Quyết định giám đốc thẩm 223/2014/DS-GĐT ngày 10/06/2014 về Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

TÒA DÂN SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 223/2014/DS-GĐT NGÀY 10/06/2014 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 10 tháng 6 năm 2014 tại trụ sở Cơ quan thường trực Tòa án nhân dân tối cao tại phía Nam mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án “Tranh chấphợp đồng chuyển nhượng quyển sử dụng đất’’ giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Mỹ, sinh năm 1961

Địa chỉ: số 119 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11, thành phố Hồ Minh.

Bị đơn: Ông Hứa Văn Út, sinh năm 1956

Địa chỉ: Xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Phạm Thị Tuyết Phương, sinh năm 1957

2. Ông Hứa Huy Hoàng, sinh năm 1981

3. Ông Hứa Trung Hậu, sinh năm 1983

4. Ông Hứa Minh Tân, sinh năm 1989

Cùng địa chỉ: Ấp Xóm Lầm, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện ngày 31/03/2011, nguyên đon bà Nguyễn Thị Mỹ trình bày:

Vào ngày 19/8/2010, vợ chồng ông Hứa Văn út, bà Phạm Thị Tuyết Phương thỏa thuận chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Mỹ 3.912m2 đất thuộc thửa 64, tờ bản đồ số 29 tọa lạc tại ấp Xóm Lầm, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với giá 2.000.000.000 đồng. Ngày 19/8/2010, bà Mỹ giao cho ông út, bà Phương 1.000.000.000 đồng tiền đặt cọc. Ngày 08/9/2010 các bên ký hợp đồng chuyển nhượng tại Tư pháp xã Thanh Tuyền và bà Mỹ giao tiếp cho ông út, bà Phương 900.000.000 đồng. Bà Mỹ đã nhận đất từ cuối năm 2010. Tổng số tiền bà Mỹ giao cho ông út, bà Phương là 1.900.000.000 đồng. Ngày 07/9/2010, bà Mỹ và ông út, bà Phương đến Uỷ ban nhân dân xã Thanh Tuyền ký họp đồng chuyển nhượng diện tích đất trên với giá 450.000.000 đồng. Ngày 09/9/2010, bà Mỹ nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký QSD đất và nhận được phiếu hẹn đến ngày 14/10/2010 lấy giấy chứng nhận QSDĐ. Đốn hẹn, bà Mỹ đến lấy giấy chứng nhận QSDĐ thì được biết có đơn ngăn chặn việc chuyển nhượng. Ngày 30/12/2010, bà Mỹ nhận được quyết định số 02/QĐ-CCTHA của Chi cục thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng ngừng đăng ký, chuyền quyền sở hữu tài sản nêu trên. Vì vậy, bà Mỹ khởi kiện yêu cầu ông út, bà Phương tiếp tục thựchiện họp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng dất đã ký ngày 07/9/2010.

Bị đơn ông Hứa Văn út và bà Phạm Thị Tuyết Phương đồng ý tiếp tục thực hiện họp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông út, bàPhương với bà Nguyễn Thị Mỹ.

Tại quyết định số 213/QĐST-DS ngày 31/8/2012, Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau:

Bà Nguyễn Thị Mỹ và ông Hứa Văn út, bà Phạm Thị Tuyết Phuơng, Hứa Huy Hoàng, Hứa Trung Hậu, Hứa Minh Tân thống nhất tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ký ngày 01/7/2010 đôi với thửa đất số 64 tờ bản đồ so 29 tọa lạc tại ấp Xóm Lam, xã Thanh Tuyên, huyện Dâu Tiếng, tỉnh Bình Dương, có diện tích 3.912m2.

Bà Nguyễn Thị Mỹ có trách nhiệm thanh toán cho ông Hứa Vãn út, bà Phạm Thị Tuyết Phương, Hứa Huy Hoàng, Hứa Trung Hậu, Hứa Minh Tân sô tiền 100.000.000 đồng.

Kể từ ngày ông Út, bà Phương, ông Hoàng, ông Hậu, ông Tân có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà Mỹ không thanh toán số tiền trên thì hàng tháng bà Mỹ còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa thỉ hành án.

Ngày 05/7/2013 bà Hồ Ngọc Vân, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, bà Trần Thị Bình có đơn kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị quyết định công nhận sự thỏa thuận nêu trên của Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương theo thủ tục giám đốc thẩm với lý do Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng công nhận sự thỏa thuận của bà Mỹ với ông út, bà Phương là trái pháp luật vì trước đó đã có đơn của bà Vân, bà Xuân, bà Bình ngăn chặn dịch chuyển tài sản.

Tại Quyết định số 62/2014/KN-DS ngày 03 tháng 3 năm 2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Quyết định công nhận sự thỏa thuậncủa các đương sự số 213/QĐST-DS  ngày 31/8/2012 của Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương theo thủ tục giám đốc thẩm, đề nghị Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao xét xử hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận nêu trên, giao hồ sơ về cho Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương xét xử lại.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Ngày 19/8/2010, vợ chồng ông Hứa Văn út, bà Phạm Thị Tuyết Phương thỏa thuận chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Mỹ 3.912m2 đât thuộc thửa 64, tờ bản đồ số 29 tọa lạc tại ấp Xóm Lầm, xã Thanh Tuyền, huyện DầuTiếng, tỉnh Bình Dương với giá 2.000.000.000 đồng và đã nhận tiền cọc 1.000.000.000 đồng. Ngày 07/9/2010, bà Mỹ và ông út, bà Phương đến Uỷban nhân dân xã Thanh Tuyền ký hợp đồng chuyển nhượng diện tích đất trên nhưng chỉ ghi giá chuyển nhượng 450.000.000 đồng.

Ngày 10/9/2010, bà Hồ Ngọc Vân, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, bà Trần Thị Bình có đơn yêu cầu ngăn chặn dịch chuyển diện tích đât nêu trên gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng vì lý do bà Vân, bà Xuân, bà Bình đang khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông út thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay.

Ngày 01/11/2010, Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 270, theo đó bà Phương, ông Ut phải trả cho bà Bình 270.000.000 đồng. Ngày 02/12/2010, Tòa án nhân dan huyện Dầu Tiếng ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 305, theo đó bà Phương, ông Ưt đồng ý trả cho bà Xuân 592.250.000 đồng và 60 chỉ vàng; và Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 306, theo đó bà Phương, ông Ut phải trả cho bà Vân 330.005.000  đồng.

Ngày 30/12/2010, bà Mỹ nhận được quyết định số 02/QĐ-CCTHA của Chi cục thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng về việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu đối với phần diện tích đất thuộc thửa 64, tờ bản đồ số 29 tọa lạc tại ấp Xóm Lầm, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương với lý do ông Út đang phải thi hành Quyết định số 270 ngày 02/11/2010,

Quyết định số 305 ngày 02/12/2010 và Quyết định số 306 ngày 02/12/2010 của Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng.

Ngày 06/01/2011, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng ra Quyết định số 20/QĐ-CCTTH kê biên diện tích đất nêu trên.

Ngày 18/01/2011, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng ban hành Công văn số 27 gửi Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng và Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng thông báo về việc ngăn chặn dịch chuyển tài sản là quyền sử dụng 3.912m2 đất của ông Út.

Ngày 31/3/2011, bà Nguyễn Thị Mỹ khởi kiện yêu cầu ông út, bà Phưong tiếp tục thực hiện họp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ký ngày 07/9/2010. Quá trình giải quyết vụ án, ông Hứa Văn út và bà Phạm Thị Tuyết Phương đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Mỹ nên Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận này của các đương sự.

Xét thấy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 3.912m2 đất thuộc thửa 64, tờ bản đồ số 29 tọa lạc tại ấp Xóm Lầm, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương ngày 07/9/2010 giữa bà Nguyễn Thị Mỹ với vợ chồng ông Hứa Văn út, bà Phạm Thị Tuyết Phương đã được Uỷ ban nhân dân xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương chứng thực nhưng chưa được các bên làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên chưa hoàn thành.

Ngày 18/01/2011, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Dầu Tiếng ra Thông báo số 27/CCTHA gửi Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc kê biên quyền sử dụng 3.912m2 đất thuộc thửa 64, tờ bản đồ số 29 tọa lạc tại ấp Xóm Lam, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương để đảm bảo thi hành án đối với ông Hứa Văn út và bà Phạm Thị Tuyết Phương theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 270 ngày 02/11/2010, Quyết định số 305 ngày 02/12/2010 và Quyết định số 306 ngày 02/12/2010 của Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Như vậy, diện tích đất tranh chấp trên đã được Chi cục thi hành án Dân sự huyện Dầu Tiếng kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án đối với ông út và bà Phương, nên việc Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dưong ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của ông út, bà Phương tiếp tục chuyển nhượng đất cho bà Mỹ là không đúng pháp luật. Hội đồng giám đốc thẩm nhận thấy kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân là có căn cứ nên chấp nhận để hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận nêu trên, giao hồ sơ cho Tòa án nhândân huyện Dầu Tiếng, tỉn h Bình Dương xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật.

Khi giải quyết lại vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm cần đưa bà Hồ Ngọc Vân, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, bà Trần Thị Bình tham gia tố tụng đe giải quyết quyền lợi của họ trong cùng vụ án vì trước khi có giao dịch giữa ông Hứa Văn Út, bà Phạm Thị Tuyết Phương với bà Nguyễn Thị Mỹ thì cơ quan thi hành án đã kê biên tài sản tranh chấp nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của ông Út, bà Phương đối với bà Xuân, bà Vân, bà Bình. Nếu không có chứng cứ nào khác thì cần xác định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên giữa ông Út, bà Phương với bà Mỹ bị vô hiệu. Khi giải quyết hậu quả của họp đồng chuyển nhượng đất vô hiệu cần đánh giá các chứng cứ để xác định lỗi của mỗi bên cho thỏa đáng.

Bởi các lẽ trên,

Căn cứ vào khoản 2 Điều 291 và khoản 3 Điều 297 Bộ luật Tố tụng Dân sự

QUYẾT ĐỊNH

1. Chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 213/QĐST-DS ngày 31/8/2013 của Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương về vụ án “Tranh chấp họp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Mỹ với bị đơn là ông Nguyễn Văn Út.


348
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
  Văn bản được căn cứ
  Bản án/Quyết định đang xem

  Quyết định giám đốc thẩm 223/2014/DS-GĐT ngày 10/06/2014 về Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  Số hiệu:223/2014/DS-GĐT
  Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
  Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
  Lĩnh vực:Dân sự
  Ngày ban hành:10/06/2014
  Là nguồn của án lệ
   Bản án/Quyết định sơ thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về