11/12/2019 09:33

03 giao dịch liên quan đến tài sản cần có sự đồng ý của vợ, chồng

03 giao dịch liên quan đến tài sản cần có sự đồng ý của vợ, chồng

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Trên cơ sở thực hiện các nguyên tắc về tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng thì khi quyết định các vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống chung thì Luật bắt buộc phải có sự đồng ý hay còn gọi là thỏa thuận của cả hai.

Căn cứ Luật hôn nhân gia đình 2014Bộ Luật Dân sự 2015 và một số luật khác có liên quan nội dung dưới đây sẽ liệt kê 03 trường hợp giao dịch về dân sự cần sự đồng ý của vợ, chồng:

1. Giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng 

Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt các giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng phải có sự thỏa thuận của vợ chồng.

Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng thì chủ sở hữu có quyền xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản đó nhưng phải bảo đảm chỗ ở cho vợ chồng.

(Điều 31 Luật Hôn nhân gia đình).

2. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung

- Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

- Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu như: tàu biển, phương tiện giao thông đường thủy nội địa, phương tiện giao thông cơ giới, tàu cá, phương tiện giao thông đường sắt, di vật, cổ vật,...

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.

(Điều 35 Luật Hôn nhân gia đình và Bộ luật Dân sự 2015).

3. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

(Khoản 4 Điều 44 Luật Hôn nhân gia đình).

Vì vậy đối với các giao dịch trên, trong thời kỳ hôn nhân hoặc khi ly hôn thì vợ/ chồng cần lưu ý để có sự thống nhất trước khi đưa ra quyết định về chuyển quyền cũng như định đoạt tài sản.

Bích Tuyền
4405


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về