Bản án về yêu cầu công khai xin lỗi vì xúc phạm danh dự, nhân phẩm và bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm số 61/2023/DS-ST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG

BẢN ÁN 61/2023/DS-ST NGÀY 15/09/2023 VỀ YÊU CẦU CÔNG KHAI XIN LỖI VÌ XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỨC KHỎE BỊ XÂM PHẠM

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

40
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về yêu cầu công khai xin lỗi vì xúc phạm danh dự, nhân phẩm và bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm số 61/2023/DS-ST

Số hiệu:61/2023/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Tân Châu - An Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 15/09/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về