Quyết định giám đốc thẩm 02/2012/DS-GĐT ngày 29/05/2012 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 02/2012/DS-GĐT NGÀY 29/05/2012 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Ngày 29 tháng 05 năm 2012, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ kiện “Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa:

Nguyên đơn: Ông Xuân Văn Đào, sinh năm 1965.

                       Bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1968

Quê quán: Thôn Quang Hưng, xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Cư trú: 72/7 số 15 phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Như, sinh năm 1949.

              Bà Xuân Thị Nhuận, sinh năm 1952.                      

Cư trú: Thôn Đông Ngoại, xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

NHẬN THẤY

Theo ông Xuân Văn Đào và ông Nguyễn Văn Như trình bày thì vào ngày 19/02/2003 vợ chồng ông Đào có mua lại của vợ chồng ông Như một phần đất có diện tích 100m2 (trong đó chiều rộng là 4,5m và chiều dài là 23m) nằm trong thửa đất 713m2 có số thửa 108 tờ bản đồ 07p đất ở tại thôn Đông Ngoại, xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Khi mua bán hai bên có lập một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Đạo. Sau thỏa thuận chuyển nhượng, phía ông Như đã bàn giao cho ông Đào phần đất chuyển nhượng và ông Đào đã cho xây một móng nhà trên phần đất mà ông đã mua. Sau này phía ông Như không chịu làm thủ tục sang tên chuyển chủ cho ông Đào phần đất mà ông Đào đã mua. Do vậy ông Đào làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết việc tranh chấp giữa hai bên về hợp đồng chuyển nhượng đất trên.

Trong quá trình giải quyết vụ kiện, ngày 20/01/2011 Tòa án đã tiến hành hòa giải giữa các bên đương sự, các đương sự đã thỏa thuận với nhau như sau “Ông Xuân Văn Đào và ông Nguyễn Văn Như thoả thuận với nhau nay ông Như đồng ý chuyển nhượng cho hai em Đào và Lan miếng đất có tổng diện tích là 100m2 (trong đó chiều rộng là 4,5m, chiều dài là 23m ở phía Bắc giáp ông Như, phía Nam giáp ông Chiêu, phía Đông giáp quốc lộ 38, phía Tây giáp vườn nhà ông Như) thuộc tờ bản đồ số 07pthửa đất số 108 thuộc thôn Đông Ngoại, xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ vào thỏa thuận của các đương sự, ngày 28/01/2011 Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành đã ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 05/2011/QĐST-DS với nội dung “Công nhận sự thỏa thuận giữa ông Nguyễn Văn Như, bà Xuân Thị Nhuận và anh Xuân Văn Đào, chị Nguyễn Thị Lan như sau: Ông Nguyễn Văn Như, bà Xuân Thị Nhuận phải bản giao cho anh Xuân Văn Đào và chị Nguyễn Thị Lan 01 miếng đất có diện tích 100m2, thuộc tờ bản đồ số 07p, thửa số 108 tại thôn Đông Ngoại, xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (trong đó chiều rộng là 4,5m chiều dài là 23m, phía Đông giáp quốc lộ 38, phía Tây giáp nhà ông Như, phía Nam giáp nhà ông Chiêu và phía Bắc giáp nhà ông Như).

Sau khi quyết định có hiệu lực pháp luật, phía ông Như có đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xem xét kháng nghị Quyết định số 05/2011/QĐST-DS ngày 28/02/2011 theo trình tự giám đốc thẩm.

Tại quyết định kháng nghị số 03/2012/QĐKN-DS ngày 03/5/2012, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định kháng nghị đối với quyết định số 05/2011/QĐST-DS ngày 28/01/2011 của Toà án nhân dân huyện Thuận Thành. Đề nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử giám đốc thẩm theo hướng huỷ quyết định nêu trên. Giao hồ sơ cho Toà án án nhân dân huyện Thuận Thành xét xử lại theo quy định của pháp luật.

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhất trí với kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi nghiên cứu nghiên cứu hồ sơ và thảo luận về vụ án, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

XÉT THẤY

Theo biên bản hoà giải thành được lập ngày 20/01/2011, ông Đào và ông Như đã thoả thuận như sau: “Ông Xuân Văn Đào và ông Nguyễn Văn Như thoả thuận với nhau nay ông Nguyễn Văn Như đồng ý chuyển nhượng cho hai em Xuân Văn Đào và Nguyễn Thị Lan miếng đất có tổng diện tích là 100m2 (trong đó chiều rộng là 4,5m, chiều dài là 23m ở phía Bắc giáp ông Như, phía Nam giáp ông Chiêu, phía Đông giáp quốc lộ 38, phía Tây giáp vườn nhà ông Như ) thuộc tờ bản đồ số 07p thửa đất số 108 thuộc thôn Đông Ngoại, xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh”. Tại quyết định số 05/2011/QĐST-DS, ngày 28/01/2011 đã công nhận sự thoả thuận của các đương sự với nội dung “Công nhận sự thỏa thuận giữa ông Nguyễn Văn Như, bà Xuân Thị Nhuận và anh Xuân Văn Đào, chị Nguyễn Thị Lan như sau: Ông Nguyễn Văn Như, bà Xuân Thị Nhuận phải bàn giao cho anh Xuân Văn Đào và chị Nguyễn Thị Lan 01 miếng đất có diện tích 100m2, thuộc tờ bản đồ số 07p, thửa số 108 tại thôn Đông Ngoại, xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (trong đó chiều rộng là 4,5m chiều dài là 23m, phía Đông giáp quốc lộ 38, phía Tây giáp nhà ông Như, phía Nam giáp ông Chiêu và phía Bắc giáp ông Như). 

Xét thấy, việc ban hành quyết định số 05/2011/QĐST-DS, ngày 28/01/2011 của Toà án nhân dân huyện Thuận Thành đã không tuân thủ đúng nội dung mà các đương sự đã thoả thuận trong biên bản hoà giải thành. Ở phiên hoà giải ông Như và ông Đào chỉ thoả thuận về việc hai bên đồng ý chuyển nhượng cho nhau diện tích đất 100m2 nhưng chưa có thoả thuận cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, nhưng ở quyết định số 05/2011/QĐST-DS Toà án đã quyết định ông Nguyễn Văn Như, bà Xuân Thị Nhuận phải bản giao diện tích đất 100m2 cho ông Xuân Văn Đào. Quyết định số 05/2011/QĐST-DS như vậy đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng được quy định tại Điều 186, điều 187 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. Mặt khác, về nội dung vụ kiện, đây là tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, việc áp dụng pháp luật để giải quyết vụ kiện phải căn cứ vào quy định được hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao và các quy phạm pháp luật khác. Trong vụ kiện này Toà án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào nội dung hoà giải ông Như đồng ý chuyển nhượng đất cho ông Đào mà không xem xét đến điều kiện để hợp đồng có hiệu lực hay vô hiệu, xem xét đến trình tự thủ tục mà pháp luật quy định đối với việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các điều khoản phải có khi thực hiện hợp đồng. Đã quyết định buộc vợ chồng ông Như phải bàn giao đất cho vợ chồng ông Đào là có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Như vậy, quyết định số 05/2011/QĐST-DS ngày 28/01/2011 của Toà án nhân dân huyện Thuận Thành là không có căn cứ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật nên cần chấp nhận kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xử huỷ quyết định đình chỉ số 05/2011/QĐST-DS ngày 28/01/2011, giao hồ sơ cho Toà án nhân dân huyện Thuận Thành để xét xử lại theo thủ tục chung.

Bởi các lẽ trên:

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

Căn cứ Điều 291, Điều 297 và khoản 2, khoản 3 Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Chấp nhận kháng nghị số 03/2012/QĐKN-DS ngày 03/5/2012 của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

2. Huỷ quyết định số 05/2011/QĐDS-ST ngày 28/01/2011 của Toà án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân huyện Thuận Thành xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.                                                                                                          


229
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 02/2012/DS-GĐT ngày 29/05/2012 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Số hiệu:02/2012/DS-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:29/05/2012
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về