Quyết định giám đốc thẩm 22/2014/GĐT-TKT ngày 06/06/2014 về tranh chấp hợp đồng vay tiền

TÒA KINH TẾ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 22/2014/GĐT-TKT NGÀY 06/06/2014 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Ngày 06 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa để giám đốc thẩm vụ án kinh doanh, thương mại theo Quyết định kháng nghị số 68/2013/KDTM-KN ngày 14/11/2013 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao đối với Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 10/2011/KDTM-ST ngày 30/6/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ về tranh chấp hợp đồng tiền, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty cổ phần Lộc Trường, có trụ sở tại: khu 1, phường về Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do ông Tô Trọng Hải-Giám đốc Công ty làm đại diện.

Bị đơn: Công ty cổ phần thương mại Quang Linh, có trụ sở tại: khu 4, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do ông Dương Đình Tiến- Chủ tịch HĐQT Công ty làm đại diện.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1-  Ông Lê Thanh Bình- Giám đốc Công ty CPTM Quang Linh; trú tại: tổ 3, khu 7, phố Thanh Bình, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2- Ông Bùi Trọng Tuấn- Thành viên Công ty CPTM Quang Linh; trú tại: tổ 33, khu 7, phố Thanh Bình, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3- Bà Bùi Thị Nga- Thành viên Công ty CPTM Quang Linh; trú tại: khu 5, xã Te Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

NHẬN THẤY

Tại đơn khỏi kiện đề ngày 05/5/2011 và ừong quá trình tố tụng nguyên đơn là Công ty cổ phần Lộc Trường trình bày: Tại Họp đồng vay tiền có bảo đảm bằngkhách sạn Quang Linh. Nay Công ty Lộc Trường khởi kiện Công ty Quang Linh đòi 3 tỷ đồng tiền nợ gốc và tiền lãi phát sinh thì ông Tiến phải tự chịu trách nhiệm vê những việc làm của mình trả khoản tiền vay cho Công ty Lộc Trường, Công ty Quang Linh không có trách nhiệm trả tiền.

Nhưng trong quá trình Tòa án tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, tiến hành hòa giải. Ông Bùi Trọng Tuấn và ông Lê Thanh Bình nhất trí ữả khoản nợ gốc và lãi cho Quỹ tín dung nhân dân TW- Chi nhánh Phú Thọ mà ông Tiến đã trả thay cho Công ty Quang Linh, còn khoản tiền vượt quá do ông Tiến vay của Công ty Lộc Trường ông Tiến phải tự chịu trách nhiệm.

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 10/2011/KDTM-ST ngày 19/9/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã áp dụng điểm m khoản 1, khoản 3 Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 146, 342, 361, 369, 471, 474, khoản 2 Điều 305 Bộ luật dân sự, quyết định:

“Chấp nhận một phần đơn khời kiện của Công ty cổ phần Lộc Trường đối với Công ty cổ phần thương mại Quang Linh về Hợp đồng vay tiền (có bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền vói đất).

Buộc Công ty cổ phần thương mại Quang Linh phải trả cho Công ty cổ phần Lộc Trường số tiền nợ gốc là 1.467.341.700 đồng và khoản tiền lãi phát sinh trên số nợ gốc kể từ ngày 01/4/2011 đến 01/9/2011 là 183.417.712 đồng.

Buộc ông Dương Đình Tiến có nghĩa vụ trả nợ cho Công ty cổ phần Lộc Trường số tiền gốc là 1.532.658.300 đồng và khoản tiền lãi phát sinh trên số nợ gốc kể từ ngày 01/4/2011 đến 01/9/2011 191.582.288 đồng.

Tiếp tục duy trì Họp đồng vay tiền (có bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liến với đất) ngày 30/3/2011, để thực hiện nghĩa vụ trả nợ (phần nợ của Công ty cổ phần thương mại Quang Linh đối với Công ty cổ phần Lộc Trường) và thực hiện nghĩa vụ trả nợ (phần nợ của ông Dương Đình Tiến đối với Công ty cổ phần Lộc Trường).  

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, Công ty cổ phần thương mại Quang Linh và ông Dương Đình Tiến không thanh toán đủ số tiền gốc và lãi trên cho Công ty cổ phần Lộc Trường (Phần của Công ty Quang Linh) và (phần của ông Dương Đình Tiến) thì Công ty cổ phần thương mại Quang Linh và cá nhân ông Dương Đình Tiến còn phải chịu tiền lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định, ở từng thời điểm thi hành cho đến khi thi hành án xong”.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo theo quy đinh của pháp luật.

Ngày 06/01/2012 Công ty Quang Linh có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với bản án sơ thẩm nêu trên.

Tại Quyết định kháng nghị số 68/2013/KDTM- KN ngày 14/11/2013 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 10/2011/KDTM-ST ngày 19/9/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ vì Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận mức lãi suất mà hai bên thỏa thuận 2,5%/tháng để tính lãi là quá cao, không đúng mức lãi suất theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 291; khoản 3 Điều 297; khoản 1 Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 65/2011/QH12,

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận kháng nghị số 68/2013/KDTM- KN ngày 14/11/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

Hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 10/2011/KDTM-ST ngày 19/09/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ về vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Lộc Trường với bị đơn là Công ty cổ phần thương mại Quang Linh và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác;


214
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 22/2014/GĐT-TKT ngày 06/06/2014 về tranh chấp hợp đồng vay tiền

Số hiệu:22/2014/GĐT-TKT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:06/06/2014
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về