Quyết định 689/2017/QĐDS-ST ngày 28/09/2017 về tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH 689/2017/QĐDS-ST NGÀY 28/09/2017 VỀ TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ

Trong ngày 28 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Gò Vấp mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 470/2017/TLST-DS ngày 01 tháng 9 năm 2017 về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số 2190/2017/QĐPH-ST ngày 20 tháng 9 năm 2017.

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1951; cư trú tại: Đường S, phường N, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt). Đối với ông Đinh Quốc D, sinh năm 1977; cư trú tại: Đường S, phường N, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Đinh Thị Ngọc D, sinh năm 1970; cư trú tại: Đường P, phường M, quận N, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt);

- Bà Đinh Thị Thu T, sinh năm 1972; cư trú tại: Đường S, phường N, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt);

- Ông Đinh Quốc T, sinh năm 1975; cư trú tại: Đường S, phường N, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt);

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Yêu cầu tuyên bố ông Đinh Quốc D, sinh năm 1977 mất năng lực hành vi dân sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp nhận định:

[1] Về thẩm quyền giải quyết:

Theo đơn ghi ngày 24/8/2017 của bà Nguyễn Thị L yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự thì đây là yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

[2] Về thủ tục:

Người yêu cầu và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị giải quyết việc dân sự vắng mặt. Căn cứ Khoản 2 Điều 367 Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án vẫn tiến hành mở phiên họp.

[3] Về các yêu cầu của đương sự:

Bà Nguyễn Thị L trình bày: Bà và ông Đinh Văn R (chết năm 2007) chung sống với nhau có tất cả 05 người con, gồm: Đinh Quốc H (chết năm 2013), Đinh Thị Ngọc D, Đinh Thị Thu T, Đinh Quốc T và Đinh Quốc D. Trong đó, ông Đinh Quốc D, sinh năm 1977 từ khi sinh ra đã bị bệnh tâm thần không có khả năng nhận thức cho đến nay vẫn không chữa trị được. Do đó, bà yêu cầu Tòa án tuyến bố ông Đinh Quốc D mất năng lực hành vi dân sự.

Tại bản tự khai ngày 08/9/2017, các ông (bà): Đinh Thị Ngọc D, Đinh Thị Thu T, Đinh Quốc T thống nhất đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu tuyên bố ông Đinh Quốc D mất năng lực hành vi dân sự.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị L, tuyên bố ông Đinh Quốc D mất năng lực hành vi dân sự.

Xét: Căn cứ bản kết luận pháp y tâm thần số: 3481/2017/KLGĐTC ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đối với đối tượng Đinh Quốc D, sinh năm 1977; thường trú: Đường S, phường N, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh:

“1.1 Về y học: Đương sự bị bệnh Chậm phát triển tâm thần, mức độ nặng/ Câm bẩm sinh (F72/H93.1-ICD10);

1.2 Về khả năng nhận thức và điều kiển hành vi: Đương sự mất khả năng nhận thức và điều kiển hành vi”

Do đó, đã có cơ sở để tuyên bố ông Đinh Quốc D, sinh năm 1977 mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015.

Về người giám hộ của ông Đinh Quốc D được thực hiện theo quy định tại các điều 53 và 54 của Bộ luật dân sự năm 2015.

[4] Về lệ phí: Lệ phí việc dân sự là 300.000 đồng bà Liên phải chịu.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các điều 378, 371, 372  Bộ luật tố tụng dân sự, Khoản 1 Điều 22 của Bộ luật dân sự năm 2015, Khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị L, tuyên bố ông Đinh Quốc D, sinh năm 1977 mất năng lực hành vi dân sự.

2. Về lệ phí: Bà Liên phải chịu lệ phí là 300.000 đồng nhưng được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số AA/2017/0027412 ngày 01/9/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; đương sự đã nộp đủ lệ phí .

3. Người yêu cầu, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết; Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.


185
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định 689/2017/QĐDS-ST ngày 28/09/2017 về tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

Số hiệu:689/2017/QĐDS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:28/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về