Bản án về yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất, quyết định giải quyết khiếu nại và yêu cầu bồi thường hoa mầu, tài sản trên đất số 25/2023/HC-ST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

BẢN ÁN 25/2023/HC-ST NGÀY 30/06/2023 VỀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG HOA MẦU, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, điểm cầu trung tâm tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh và điểm cầu thành phần tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà trực tuyến công khai xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thụ lý số: 09/2023/TLST-HC ngày 10/02/2023 về việc khởi kiện “Yêu cầu hủy Quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất, quyết định giải quyết khiếu nại và yêu cầu bồi thường hoa mầu, tài sản trên đất”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 24/2023/QĐXXST-HC, ngày 09 tháng 6 năm 2023; giữa các đương sự:

* Người khởi kiện: Ông Nguyễn Sỹ Th, sinh năm 1957. Vắng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Th: Bà Trần Thị T, sinh năm 1975 (Có mặt); Cùng địa chỉ: Thôn Y, xã H, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Th: Các luật sư Kiều Văn L; Phạm Văn Th và Nguyễn Phương A thuộc Văn phòng luật sư Hoàng Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội. (Luật sư L vắng mặt; Luật sư Th và A có mặt); cùng địa chỉ: P202, tòa nhà N3B Lê Văn Lương, quận Th, thành phố Hà Nội.

* Người bị kiện: 1. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Hương Gi – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Có văn bản đề nghị xét xử vắng mặt Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: Ông Đoàn Anh T – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Có đơn xin xét xử vắng mặt

2. UBND huyện Yên Phong

3. Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Nguyễn Duy Ph - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong. Có đơn xin xét xử vắng mặt

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. UBND xã Hòa Tiến Người đại diện theo pháp luật: Ông Kiều Ngọc Ch - Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong. Có mặt

2. Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1962

3. Anh Nguyễn Sỹ T, sinh năm 1985 Người đại diện theo ủy quyền của bà Th và anh T: Ông Nguyễn Sỹ Th, sinh năm 1957. Vắng mặt.

Cùng địa chỉ: Thôn Y, xã H, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh. Người tham gia tố tụng khác:

1. Ông Nguyễn Hữu B - Cán bộ phụ trách tin học, TAND tỉnh Bắc Ninh.

2. Cán bộ phụ trách tin học TAND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

3. Ông Nguyễn Văn V – Chuyên viên phòng TN&MT huyện Yên Phong.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Trong quá trình giải quyết vụ án người khởi kiện và tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện trình bày:

Về nguồn gốc diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi của gia đình ông được nhà nước cấp GCNQSDĐ vào thời điểm năm 1999. Gia đình ông vẫn canh tác ổn định từ khi được chia ruộng cho đến khi bị thu hồi.

Theo Quyết định số 7457/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND huyện Yên Phong về việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Sỹ Th (Thanh) thì gia đình ông bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp tại xứ đồng Cây Xanh thửa đất số: 135; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 314,9m2; tại: Thôn Yên Vỹ, xã Hoà Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Theo như quyết định thu hồi thì số diện tích bị thu hồi này đúng theo như GCNQSDĐ của gia đình ông, ông không có thắc mắc gì về số diện tích trên.

Gia đình ông chỉ nhận được nhận quyết định thu hồi đất, nhưng không được nhận thông báo thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường đất, người dân có được phổ biến và họp nhưng có một số hộ dân không đồng ý với các quyết định của UBND huyện Yên Phong và có một số hộ dân hỏi chính quyền khi họp dân nhưng các cấp chính quyền không trả lời được cho các người dân.

Tuy nhiên, ông nhận thấy việc UBND huyện Yên Phong ra các Quyết định thu hồi đất; Quyết định cưỡng chế thu hồi đất; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với thửa đất trên của gia đình ông có nhiều sai phạm, không có căn cứ, không đúng trình tự thủ tục theo luật định. Việc bồi thường giải phóng mặt bằng không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình tôi. Cụ thể là tháng 7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh họp ra nghị quyết phê duyệt đồng ý cho dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá QSDĐ nhưng không nói rõ ở vị trí nào của huyện Yên Phong nhưng UBND huyện Yên Phong đã triển khai phương án thu hồi đất của thôn Yên Vỹ từ năm 2018.

Ngày 29/11/2019, ông cùng một số hộ dân khác đã làm Đơn khiếu nại lần thứ nhất gửi đến các cơ quan có thẩm quyền khiếu nại về việc thu hồi đất của UBND huyện Yên Phong. Ngày 15/12/2020, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số: 14696/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, trong đó có gia đình ông và kết luận rằng nội dung khiếu nại không có căn cứ.

Không đồng ý với kết luận giải quyết khiếu nại của UBND huyện Yên Phong, ngày 04/01/2021 các ông bà tiếp tục làm Đơn khiếu nại lần thứ hai lên UBND tỉnh Bắc Ninh. Đến ngày 06/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số: 503/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trong đó có gia đình ông và kết luận rằng nội dung khiếu nại của ông không có căn cứ và giữ nguyên Quyết định số: 14696/QĐ-UBND, ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong.

Về căn cứ thu hồi đất: Theo quy đinh tại khoản 1 Điều 16; khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 thì việc UBND huyện Yên Phong ra Quyết định thu hồi với thửa đất của gia đình ông là không có căn cứ, trái quy định pháp luật. Ông nhận thấy UBND huyện Yên Phong không tiến hành theo đúng trình tự thủ tục luật định, cụ thể như sau:

- Gia đình ông không được nhận Thông báo thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ; không được tham gia lấy ý kiến trong quá trình lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Tại Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 HĐND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên không xác định rõ vị trí, ranh giới của dự án, dẫn đến việc tiến hành thu hồi không chính xác.

Nay ông muốn sử dụng phần đất này để canh tác, tạo công ăn việc làm cho gia đình nên gia đình ông không đồng ý việc thu hồi của UBND huyện Yên Phong. Còn nếu dự án này tiếp tục được thực hiện thì ông và các hộ dân đề nghị được thoả thuận về giá bồi thường đối với chủ đầu tư.

Vì dự án này là dự án đầu tư xây dựng nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong chứ không phải là dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

Thửa đất gia đình ông bị thu hồi lúc đó gia đình vẫn bỏ hoang.

Từ những lý do trên, ông đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh:

1. Hủy Quyết định số 7457/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND huyện Yên Phong về việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Sĩ Thể (Thanh) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong(Gọi tắt là Quyết định số 7457);

2. Hủy một phần Quyết định số 7852/QĐ- UBND ngày 17/11/2021 của UBND huyện Yên Phong về việc cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp liên quan đến hộ ông Nguyễn Sỹ Th (Gọi tắt là Quyết định số 7852);

3. Hủy quyết định số 14696/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong (Gọi tắt là Quyết định số 14696);

4. Hủy quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giải quyết khiếu nại lần hai của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong (Gọi tắt là Quyết định số 503) 5. Yêu cầu bồi thường thiệt hại về hoa màu trên đất là 20.000.000đồng.

Ngoài ra ông không yêu cầu gì khác.

* Phía người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trình bày:

Ngày 15/12/2020, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số 14696/QÐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong đã khẳng định, bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ khiếu nại các Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của UBND huyện Yên Phong khi UBND huyện Yên Phong quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến là không có căn cứ.

Ngày 05/01/2021 UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhận được đơn khiếu nại của một số hộ dân thuộc thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong về việc không đồng ý với quyết định số 14696/QÐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc giải quyết đơn khiếu nại. Ngày 28/01/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 134/QĐ-UBND giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác minh làm rõ nội dung khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân, thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, khiếu nại các Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Yên Phong đối với dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến.

Ngày 14/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 76/BC- STNMT, báo cáo kết quả xác minh đơn của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 06/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 503/QÐ-UBND, về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, theo đó kết luận: Bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến khiếu nại là không có căn cứ.

- Việc giải quyết đơn khiếu nại lần đầu của UBND huyện Yên Phong đối với đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến cơ bản theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, tuy nhiên có thiếu sót 1 số thủ tục hành chính như: Không thông báo việc thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại; không có Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại theo quy định.

Quyết định số 14696/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong là có căn cứ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã giữ nguyên nội dung Quyết định số 14696/QD-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân của thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

Nay ông Nguyễn Sỹ Th yêu cầu hủy Quyết định số 7457; Một phần Quyết định 7852; Quyết định 14696; Quyết định 503 và yêu cầu bồi thường hoa mầu trên đất và tài sản khác thì Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh không chấp nhận.

* Phía đại diện theo ủy quyền của người bị kiện là Chủ tịch UBND, UBND huyện Yên Phong trình bày:

1. Đối với yêu cầu hủy Quyết định số 7457/QĐ-UBND, ngày 20/9/2019, của UBND huyện Yên Phong về việc thu hồi đất để thực hiện dư án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong:

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong là dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013; khoản 3, Điều 32 Quyết định số 528/QÐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh ; Quyết định số 31/2019/QÐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024). Về trình tự thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, lập phương án bồi thường hỗ trợ và Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB của UBND huyện Yên Phong ban hành theo đúng thầm quyền, đúng trình tự thủ tục, đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

2. Đối với yêu cầu hủy một phần Quyết định số 7852/QÐ- UBND, ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc cưỡng chế thu hồi đất:

Hội đồng bồi thường GPMB huyện Yên Phong phối hợp với UBND xã Hòa Tiến, các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức nhiều cuộc vận động, đối thoại trực tiếp với nhân dân nhưng không có kết quả. Như vậy việc Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số 7852/QÐ-UBND ngày 17/11/2021 là đảm bảo theo quy định của pháp luật.

3. Đối với yêu cầu hủy Quyết định số 14696/QÐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thi Toàn và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong:

Sau khi UBND huyện Yên Phong nhận được đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân xã Hòa Tiến đã thực hiện giải quyết như sau:

Ngày 17/02/2020, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Văn bản số 186/UBND-NC giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu giải quyết đơn của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến.

Ngày 23/11/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi đối thoại với công dân để xác minh làm rõ nội dung đơn của các công dân.

Ngày 15/12/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 49/BC-TNMT.

Ngày 15/12/2020, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số 14696/QÐ-UBND v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến.

Như vậy, việc Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số 14696/QD-UBND v/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến là đảm bảo theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu bồi thường thiệt hại hoa màu trên đất:

Ngày 17/11/2021, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số 7852/QÐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp. Sau đó thực hiện các thủ tục gửi quyết định, tuyên truyền vận động đến từng hộ, niêm yết công khai và thường xuyên thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

Ngày 21/12/2021, UBND xã Hòa Tiến thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trên thực địa theo hình thức san ủi mặt bằng hiện trạng đối với các thửa ruộng các hộ gia đình không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Sau khi cưỡng chế các hộ có đơn Tố cáo gửi Công an huyện Yên Phong đối với việc hủy hoại hoa màu, cây trồng trên đất và được cơ quan công an huyện Yên Phong giải quyết như sau:

Ngày 24/2/2022, Công an huyện Yên Phong ban hành Văn bản số 203/TB- CAYP thông báo kết quả giải quyết tố cáo (bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến). Ngày 17/4/2022, Công an huyện Yên Phong ban hành Văn bản số 499/TL-CAH trả lời đơn của công dân (bà Trần Thị T thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến). Việc thực hiện cưỡng chế đảm bảo công khai, minh bạch đúng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu của các hộ được bồi thường thiệt hại về hoa màu, cây trồng trên đất khi cưỡng chế là không có cơ sở.

5. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Ngày 15/12/2020, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số 14696/QÐ-UBND v/v Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

Ngày 06/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 503/QÐ-UBND v/v Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong (lần 2). Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong và Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đều bác đơn khiếu nại của bà Toàn và một số công dân thôn Yên Vỹ. Vậy UBND huyện Yên Phong, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh không chấp thuận đơn khởi kiện của người khởi kiện và giữ nguyên các quyết định đã ban hành.

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Đại diện UBND xã Hòa Tiến trình bày:

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong là dụ án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật đất đai. được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt theo Nghị quyết số 90/NQ- HĐND ngày 08/12/2017.

UBND xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong được UBND tỉnh Bắc Ninh giao làm Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đất ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

Ngày 20/9/2019, UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định thu hồi đất từ số 7382 đến số 7539 đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và ban hành Quyết định số 7540 về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hòa Tiến, vị trí: tại thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là 5,79ha, kinh phí bồi thường hỗ trợ là: 26,17 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện dự án, UBND xã Hòa Tiến đã phối hợp với Hội đồng BTGPMB huyện Yên Phong và các đơn vị có liên quan thực hiện các trình tự thủ tục thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật tuy nhiên hộ gia đình ông Th, bà Thanh là một trong những hộ không đồng ý với chủ trương thu hồi đất và phương án bồi thường hỗ trợ và không nhận tiền bồi thường, hiện nay số tiền các hộ không nhận đã được chuyển vào Kho bạc nhà nước. Dự án này đã tổ chức thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất xong và hiện nay chưa tổ chức đấu giá. UBND xã Hòa Tiến đề nghị Tòa án không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Nguyễn Sỹ Th.

* Tại phiên toà sơ thẩm:

- Người đại diện theo ủy quyền của khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và cho rằng việc UBND huyện Yên Phong thu hồi đất là không đúng với quy định của pháp luật. Gia đình ông Th không đồng ý với việc thu hồi đất và đề nghị giữ lại đất để canh tác.

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang, ông Đoàn Anh Tuấn và ông Nguyễn Duy Phúc vắng mặt tại phiên Tòa: Thẩm phán đã công bố những văn bản ý kiến của những người vắng mặt theo quy định của pháp luật.

- Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện trình bày: UBND huyện Yên Phong ban hành các văn bản có liên quan đến thu hồi đất khi dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến khi chưa được HĐND tỉnh chấp thuận; không lấy ý kiến của toàn bộ những người có đất bị thu hồi; không tổ chức đối thoại với người dân có ý kiến không đồng ý với phương án thu hồi đất; căn cứ để ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất theo nghị quyết số 191 là bất hợp lý vì theo nghị quyết số 191 thì dự án thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến là đăng ký mới, nhưng đã có thông báo từ năm 2018, mục đích thu hồi đất theo điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai năm 2013, nhưng không chỉ rõ được mục đích, nên việc thu hồi đất không đảm bảo theo quy định của luật đất đai. Do vậy Quyết định thu hồi đất; Quyết định cưỡng chế thu hồi đất; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với thửa đất trên của gia đình ông Th có nhiều sai phạm, không có căn cứ, không đúng trình tự thủ tục trái với quy định của pháp luật. Việc bồi thường giải phóng mặt bằng không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình ông Th nên quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là không có căn cứ. Đề nghị Tòa án tuyên hủy các quyết định hành chính của UBND huyện Yên Phong, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong và của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành.

- UBND xã Hòa Tiến đồng ý với các ý kiến của UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND huyện Yên Phong và đề nghị Tòa bác đơn khởi kiện của ông Th.

* Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh:

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên tòa và của các đương sự tham gia tố tụng từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử vào nghị án là đúng quy định của pháp luật. Các đương sự đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng hành chính theo quy định.

Về quan điểm giải quyết vụ án: Việc thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Yên Phong; Chủ tịch UBND huyện Yên Phong; Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là đúng quy định pháp luật. Đề nghị HĐXX căn cứ Điều 18, Điều 21, Điều 31, Điều 40 Luật khiếu nại năm 2011; Điều 22, Điều 28, Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính; điểm d, khoản 3 Điều 62; Điều 66; Điều 71 Luật đất đai năm 2013 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn giảm, thu, nộp lệ phí, án phí Tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Sỹ Th.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của Kiểm sát viên, HĐXX nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hương Gi, ông Đoàn Anh T, ông Nguyễn Duy Ph vắng mặt tại phiên tòa xong đã có văn bản đề nghị xét xử vắng mặt, còn đối với Luật sư Kiều Văn L vắng mặt tại phiên tòa không có lý do, nhưng những người tham gia phiên tòa vẫn đồng ý xét xử vắng mặt đối với bà Gi, ông T, ông Ph và Luật sư L. Do vậy, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự này là phù hợp quy định tại Điều 158 Luật tố tụng hành chính.

[2] Về thời hiệu khởi kiện:

Ngày 13/11/2022, ông Nguyễn Sỹ Th gửi đơn khởi kiện yêu cầu tòa án hủy các Quyết định số 7457; một phần Quyết định số 7852; Quyết định số 14696 và Quyết định số 503. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh thụ lý giải quyết vụ án “Yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thu hồi đất; quyết định giải quyết khiếu nại”là đúng đối tượng khởi kiện, đúng thẩm quyền cũng như thời hiệu khởi kiện theo quy định tại các Điều 30, 32, 116 Luật tố tụng hành chính.

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Sỹ Th:

[3.1] Xét tính hợp pháp của Quyết định số 7457 và Quyết định số 7540/QÐ- UBND ngày 20/9/2019 của UBND huyện Yên Phong về việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất và về việc phê duyệt phương án bôi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quvền sử dụng đất tại thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

- Về hình thức và thẩm quyền ban hành: Quyết định số 7457/QĐ-UBND và Quyết định số 7540/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Phong được ban hành theo đúng thẩm quyền và hình thức văn bản theo quy định khoản 2 Điều 66 Luật đất đai và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

* Về trình tự thủ tục ban hành:

UBND huyện Yên Phong ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB là đúng trình tự thủ tục quy định tại Điều 69, Điều 71 Luật Đất đai năm 2013; Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Xét yêu cầu khởi kiện quyết định thu hồi đất nông nghiệp và phê duyệt phương án bồi thường:

Theo Quyết định số 7457/QĐ-UBND và Quyết định số 7540/QĐ-UBND, gia đình ông Nguyễn Sỹ Th bị thu hồi tổng diện tích 314,9m2 đất nông nghiệp giao lâu dài; tổng số tiền bồi thường hỗ trợ là: 138.241.100 đồng. Gia đình ông không đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và đề nghị không thu hồi diện tích đất nông nghiệp để gia đình ông giữ lại đất canh tác. Hội đồng xét xử thấy rằng:

Dự án đầu tư xây dựng bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về việc thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất; Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 và Nghị quyết số 191/NQ- HĐND ngày 11/7/2019 về việc phê duyệt bổ sung các danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha đất trồng lúa, 20ha đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh.Việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013. Việc triển khai thu hồi đất được UBND huyện Yên Phong thực hiện theo đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục. Giá bồi thường, hỗ trợ được áp dụng theo quy định của UBND tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019, Quyết định 528/2014/QĐ- UBND ngày 22/12/2014. Dự án này không thuộc trường hợp thỏa thuận giá đất giữa chủ sử dụng đất với nhà đầu tư theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai nên giá bồi thường, hỗ trợ được áp dụng theo quy định tại Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Xem xét các quy định pháp luật có liên quan tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thì mức bồi thường tiền đất, hoa màu trên đất và các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được xác định như sau:

Đối với đất giao lâu dài: Đất nông nghiệp nằm trong đê thì tiền bồi thường đất nông nghiệp giao lâu dài: 70.000đ/m2; Tiền bồi thường hoa màu trên đất: 9.000đ/m2; Tiền hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất:

10.000đ/m2; Tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 70.000đ/m2 x 5 = 350.000đ/m2. Tổng đơn giá bồi thường, hỗ trợ là 439.000đ/1m2 đất lâu dài; đất nông nghiệp giao lâu dài là: 158.040.000 đồng/360m2 (1 sào Bắc Bộ).

Như vậy, đối chiếu với các Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại Quyết định số 7540 thì mức bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình ông Th là đúng quy định của pháp luật. Việc gia đình ông Th không đồng ý thu hồi đất để thực hiện dự án và đề nghị giữ lại đất để sản xuất nông nghiệp là không có cơ sở, bởi Hiến pháp 2013 và Luật Đất đai 2013 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu nên có quyền thu hồi đất theo quy định. Hơn nữa việc thu hồi đất là để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; trình tự thủ tục thu hồi đất đã được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Do đó, yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Sỹ Th đề nghị hủy Quyết định số 7457/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND huyện Yên Phong là không có căn cứ để chấp nhận.

[3.2] Xét tính hợp pháp của Quyết định 7852/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp.

Quá trình thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đất được UBND huyện Yên Phong thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định, trình tự pháp luật. Gia đình ông Th mặc dù đã được vận động nhiều lần nhưng không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh có Văn bản số 734/UBND-TNMT về việc đồng ý cho UBND huyện Yên Phong cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đất ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

Quyết định số 7852/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong được ban hành là đúng trình tự thủ tục, thẩm quyền, hình thức cũng như nội dung theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai; Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

Do đó, việc ông Nguyễn Sỹ Th yêu cầu hủy một phần Quyết định số 7852/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong là không có căn cứ để chấp nhận.

[3.3] Xét tính hợp pháp của Quyết định số 14696/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc giải quyết khiếu nại của bà Toàn và một số công dân trong đó có hộ ông Th ở thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong:

- Về căn cứ, trình tự thủ tục ban hành:

Quyết định số 14696 đã căn cứ vào Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính Phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ.

Sau khi Chủ tịch UBND huyện Yên Phong nhận được đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân xã Hòa Tiến trong đó có hộ ông Th đã giải quyết cụ thể: Ngày 17/02/2020, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Văn bản số 186/UBND-NC giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu giải quyết đơn của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến trong đó có hộ ông Th. Ngày 23/11/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi đối thoại với công dân để xác minh làm rõ nội dung đơn của các công dân. Ngày 15/12/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành báo cáo số 49/BC-TNMT. Ngày 15/12/2020, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong đã ban hành Quyết định số 14696/QÐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, trong đó có hộ ông Th.

Như vậy, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ban hành Quyết định số 14696/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, trong đó có hộ ông Th về cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên trình tự thủ tục còn thiếu một số bước như: Không thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại bằng văn bản đến người khiếu nại, không có quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại theo quy định. Do vậy UBND huyện Yên Phong cần rút kinh nghiệm trong việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân.

- Về nội dung:

UBND huyện Yên Phong thu hồi đất nông nghiệp của gia đình ông Th để thực hiện dự án khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Ninh là đúng quy định của pháp luật. Do vậy, Quyết định số 14696/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Sỹ Th và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong là phù hợp đúng quy định pháp luật. Ông Th yêu cầu hủy Quyết định số 14696/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong là không có cơ sở để chấp nhận.

[3.4] Xét tính hợp pháp của Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Căn cứ, trình tự thủ tục ban hành:

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh căn cứ vào Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết mộ số điều của Luật khiếu nại; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính Phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 05/01/2021 UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn khiếu nại của một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 14696/QÐ-UBND, ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã thụ lý đơn khiếu nại và ngày 28/01/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định số 134/QĐ-UBND giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác minh làm rõ nội dung đơn khiếu nại của bà Toàn và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong trong đó có hộ ông Th. Ngày 14/4/2021 trên cơ sở báo cáo số 76 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh; Ngày 06/5/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 503 là đảm bảo đúng căn cứu pháp luật, đúng trình tự thủ tục theo Luật khiếu nại, đúng các văn bản quy phạm pháp luật hiên hành.

- Về nội dung:

Do Quyết định số 14696/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Toàn và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến trong đó có hộ ông Th được ban hành đảm bảo đúng căn cứ, đúng trình tự thủ tục và nội dung, nên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã Quyết định: Công nhận và giữ nguyên Quyết định số 14696/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong là đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nên ông Th yêu cầu hủy Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là không có cơ sở để chấp nhận.

[3. 5] Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại hoa mầu trên đất.

Ngày 17/11/2021, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 7852/QÐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp. Sau đó thực hiện các thủ tục gửi quyết định, tuyên truyền vận động đến từng hộ, niêm yết công khai và thường xuyên thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương Ngày 21/12/2021, UBND xã Hòa Tiến thưc hiện cưỡng chế thu hồi đất trên thực địa theo hình thức san ủi mặt bằng hiện trạng đối với các thửa ruộng các hộ gia đình không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Sau khi cưỡng chế các hộ có đơn tố cáo gửi Công an huyện Yên Phong đối với việc hủy hoại hoa màu, cây trồng trên đất và được cơ quan công an huyện Yên Phong giải quyết như sau:

Ngày 24/2/2022, Công an huyện Yên Phong ban hành Văn bản số 203/TB CAYP thông báo kết quả giải quyết tố cáo (bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến).

Ngày 17/4/2022, Công an huyện Yên Phong ban hành Văn bản số 499/TL CAH trả lời đơn của công dân (bà Trần Thị T thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến).

Việc thực hiện cuỡng chế đảm bảo công khai, minh bạch đúng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu của các hộ đòi bồi thường thiệt hại về hoa màu, cây trồng trên đất khi cưỡng chế là không có cơ sở.

Ông Nguyễn Sỹ Th cho rằng quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã gây thiệt hại cho gia đình ông nên ông yêu cầu UBND huyện Yên Phong phải bồi thường cho gia đình ông số tiền là 20.000.000 triệu đồng. Hội đồng xét xử xét thấy do Quyết định thu hồi đất và Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Yên Phong, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong là đảm bảo đúng quy định pháp luật, nên yêu cầu này của ông Th không có căn cứ để chấp nhận.

[4] Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Toàn bộ các yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Sỹ Th là không có căn cứ. Do vậy, cần chấp nhận đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Sỹ Th là phù hợp.

[5] Về án phí: Theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi và điểm đ Điều 14, Điều 14 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án thì ông Th là người cao tuổi thuộc trường hợp được miễn án phí nên miễn toàn bộ án phí hành chính sơ thẩm và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho ông Nguyễn Sỹ Th.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 32; điểm a khoản 2 Điều 193; Điều 158 Luật Tố tụng hành chính; Điều 62, Điều 66, Điều 69, Điều 71 Luật Đất đai 2013; Điều 18, Điều 21, Điều 31, Điều 40 Luật Khiếu nại 2011; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án:

Tuyên xử:

1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Sỹ Th gồm:

- Bác yêu cầu hủy Quyết định số 7457/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND huyện Yên Phong về việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Sỹ Th (Thanh) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong;

- Bác yêu cầu hủy một phần Quyết định số 7852/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp đối với gia đình ông Nguyễn Sỹ Th;

- Bác yêu cầu hủy Quyết định số 14696/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, trong đó có hộ ông Nguyễn Sỹ Th.

- Bác yêu cầu hủy Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giải quyết khiếu nại lần hai của bà Trần Thị T và một số công dân thôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, trong đó có hộ ông Nguyễn Sỹ Th;

- Bác yêu cầu của ông Nguyễn Sỹ Th về việc yêu cầu UBND huyện Yên Phong phải bồi thường cho gia đình ông số tiền 20.000.000 đồng.

2. Về án phí: Miễn toàn bộ án phí hành chính sơ thẩm và dân sự sơ thẩm cho ông Nguyễn Sỹ Th.

Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

326
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất, quyết định giải quyết khiếu nại và yêu cầu bồi thường hoa mầu, tài sản trên đất số 25/2023/HC-ST

Số hiệu:25/2023/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bắc Ninh
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 30/06/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về