Quyết định giám đốc thẩm 466/2014/DS-GĐT ngày 24/11/2014 về vụ án tranh chấp kiện đòi lại tài sản

TÒA DÂN SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 466/2014/DS-GĐT NGÀY 24/11/2014 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP KIỆN ĐÒI LẠI TÀI SẢN 

Họp phiên tòa ngày 24/11/2014 tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao để xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và tranh chấp họp đồng mua bán nhà” giữa các bên đương sự là:

Nguyên đơn: Bà Đặng Thị Lệ Thủy, sinh năm 1954.

Trú tại: Xóm 6, thôn An Điền 1, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Người đại diện cho bà Thủy: ông Phạm Ngọc Thơ, sinh năm 1954.

Trú tại: Xóm 6, thôn An Điền 1, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Lục, sinh năm 1966.

Trú tại: Đội 6, thôn Giao Thủy, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Ông Phạm Ngọc Thơ, sinh năm 1948.

Trú tại: Xóm 6, thôn An Điền 1, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

NHẬN THẤY

- Tại đơn khởi kiện ngày 25/3/2011 và quá trình tố tụng nguyên đơn là bà Đặng Thị Lệ Thủy và người đại diện theo ủy quyền cho bà Thủy trình bày:

Ngày 18/4/2007, ông Lục có đến chợ Châu ô, nơi bà bán hàng, ông Lục nói với bà là ông Thơ chồng bà có nói với ông Lục xuống chỗ bà nhận 20.0000.000 đồng để ông Lục đi mua cây cho ông Thơ. Vì biết giữa ông Thơ và ông Lục quen biết nhau qua việc mua bán gô dăm, nên bà đã đưa cho ông Lục 20.000.000 đông, ông Lục có viết giấy biên nhận. Ngày 13/5/2007 giữa ông Lục và ông Thơ tính toán và thanh toán tiền mua bán gỗ dăm chung với nhau, nhưng ông Thơ không trừ tiền mà ông Lục đã lẩy của bà nói trên và ông Lục cũng không trả lại số tiền trên cho bà.

Đến cuối tháng 4 năm 2009, bà kiểm tra chứng từ, sổ sách về việc mua bán mói thấy tờ giấy nhận tiền của ông Lục vẫn còn, nên bà về hỏi ông, Thơ khi thanh toán tiền mua bán gỗ dăm với ông Lục đã trừ tiên ông Lục lây từ bà chưa, ông Thơ nói quyên chưa trừ, ngay sau đó bà có điện thoại cho ông Lục yêu câu ông Lục phải trả số tiền trên, nhưng ông Lục không chịu trả. Đến tháng 5/2009 bà đã nhiều lần yêu cầu ông Lục trả lại số tiền nói trên cho bà, nhưng ông Lục không trả. Nay bà khởi kiện yêu cầu ông Lục phải trả bà 20.000.000 đông và tiên lãi suât theo quy định của Ngân hàng từ tháng 5/2007 cho đến khi Tòa xét xử.

Bị đơn ông Nguyên Văn Lục trình bày:

Giữa ông và vợ chồng bà Thủy có quan hệ làm ăn với nhau. Năm 2006 đến đầu năm 2007 ông với ông Thơ chồng bà Thủy có mua gô dăm chung đê bán lại cho Công ty Nông lâm nghiệp Quảng Ngãi, vì ông Thơ là cán bộ thu mua của Công ty này, nên việc nhập gỗ về công ty và nhận tiền của công ty thuận tiện hơn ông. Do vậy các lần nhập gỗ về đều do ông Thơ đứng tên và ông Thơ là người nhận tiền, khi nhận tiền về giữa ông với ông Thơ thanh toán tiền với nhau. Vào ngày 10/4/2007 sau khi tính toán và chốt sổ ông Thơ còn nợ ông 29.500.000 đồng, nhưng lúc đó ông Thơ không mang tiền theo, nên ông Thơ hẹn ông mấy hôm sau sẽ trả ông số tiền đó. Qua thòi gian chờ đợi không thấy ông Thơ giử tiền nên ông điện thoại cho ông Thơ và ông Thơ nói là tiền ông đưa cho vợ ông Thơ là bà Đặng Thị Lệ Thủy và bảo ông đến bà Thủy nhận tiền, nên ngày 18/4/2007 ông đến nhà ông Thơ nhận tiền là 20.000.000 đồng từ bà Thủy, số tiền còn lại 9.500.000 đồng ba ngày sau ông đến nhà ông Thơ nhận tiếp từ ông Thơ là 8.850.000 đồng, còn lại 650.000 đồng ông Thơ đã thanh toán xong. Nay bà Thủy kiện đòi ông trả 20.000.000 đồng, ông không châp nhận trả vì giữa ông với ông Thơ đã thanh toán tiền mua gỗ với nhau chung đã xong.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Phạm Ngọc Thơ trình bày như nguyên đơn đã trình bày ở phần trên:

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 08/2011/DSST ngày 28/6/2011 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn quyết định:

Buộc ông Lục phải trả cho bà Thủy 20.000.000 đồng tiền gốc và 3.900.000 đồng tiền lãi. Tổng cộng 23.900.000 đồng.

Ngoài ra, Tòa án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 04/7/2011, ông Nguyễn Văn Lục có đơn kháng cáo với nội dung: Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm bác toàn bộ yêu cầu buộc ông phải trả 20.000.000 đồng tiền gốc và tiền lãi cho bà Thủy.

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 46/2011/DS-PT ngày 30/8/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định:

Hủy bản án dân sự sơ thẩm sổ 08/2011/DS-ST ngày 28/6/2011 của Tòa àn nhân dân huyện Bình Sơn và đình chỉ giải quyết vụ án.

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí

Sau khi xét xử phúc thẩm, bà Đặng Lệ Thủy có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm nêu trên.

Tại Quyết định kháng nghị số 283/2014/KN-DS ngày 15 tháng 8 năm 2014 hánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án dân sự phúc thẩm số 46/2011/DSPT ngày 30/8/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về vụ án dân sự “Tranh chấp kiện đòi lại tài sản’’ giữa nguyên đơn là bà Đặng Lệ Thuỷ với bị đơn là ông Nguyễn Văn Lục; Đe nghị Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và bản án dân sự sơ thẩm số 08/2011/DSST ngày 28/6/2011 của Tòa án nhân dân huyện Bình Son, tỉnh Quảng Ngãi; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm ngày 24/11/2014, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ý kiến của Kiểm sát viên và sau khi thảo luận,

XÉT THẤY

Ông Phạm Ngọc Thơ (chồng bà Thủy) và ông Nguyễn Văn Lục có quan hệ buôn bán gỗ chung với nhau từ năm 2006. Với phuơng thức ông Nguyễn Văn Lục có trách nhiêm thu mua gỗ, còn ông Phạm Ngọc Thơ chuyên chở gỗ đến nhà máy tiêu thụ. Ngày 18/4/2007, ông Nguyễn Văn Lục đến chợ Châu ô, nơi bà Đặng Thị Lệ Thủy bán hàng nói với bà Đặng Thị Lệ Thủy là ông Phạm Ngọc Thơ nói với ông Nguyễn Văn Lục xuống chỗ bà Đặng Thị Lệ Thủy nhận 20.0000.000 đồng để ông Nguyễn Văn Lục đi mua cây gỗ nên bà Đặng Thị Lệ Thủy đã đưa cho ông Nguyễn Văn Lục 20.000.000đ, ông Nguyễn Văn Lục có viết giấy biên nhận vê việc này. Nhưng khi ông Nguyễn Văn Lục và ông Phạm Ngọc Thơ thanh toán tiền đã không trừ khoản tiền mà ông Nguyễn Văn Lục lấy của bà Đặng Thị Lệ Thủy vào ngày 18/04/2007. Đến cuối tháng 4 năm 2009, bà Đặng Thị Lệ Thủy kiểm tra chứng từ, sổ sách thây tờ giây nhận tiên của ông Nguyên Văn Lục vân còn, nên bà Đặng Thị Lê Thủy hỏi ông Phạm Ngọc Thơ thì ông Phạm Ngọc Thơ cho biết chưa trừ, ngay sau đó bà Đặng Thị Lệ Thủy điện thoại cho ông Nguyễn Văn Lục yêu cầu ông Nguyễn Văn Lục phải trả số tiền 20.000.000đ, nhưng ông Nguyễn Văn Lục không trả. Sau nhiều lần đòi tiền không có kết quả, ngày 25/03/2011 bà Đặng Thị Lệ Thủy khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Văn Lục trả lại 20.000.000đ cùng lãi suất theo quy định của Ngân hàng nhà nước, ông Nguyễn Văn Lục thừa nhận có nhận 20.000.000 đồng của bà Đặng Thị Lệ Thủy, nhưng là do khi thanh quyết toán việc mua bán gỗ giữa ông Phạm Ngọc Thơ và ông Nguyễn Văn Lục thì ông Phạm Ngọc Thơ còn nợ ông Nguyễn Văn Lục 29.500.000 đồng, nên ông Phạm Ngọc Thơ có nói với ông Nguyễn Văn Lục đên nhà ông Phạm Ngọc Thơ để nhận 20.000.000 đồng từ bà Đặng Thị Lệ Thủy, do vậy ông Nguyễn Văn Lục đã đến lấy 20.000.000 đồng của bà Đặng Thị Lệ Thủy, nên ông Nguyên Văn Lục không nhât trí trả bà Đặng Thị Lê Thủy khoản tiền 20.000.000đ.

Xét thấy, theo Giấy lập ngày 18/04/2007 do ông Nguyễn Văn Lục lập và ký nhận có nội dung “Tôi có nhận của chị Thủy 20.000.000đ” nhưng không ghi thời hạn. Bà Đặng Thị Lệ Thủy cho rằng đến cuối tháng 4 năm 2009, bà Đặng Thị Lệ Thủy kiểm tra chứng từ, sổ sách phát hiện ông Phạm Ngọc Thơ chưa đối trừ khoản tiền 20.000.000d mà ông Nguyễn Văn Lục đã nhận, nên bà Đặng Thị Lệ Thủy yêu cầu ông Nguyễn Văn Lục trả lại số tiền 20.000.000đ. Theo điểm a khoản 3 Điều 159 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và hướng dẫn tại mục 2 Phần IV Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/03/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tôi cao thì Thời hiệu khởi kiện đê yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích cộng cộng, lợi ích Nhà nước bị xâm phạm. Như vậy, tháng 04 năm 2009 là thời điểm được xác định quyền và lợi ích của bà Đặng Thị Lệ Thủy bị xâm phạm và đến tháng 03 năm 2011 bà Đặng Thị Lệ Thủy khởi kiện ra Tòa án yêu cầu ông Nguyễn Văn Lục trả lại khoản tiền 20.000.000đ thì thời hiệu khởi kiện vụ án vẫn còn. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm nhận xét vụ án đã hết thời hiệu khởi kiện đồng thời hủy bản án dân sự sơ thẩm số 08/2011/DS-ST ngày 28/6/2011 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn và đình chỉ giải quyết vụ án là không có căn cứ.

Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 2 Điều 291, khoản 3 Điều 297, Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự,

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận quyết định kháng nghị số 283/2014/KN-DS ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 46/2011/DS-PT ngày 30/08/2011 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và hủy bản án dân sự sơ thẩm số 08/2011/DSST ngày 28/06/2011 của Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về vụ án dân sự “Tranh chấp kiện đỏi lại tài sản” giữa nguyên đơn là bà Đặng Thị Lệ Thuỷ với bị đơn là ông Nguyễn Văn Lục, người có quyền lợi liên quan là ông Phạm Ngọc Thơ.


310
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 466/2014/DS-GĐT ngày 24/11/2014 về vụ án tranh chấp kiện đòi lại tài sản

Số hiệu:466/2014/DS-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:24/11/2014
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về