Quyết định giám đốc thẩm 377/2014/DS-GĐT ngày 18/09/2014 về vụ án tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất

TÒA DÂN SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM  377/2014/DS-GĐT NGÀY 18/09/2014 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP RANH GIỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Họp phiên tòa ngày 18/9/2014 tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao để xét xử giám đốc thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất” giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Nguyễn Long Sơn, sinh năm 1958, trú tại: khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Bị đơn: Trần Long Bảo, sinh năm 1941;

Ông Bảo ủy quyền cho Trần Lệ Thu, sinh năm 1964; cùng trú tại: khóm 2, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng; trú tại: khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

NHẬN THẤY

Tại đcm khởi kiện ngày 01/12/2009, đơn khởi kiện bổ sung ngày 01/4/2010, và các lời khai trong quá trình hòa giải cũng như phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, nguyên đơn Nguyễn Long Sơn trình bày: Gia đình ông có sử dụng phần diện tích đất thuộc thửa 1070, tờ bản đồ số 1, đất tọa lạc tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ông Trần Long Bảo có sử dụng phần đất liền kề với phần đất của ông, đất của ông với đất ông Bảo có một bờ đất thuộc về phần đất của ông. Trong quá trình sử dụng ông Bảo bao chiếm bờ đất có diện tích theo đo đạc thực tế là 60,7m2 để trồng cây và xây dựng nhà vệ sinh. Nay ông yêu cầu ông Trần Long Bảo tháo dỡ di dời các cây trồng và kiến trúc có trên phần đất đó để trả lại cho ông và xác định ranh đất giữa ông với ông Bảo từ đầu mốc M3 đến mốc M8 theo sơ đồ đo đạc ngày 16/5/2011.

Đại diện cho bị đơn ông Trần Long Bảo là Trần Lệ Thu trình bày:

Trong các lần hòa giải cũng như tại phiên tòa sơ thẩm đại diện bị đơn bà Trần Lệ Thu cho rằng hộ ông Trần Long Bảo có sử dụng phần đất thuộc thửa 1072 liền kề với phần đất của ông Sơn. Ranh đất giữa ông với ông Sơn có một con mương chung mỗi người sử dụng con mương. Nay ông Bảo không đồng ý theo yêu cầu của ông Sơn mà ông Bảo yêu cầu ông Sơn trả lại phần đất lấn chiếm có diện tích 26,5m2 và xác định ranh đất giữa đất hộ ông Bảo với hộ ông Sơn đầu mốc từ M2 đến mốc M3 theo sơ đồ đo đạc của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ngày 16/5/2011.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Thúy Hằng trình bày:

Cha chị là ông Nguyễn Long Sơn có cất một căn nhà và cho chị ở tạm trong căn nhà đó. Nay chị không yêu cầu gì trong vụ án này mà giao toàn quyền cho ông Sơn quyết định.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 71/2011/DSST ngày 15/7/2011, Tòa án nhân dân huyện Lai Vung đã tuyên xử:

Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Long Sơn yêu cầu ông Trần Long Bảo trả lại phần diện tích đất lẩn chiếm là 60,7m2 thuộc thửa 1070.

Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Trần Long Bảo.

Xác định ranh giới quyền sử dụng đất giữa hộ ông Nguyễn Long Sơn ở thửa 1070 với hộ ông Trần Long Bảo ở thửa 1072, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp từ mốc A đến mốc M2 là đoạn thẳng theo sơ đồ đo đạc của Văn phòng đãng kỷ quyền sử dụng đất ngày 16/5/2011.

Ranh giới quyền sử dụng đất được xác định theo chiều thẳng đúng từ không gian xuống lòng đất, nếu cây trồng, vật kiến trúc của bên này nằm trên phần đất của bên kia thì phải tháo bỏ di dời.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 27/7/2012 nguyên đơn ông Nguyễn Long Sơn kháng cáo không đồng ý toàn bộ bản án sơ thẩm, ông Sơn yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm lại và chấp nhận ranh giới giữa các thửa 1070 và 1072 có các đoạn với mốc M2, M8 và M9.

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 128/1012/DSPT ngày 13/7/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, quyết định:

- Không hấp nhận khảng cảo của ông Nguyễn Long Sơn.

-  Sửa án sơ thẩm.

- Không chấp nhận một phần yêu cầu của ông Nguyễn Long Sơn yêu cầu ông Trần Long Bảo trả lại diện tích lấn chiếm là 60,7m thuộc thửa 1070.

- Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Trần Long Bảo.

Ranh giới quyên sử dụng đât giữa hộ ông Nguyên Long Sơn ở thửa 1070 với hộ ông Trần Long Bảo ở thửa 1072, tờ bản đồ sổ 1, đất tọa lạc tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp được xác định là các đoạn thang nổi từ yý mốc Ả đến mốc B đến mốc 8 đền mốc 7 và đến mốc 6 theo sơ đồ đo đạc ngày 24/11/2011 của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Hộ chị Hằng phải thảo dỡ di dời phần nhà trên phần đẩt thuộc quyền sử dụng của ông Bảo để trả đất cho hộ ông Bảo.

Ranh giới quyền sử dụng đất được xác định theo chiều thẳng đứng từ không gian xuống lòng đất, nếu cây trồng, vật kiến trúc của bên nào vi phạm thì phải di dời thảo dỡ.

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí.

Sau khi xét xử phúc thẩm, ông Nguyễn Long Sơn có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại Quyết định kháng nghị số 224 ngày 30/6/2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị đối với bản án dân sự phúc thẩm số 128/1012/DSPT ngày 13/7/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm ngày 18/9/2014, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ý kiến của Kiểm sát viên và sau khi thảo luận.

XÉT THẤY

Theo ông Nguyễn Long Sơn trình bày: Diện tích 766m2 đất thửa số 1070 tọa lạc tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp là do ông đứng tên chủ sử dụng giáp ranh với thửa 1072 do ông Trần Long Bảo đứng tên chủ sử dụng giáp ranh với thửa 1072 do ông Trần Long Bảo đứng tên chủ sử dụng bởi một con mương và 01 bờ đất có nguồn gốc do ông ngoại của ông là cụ Nguyễn Văn Chất để lại. Ông đã lấp một phần phía trước con mương để cất nhà cho con gái ông là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Phần phía sau con mương và bờ đất bị ông Trần Long Bảo lấn chiếm trồng cây gáo, dừa, vú sữa và xây nhà vệ sinh với diện tích đo thực tế là 60,7m2. Ông đã nhiều lần yêu cầu ông Bảo trả lại và yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết nhưng không thành. Nay ông yêu cầu Tòa án buộc ông Bảo trả lại phần đất nêu trên cho ông.

Ông Trần Long Bảo có đơn phản tố cho rằng thửa đất số 1072 có diện tích 1200m2 tại thị trấn Lai Vung do ông đứng tên chủ sử dụng đất, giáp ranh với thửa 1070 của ông Sơn bởi một con mương, mỗi bên sử dụng con mương. Trước đây ông và ông Sơn có hùn tiền xây dựng một cây cầu bê tông bắc qua con mương để sử dụng chung.

Sau đó ông Sơn bơm cát lấp phần phía trước con mương để cất nhà, ông không đồng ý, yêu cầu ông Sơn trả lại phần đất phía trước con mương của ông mà ông Sơn đã lấp mương để xây nhà là 16,5m2 đất.

Như vậy, nguồn gốc 60,7m2 đất tranh chấp nêu trên, ông Sơn cho rằng thuộc thửa 1070 do ông đứng tên chủ sử dụng. Còn ông Bảo cho rằng thuộc thửa 1072 do ông Bảo đứng tên chủ sử dụng.

Tuy các ông cho là như vậy nhưng không bên nào xuất trình được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình.

Tại biên bản hòa giải ngày 30/10/2009 của Ủy ban nhân dân thị trấn Lai Vung, ông Bảo có ý kiến xác nhận “... Phần ranh đất tiếp giáp với ông Sơn có thể hiện cái mương đã có từ lâu. Cái mương này là mương ranh, nhưng do quá trình sử dụng, nay ông thống nhất mmương giáp phía bên ranh đất, chạy thẳng từ lộ ra đến đầu bờ...”.

Sau đó ông Sơn khởi kiện tại Tòa án thì ông Bảo lại có yêu cầu phản tố cho rằng ranh đất giữa hai bên gia đình là con mương mỗi bên sử dụng một nửa.

Như vậy, lời trình bày của ông Bảo về diện tích, vị trí đất tranh chấp là có mâu thuẫn.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 76 ngày 12/11/2010 của Tòa án nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp chỉ giải quyết tranh chấp về cây trồng trên đất giữa ông Bảo với ông Sơn, không giải quyết về quyền sử dụng đất. Trong quá trình giải quyết vụ án thì ông Sơn thừa nhận các cây gáo, dừa, vú sữa trên đất,.tranh chấp là của ông Bảo trồng, nên ông Sơn đã đồng ý bồi thường về cây trồng cho ông Bảo, nhưng đât tranh châp thuộc quyên quản lý sử dụng của ông Sơn.

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án các cấp căn cứ vào việc ông Sơn, ông Bảo cùng hùn tiền để xây cầu bê tông bắc qua mương để sử dụng chung và ông Sơn thừa nhận tại bản án dân sự sơ thẩm số 76 ngày 12/11/2010 của Tòa án nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp giải quyết về “tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại tài sản do bị xâm hại” giữa ông Bảo và ông Sơn (án đã có hiệu lực pháp luật) để xác định ranh giới đất giữa hai bên là con mương để mỗi bên được sử dụng là chưa đủ căn cứ.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án chưa thu thập hồ sơ đăng ký, kê khai quyền sử dụng đất của cả hai bên (ông Sơn và ông Bảo); bản đồ giải thửa qua các thời kỳ, bản đồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các tài liệu xác định ranh, mốc giới quyền sử dụng đất giữa ông Sơn và ông Bảo để xác định phần diện tích đất tranh chấp thuộc thửa nào? do ai đứng tên chủ sử dụng để làm căn cứ giải quyết vụ án.

Bởi các lẽ trên;

Căn cứ vào khoản 2 Điều 291, khoản 3 Điều 297 và Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

- Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 224/2014/KN-DS ngày 30/6/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Hủy bản án dân sự phúc thẩm số 128/1012/DSPT ngày 13/07/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp và hủy bản án dân sự sơ thẩm số 71/2011/DSST ngày 15/07/2011 của Tòa án nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp về vụ án “Tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Long Sơn với bị đơn là ông Trần Long Bảo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 01 người.


193
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 377/2014/DS-GĐT ngày 18/09/2014 về vụ án tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất

Số hiệu:377/2014/DS-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:18/09/2014
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về