Bản án về yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động số 01/2022/LĐ-ST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NS, TỈNH THANH HÓA

BẢN ÁN 01/2022/LĐ-ST NGÀY 27/09/2022 VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

228
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động số 01/2022/LĐ-ST

Số hiệu:01/2022/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hoá
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 27/09/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về