Bản án về yêu cầu thanh toán trợ cấp thôi việc số 09/2021/LĐ-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP B - TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 09/2021/LĐ-ST NGÀY 24/11/2021 VỀ YÊU CẦU THANH TOÁN TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Ngày 24 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 08/2021/TLST-LĐ ngày 21 tháng 01 năm 2021, về việc “Yêu cầu thanh toán trợ cấp thôi việc” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 28/2021/QĐST–LĐ ngày 09 tháng 6 năm 2021 và quyết định hoãn phiên tòa số 65/2021/QĐST–LĐ ngày 30 tháng 6 năm 2021, quyết định hoãn phiên tòa số 105/2021/ QĐST–LĐ ngày 10 tháng 11 năm 2021giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: ông Đặng Văn Ch, sinh năm: 1960 Địa chỉ: 68, Nguyễn Ái Quốc, KP.2, phường T, TP. B, tỉnh Đồng Nai.

* Bị đơn: Công ty cổ phần Công trình giao thông Đ Địa chỉ: 200, Nguyễn Ái Quốc, P.T, TP. B, tỉnh Đồng Nai Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Ngọc M- Tổng giám đốc (ông Ch có đơn xin vắng mặt, ông M vắng mặt không có lý do)

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại đơn khởi kiện ngày 23/11/2020, các lời khai tại hồ sơ vụ án, ông Ch trình bày:

Tháng 4 năm 1979, ông vào làm việc cho công ty Cầu đường 1 Đ (sau này đổi tên thành Công ty cổ phần công trình giao thông Đ) theo hợp đồng không xác định thời hạn. Công việc là trưởng bộ phận hành chính tổng hợp thuộc ban quản lý dự án khu công nghiệp Th Mức lương là 6.138.000đ/tháng.

Ngày 22/12/2015, Công ty có quyết định số 165/QĐ-CTGT-HCNS chấm dứt hợp đồng lao động và trợ cấp thôi việc với ông từ ngày 01/01/2016; Theo Quyết định chấm dứt hợp đồng với ông từ ngày 01/01/2016; Theo Quyết định chấm dứt hợp đồng thì Công ty tính trợ cấp thôi việc cho ông số tiền 92.070.000đồng. Công ty đã thanh toán cho ông số tiền 50.000.000đ, còn 42.070.000đ thì Công ty không trả.

Nay ông Đặng Văn Ch khởi kiện yêu cầu:

-Buộc Công ty cổ phần công trình giao thông Đ phải trả tiền trợ cấp thôi việc cho ông số tiền 42.070.000đ.

* Bị đơn- Công ty cổ phần công trình giao thông Đ vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng, không cung cấp văn bản trình bày ý kiến cũng như cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Văn Ch.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ vào phát biểu của Kiểm sát viên về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng dân sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về thủ tục tố tụng: Công ty cổ phần công trình giao thông Đ đăng ký kinh doanh tại phường T, TP. B.Tòa án nhân dân thành phố B đã thụ lý giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 32 và Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự.

Xét Công ty cổ phần công trình giao thông Đ là bị đơn trong vụ án đã được Tòa án nhân dân TP. B, tỉnh Đ tống đạt, niêm yết thông báo thụ lý vụ án và triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt và không gửi văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện, do đó Tòa án không thu thập được lời khai của Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai và không tiến hành hòa giải được. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn.

Ông Đặng Văn Chúc là nguyên đơn có đơn xin xét xử vắng mặt nên căn cứ vào khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn.

Về nội dung tranh chấp: Ông Đặng Văn Ch và Công ty cổ phần công trình giao thông Đ coù quan heä lao ñoäng ñöôïc xaùc laäp töø Hôïp ñoàng lao ñoäng. Ñaây laø hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn, hieäu löïc töø ngaøy 01/4/1979. Vôùi chöùc danh trưởng bộ phận hành chính tổng hợp thuộc ban quản lý dự án khu công nghiệp Th Mức lương là 6.138.000đ/tháng.

Theo quyết định số 165/QĐ-CTGT-HCNS ngày 22/12/2015 về việc chấm dứt HĐLĐ và trợ cấp thôi việc thì ông Đặng Văn Ch có thời gian công tác từ tháng 4 năm 1979 đến tháng 12 năm 2008 là 29 năm 09 tháng, làm tròn là 30 năm và được hưởng trợ cấp thôi việc mỗi năm bằng ½ tháng lương cơ bản là: 6.138.000đ X 15 tháng = 92.070.000đ.

Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có nghĩa vụ thanh toán các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Theo ông Đặng Văn Ch trình bày thì Công ty có trả cho ông số tiền 50.000.000 đồng. Số tiền trợ cấp thôi việc còn lại đến nay công ty vẫn chưa thanh toán cho ông là vi phạm qui định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012; điều 14 nghị định 05/2015/NĐ-CP Như vậy, căn cứ tài liệu hồ sơ có trong vụ án, đối chiếu quy định về pháp luật lao động quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012; điều 14 nghị định 05/2015/NĐ-CP thì công ty Công trình giao thông Đ đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động Tòa án đã gửi thông báo thụ lý, giấy triệu tập và các tài liệu khác theo quy định pháp luật cho Công ty cổ phần công trình giao thông Đ nhưng Công ty chỉ gửi đơn xin hoãn phiên tòa mà không có ý kiến gì đối với yêu cầu của nguyên đơn.

Từ những phân tích trên cho thấy việc ông Đặng Văn Ch khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần công trình giao thông Đ thanh toán trợ thôi việc là có căn cứ. Vì vậy, hội đồng xét xử có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Văn Ch.

Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai phải thanh toán cho ông Đặng Văn Ch số tiền 42.070.000đ.(bốn mươi hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

Về án phí: Công ty cổ phần công trình giao thông Đ phải chịu án phí theo quy định.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và việc chấp hành pháp luật của các bên đương sự kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án được thực hiện đúng quy định. Việc ông Đặng Văn Chúc khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần công trình giao thông Đ thanh toán trợ cấp thôi việc là có căn cứ. Có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Bởi các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ các Điều 32, 35, 203, 220 Bộ luật tố tụng dân sự.

- Căn cứ Điều 47 Bộ luật lao động 2012;

- Căn cứ điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Văn Ch về việc yêu cầu thanh toán trợ cấp thôi việc.

Buộc Công ty cổ phần công trình giao thông Đ phải thanh toán cho ông Đặng Văn Ch số tiền 42.070.000đ.(bốn mươi hai triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 02 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 luật Thi hành án dân sự. Thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự Án phí LĐST: Công ty cổ phần công trình giao thông Đ phải chịu 2.103.500đ(hai triệu một trăm linh ba nghìn năm trăm đồng).

Nguyên đơn, bị đơn được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

385
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về yêu cầu thanh toán trợ cấp thôi việc số 09/2021/LĐ-ST

Số hiệu:09/2021/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 24/11/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về