16/06/2018 16:38

10 bản án áp dụng Án lệ 03/2016/AL về hôn nhân gia đình

10 bản án áp dụng Án lệ 03/2016/AL về hôn nhân gia đình

Đây là những bản án về vấn đề hôn nhân gia đình như: tranh chấp chia tài sản chung và tranh chấp chia tài sản chung là thừa kế, tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi lại tài sản là nhà, là quyền sử dụng đất đã áp dụng 03/2016/AL của Hội đồng  Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm cơ sở giải quyết tranh chấp:

1. Bản án 06/2018/HN&GĐ-PT ngày 28/02/2018 về tranh chấp hôn nhân gia đình của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

2. Bản án 06/2017/DS-PT ngày 23/08/2017 về tranh chấp chia tài sản chung là di sản thừa kế của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

3. Bản án 45/2017/DS-PT ngày 05/07/2017 về tranh chấp đòi lại tài sản là nhà và QSDĐ, yêu cầu hủy GCNQSDĐ và hủy quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện T của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

4. Bản án 20/2017/HNGĐ-PT ngày 07/08/2017 về tranh chấp chia tài sản chung của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.

5. Bản án 16/2018/DS-PT ngày 20/04/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

6. Bản án 470/2018/DS-PT ngày 28/09/2017 về tranh chấp tài sản chung của vợ chồng trong thời ký hôn nhân  của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

7. Bản án 20/2017/DS-PT ngày 05/09/2017 về kiện đòi tài sản, yêu cầu chia tài sản chung và di sản thừa kế theo pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

8. Bản án 24/2019/HNGĐ-PT ngày 15/10/2019 về ly hôn, tranh chấp nuôi con và chia tài sản khi ly hôn của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.

9. Bản án 15/2019/HNGĐ-PT ngày 31/07/2019 về ly hôn, tranh chấp tài sản chung khi ly hôn của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.

10. Bản án 34/2018/HNGĐ-ST ngày 07/03/2018 về ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản khi ly hôn của Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

11. Bản án về ly hôn, chia tài sản khi ly hôn số 09/2022/HNGĐ-PT của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

12. Bản án 07/2021/HNGĐ-PT ngày 23/06/2021 về tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

13. Bản án 13/2018/HNGĐ-PT ngày 29/05/2018 về tranh chấp ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Sẽ tiếp tục cập nhật...

Loan Đỗ
11781

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn