Quyết định giám đốc thẩm 121/2013/DS-GĐT ngày 13/09/2013 về tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở giữa Trần Hồng Phương và CTCP đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 121/2013/DS-GĐT NGÀY 13/9/2013 VỀ VỤ ÁN DÂN SỰ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở GIỮA NGUYÊN ĐƠN BÀ TRẦN HỒNG PHƯƠNG VÀ BỊ ĐƠN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI 

…..

Ngày 13-9-2013

Về vụ án: tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở

Ngày 13-9-2013, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở” giữa:

Nguyên đơn: Bà Trần Hồng Phương sinh năm 1951; trú tại nhà số 3, ngõ 560/14 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Bị đơn: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội có trụ sở tại nhà số 560 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, do ông Vũ Ngọc Hải đại diện theo ủy quyền.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Ngô Gia Hồi sinh năm trú tại nhà số 3, ngõ 560/14 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Biên, Hà Nội.

NHẬN THẤY

Tại đơn khởi kiện đề ngày 29-9-2006 và quá trình giải quyết vụ án đơn bà Trần Hồng Phương trình bày:

Ngày 20-12-2001 bà ký hợp đồng mua của Công ty Xây dựng số 9 Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội) căn hộ số 11, lô số 2 (nhà ở xây thô 3,5 tầng, diện tích đất xây dựng 82,2m2 trên diện tích đất là 82,2m2) với giá 360.000.000 đồng. Ngay sau khi ký hơp đồng, bà đã nộp cho công ty 221.940.000 đồng (2/3 giá trị hợp đồng do ông Phan Anh Tề hàng xóm của bà nộp hộ), số tiền còn lại bà sẽ thanh toán trước khi nhận nhà và các giấy tờ liến quan để làm thủ tục sở hữu.

Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền, Công ty không thi công xây nhà theo thỏa thuận và đưa ra nhiều lý do. Cuối năm 2004, Công ty xây được phần mỏng nhà. Năm 2005, Công ty yêu cầu bà ký lại hợp đồng mua bán nhà theo giá mói là 1.512.960.988 đồng nhưng bà không đồng ý. Bà yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội phải thực hiện hợp đồng đã ký năm 2001.

Bị đơn ông Vũ Ngọc Hải đại diện cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội trình bày:

Hợp đồng mua bán nhà giữa Công ty với bà Phương ký năm 2001 do ông Đặng Văn Dũng (phó giám đốc công ty) ký. Bà Phương đã nộp 221.940.000 đồng. Do căn nhà của bà Phương (căn hộ số 11) có đường điện cao thế chạy qua và chồng lấn mốc giới với dự án của phường Gia Thụy, quận Long Biên nên Công ty phải dừng việc thi công để di chuyển đường điện và xác định lại mốc giới. Năm 2004, Công ty tiến hành cổ phần hóa, cần ổn định cơ cấu tổ chức mới tiếp tục xây dựng. Tại thời điểm này, khung giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định đã tăng rất nhiều, nên Công ty phải điều chỉnh lại giá trong họp đồng mua bán nhà với bà Phương để phù hợp với giá thực tế (năm 2005), nhưng bà Phương không đồng ý ký lại hợp đồng. Công ty không chấp nhận yêu cầu của bà Phương; nếu bà Phương ký lại hợp đồng mua bán nhà theo giá Công ty đã điều chỉnh năm 2005 Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện căn nhà số 11 để bán cho bà Phương.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 16/2007/DSST ngày 26/06/2007, Tòa án nhân dân quận Long Biên quyết định:

Tuyên bố hợp đồng mua bán nhà số 235/KDN ngày 20-12-2001 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội với bà Trần Hồng Phương là hợp đồng vô hiệu.

Xác định lỗi làm cho hợp đồng vô hiệu của Cổng ty và bà Phương, ông Hồi mỗi bên là 1/2 lỗi. Bà Phương, ông Hồi phải chịu 1/2 lỗi tương đương 466.378.224 đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội phải bồi thường cho bà Phương, ông Hồi 466.378.224 đồng tiền hậu quả hợp đồng mua bán vô hiệu và 221.940.000 đồng tiền bà Phương đã nộp để mua bán nhà.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo của đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 09-7-2007, ông Nguyễn Huy Vượng đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội có đơn kháng cáo.

Ngày 02-7-2007, bà Phương kháng cáo.

Tại bản án dân sự phúc thẩm số 179/2007/DSPT ngày 22-8-2007 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định:

Bác yêu cầu xin tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán nhà của bà Trần Hồng Phương đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội.

Tuyên bố hợp đồng mua bán nhà số 235/KDN ký ngày 20-12-2001 giữa bà Phương và Công ty cổ phần Đầu tư xây dụng sổ 9 Hà Nội là hợp đồng vô hiệu toàn bộ.

Xác định thiệt hại của hợp đồng vô hiệu là 932.740.449 đồng.

Xác định lỗi làm cho hợp đồng vô hiệu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội bằng 55% bằng 513.007.246 đồng, của bà Phương là 45% bằng 419.733 202 đồng.

Công ty Cô phân Đâu tư xây dựng số 9 Hà Nội phải thanh toán trả cho bà Phương, ông Hồi 734.947.246 đồng (gồm 221.940.000 đồng bà Phương, ông Hồi đã nộp để mua nhà và 513.007.246 đồng tiền bồi thường thiệt hại).

Ngoài ra, Tòa ấn cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí.

Sau khi xét xử phúc thẩm, bà Trần Hồng Phương khiếu nại.

Tại quyết định số 659/2010/KN-DS ngày 16-8-2010 Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao đã kháng nghị bàn án dân sự phúc thẩm nêu trên. Đề nghị Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án dân sự phúc thẩm nêu trên, giao hô sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm lại theo quy định của pháp luật

Tại quyết định giám đốc thẩm số 33/2011/DS-GĐT ngày 20-01-2011 Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao quyết định:

Hủy bản án dân sự phúc thẩm số 179/2007/DSPT ngày 22-8-2007 của Tòa án nhân dân thành phổ Hà Nội và bản án dần sự sơ thẩm số 16/2007/DSST ngày 26-6-2007 của Tòa ản nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm lại vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngàỵ 05-9-2011 ông Lê Thanh Sơn Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội có đơn khiếu nại đề nghị xem xét Quyết định giám đôc thẩm của Tòa Dân sự với nội dung: Sau khi bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, các bên đã thi hành án, cơ quan thi hành án quận Long Biên đã ra quyết định số 367/QĐ-THA ngày 05-5-2008 kết thúc việc thi hành án. Công ty đã tiêp tục đầu tư xây dựng nhà và đã bán nhà cho khách hàng mới, toàn bộ thủ tục mua bán nhà đã hoàn thành từ tháng 5/2010.

Tại Quyết định số 139/2013/KN-DS ngày 03-4-2013 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị đối với Quyết định giám đổc thẩm số 33/2011/DS-GĐT ngày 20-01-2011 của Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao. Đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy quyết định giám đốc thẩm nêu trên của Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao, giữ nguyên bản án dân sự phúc thẩm số 179/2007/DSPT ngàỵ 22-8-2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy Quyết định giám đôc thẩm của Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao, giữ nguyên bản án dân sự phúc thẩm số 179/2007/DSPT ngày 22-8-2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.        

XÉT THẤY

Hợp đồng mua bán nhà ở giữa Công ty Xây dựng số 9 Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội) với bà Trần Hồng Phương được ký kêt vào ngày 20-12-2001. Tại thời điểm ký kết hợp đồng Công ty chưa có nhà để bán, đến thời điểm tranh chấp Công ty vẫn không có nhà để bán nên Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định hợp đồng mua bán nhà ở giữa Công ty cố phần Đầu tư xây dựng số 9 với bà Phương vô hiệu là có cơ sở; Tòa án cấp phúc thẩm xác định cả hai bên đều có lỗi trong đó lỗi của Công ty là 55%, lỗi của bà Phương là 45% là phù hợp. Quyết định giám đốc thẩm nhận định “việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án nhân dân xác định hợp đồng mua bản nhà vô hiệu, Tòa án cấp sơ thẩm xác định mỗi bên chịu 50% thiệt hại, còn Tòa án cấp phúc thẩm xác định bên bán chịu 55% thiệt hại, bên mua chịu 45% thiệt hại theo tỷ lệ số tiền bên mua đã trả đều là đủ có căn cứ. Nên cần thiết phải hủy cả bản án dân sự sơ thẩm và bản án dân sự phúc thẩm để xét xử sơ thẩm lại vụ án...”là mâu thuẫn.

Bản án phúc thẩm số 179/2007/DSPT ngày 22-8-2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã được các bên thi hành xong từ tháng 5-2008. Do đó, cần thiết hủy Quyết định giám đốc thẩm sổ 33/2011/DS-GĐT ngày 20-01-2011 của Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao, giữ nguyên hiệu lực của bản án dân sự phúc thẩm số 179/2007/DSPT ngày 22-8-2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Vì các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 291, khoản 2 Điều 297 và Điều 298 Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2011).

QUYẾT ĐỊNH

1. Hủy Quyết định giám đốc thẩm số 33/2011/DS-GĐT ngày 20/01/2011 của Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở” giữa nguyên đơn là bà Trần Hồng Phương với bị đơn là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội.

2. Giữ nguyên bản án dân sự phúc thầm số 179/2007/DSPT ngày 22/08/2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.


298
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 121/2013/DS-GĐT ngày 13/09/2013 về tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở giữa Trần Hồng Phương và CTCP đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội

Số hiệu:121/2013/DS-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:13/09/2013
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về