tài sản

Loan Đỗ
3112


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về