06/10/2023 17:09

05 bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức và LLVT từ 1/7/2024 theo Nghị quyết 27

05 bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức và LLVT từ 1/7/2024 theo Nghị quyết 27

Khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW thì bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có thay đổi gì không? “Minh Ngọc-Quảng Trị”

Chào chị, Ban viên tập xin giải đáp như sau:

>>Xem thêm:

Quy định 124-QĐ/TW: kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm trong hệ thống chính trị

Bộ tài chính đề xuất 08 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý lĩnh vực tài chính

1. 05 bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức và LLVT từ 1/7/2024 theo Nghị quyết 27

Theo đó, tại Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2023 có nêu rõ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

- Xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

- Nguyên tắc xây dựng: 

+ Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới; 

+ Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp. 

Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

- Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương.

- Nguyên tắc xây dựng: 

+ Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề; sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

+ Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

- Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

 Bao gồm: 

+ 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 

+ 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

+1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW thì sẽ xây dựng và áp dụng 05 bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công).

>>Xem thêm:

Cải cách tiền lương từ 2024 - Thu nhập của cán bộ, công chức sẽ thay đổi thế nào?

Nghị định 73/2023/NĐ-CP: Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

2. Bãi bỏ hàng loạt phụ cấp từ 1/7/2024

Nghị quyết 27/NQ-TW đã bãi bỏ hàng loạt loại phụ cấp, tuy nhiên sẽ thực hiện cân đối vào các khoản khác một cách hợp lý, cụ thể:

- Bãi bỏ phụ cấp chức vụ nhưng cũng đồng thời ban hành Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã:

Người giữ chức vụ lãnh đạo không hưởng phụ cấp chức vụ nữa, tuy nhiên sẽ được xếp lương theo chức vụ lãnh đạo mà mình đang giữ.

- Bãi bỏ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ nhưng đã đưa vào mức lương cơ bản:

Khi thực hiện chế độ tiền lương mới thì “lương cơ sở” sẽ được bãi bỏ và thay vào đó là mức “lương cơ bản” bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Lương cơ bản sẽ được thiết kế có tính cả yếu tố phục vụ công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện công vụ.

- Bãi bỏ phụ cấp độc hại, nguy hiểm nhưng đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề:

Thiết kế lương mới sẽ gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...).

Bùi Thị Như Ý
7873

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn