Quyết định 01/2017/QĐDS-ST ngày 28/08/2017 về yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

QUYẾT ĐỊNH 01/2017/QĐDS-ST NGÀY 28/08/2017 VỀ YÊU CẦU HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ  MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

280
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Quyết định 01/2017/QĐDS-ST ngày 28/08/2017 về yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

    Số hiệu:01/2017/QĐDS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:28/08/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về