Quyết định sơ thẩm 544/2017/QĐDS-ST ngày 29/09/2017 về yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM 544/2017/QĐDS-ST NGÀY 29/09/2017 VỀ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT

Trong ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 68/2017/TLST-DS ngày 13 tháng 3 năm 2017 về yêu cầu tuyên bố một người là đã chết theo Quyết định mở phiên họp số: 34/2017/QĐPH-ST ngày 26 tháng 9 năm 2017.

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Trọng N trú tại đường B, Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

2.1. Bà Nguyễn Trọng Nam C, sinh năm: 1968

2.2. Ông Nguyễn Trọng T1, sinh năm: 1971

2.3. Ông Nguyễn Trọng T2, sinh năm: 1973

Cùng thường trú: đường B, Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.4. Ông Nguyễn Trọng L, sinh năm: 1981

2.5. Bà Nguyễn Trọng Thủy T3, sinh năm: 1980

Cùng thường trú: đường B, Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.6. Bà Nguyễn Trọng Lệ T4, sinh năm: 1975

Thường trú: đường B, Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Trọng N trú tại đường B, Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh là người đại diện theo ủy quyền của các ông/bà: Nguyễn Trọng Nam C, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Trọng T2, Nguyễn Trọng L, Nguyễn Trọng Lệ T4 và Nguyễn Trọng Thủy T3 (Văn bản ủy quyền ngày 03 tháng 4 năm 2017).

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Ông Nguyễn Trọng N yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Phan Thị N1, sinh năm 1949, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: đường B, Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh là đã chết.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:

Về thẩm quyền giải quyết: Ông Nguyễn Trọng N yêu cầu tuyên bố bà Phan Thị N1, sinh năm 1949, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: đường B, Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh là đã chết. Căn cứ vào khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 thì việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu về việc giải quyết việc dân sự: đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông N tuyên bố bà Phan Thị N1 là đã chết.

Về yêu cầu của đương sự: Căn cứ vào lời trình bày của các đương sự cũng như các tài liệu, chứng cứ  có trong hồ sơ việc dân sự như các giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy chứng tử và văn bản xác nhận của Công an Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh xét thấy: Bà Phan Thị N1 (Sinh năm 1949) và ông Nguyễn Văn T5 (Sinh năm 1945, chết năm 2000) có 07 con chung là Nguyễn Trọng Nam C, Nguyễn Trọng T1, Nguyễn Trọng T2, Nguyễn Trọng Lệ T4, Nguyễn Trọng N, Nguyễn Trọng Thủy T3 và Nguyễn Trọng L. Ba, mẹ của bà Phan Thị N1 (ông, bà ngoại của các đương sự) đã mất từ lâu, các đương sự không ai biết tên, năm sinh, năm mất của ông bà vì tất cả giấy tờ đều đã thất lạc do ảnh hưởng chiến tranh. Do vậy, ông N có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố mẹ là bà Phan Thị N1 đã chết.

Theo lời trình bày của các đương sự và xác nhận của Công an Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/02/2017 thì bà Phan Thị N1 đăng ký hộ khẩu thường trú tại đường B, Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Từ ngày 15/3/2007 đến nay bà N1 bỏ nhà đi đâu, làm gì không rõ, hiện không có mặt ở địa phương. Ông N đã thông báo tìm kiếm thông tin bà N1 trên báo, đài, cổng thông tin điện tử, cụ thể: Đăng tin trên báo Công lý ngày các 10, 12 và 17 tháng 5 năm 2017; Phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam các ngày 25, 26 và 27 tháng 5 năm  2017; Cổng thông tin điện tử Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh  ngày 18/4/2017 nhưng vẫn không có tin tức về bà N1. Như vậy, bà N1 đã biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống. Căn cứ vào khoản 1 Điều 68, điểm d khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 2015 có đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu của ông N tuyên bố bà N1 đã chết.

Về xác định ngày chết của bà N1 như sau: Theo các đương sự trình bày, bà N1 đi tập thể dục vào lúc 06 giờ sáng ngày 15/3/2007 và bỏ đi khỏi địa phương luôn không thấy về. Theo xác nhận của Công an Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh thì bà N1 bỏ địa phương đi từ ngày 15/3/2007. Căn cứ vào khoản 1 Điều 68, điểm d khoản 1 Điều 71 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó. Như vậy, ngày chết của bà N1 được xác định là ngày 16/3/2012.

Căn cứ vào Điều 72 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì khi quyết định của Tòa án tuyên bố một người đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết.

Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết; Tài sản của bà N1 (nếu có) được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. Ông N thực hiện đăng ký khai tử cho bà N1 theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Về lệ phí việc dân sự: Theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông N phải chịu lệ phí là 300.000 đồng, được cấn trừ vào tiền tạm ứng lệ phí ông N đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0012255 ngày 07/3/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39, Điều 367, 370, 371, 372, 391, 392, 393 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 68, điểm d khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 71, Điều 72 Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Điều 26 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017.

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Nguyễn Trọng N. Tuyên bố bà Phan Thị N1, sinh năm 1949, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: đường B, Phường M, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh là đã chết. Ngày chết của bà Phan Thị N1 là ngày 16/3/2012.

Khi quyết định của Tòa án tuyên bố một người đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết.

Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết; Tài sản của bà Phan Thị N1 (nếu có) được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Ông Nguyễn Trọng N thực hiện đăng ký khai tử cho bà Phan Thị N1 theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Ông N phải chịu lệ phí là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng), được cấn trừ vào tiền tạm ứng lệ phí ông N đã nộp 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0012255 ngày 07/3/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.


103
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định sơ thẩm 544/2017/QĐDS-ST ngày 29/09/2017 về yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

Số hiệu:544/2017/QĐDS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:29/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về