Bản án về tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền số 08/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĐ, TỈNH QUẢNG NINH

BẢN ÁN 08/2022/DS-ST NGÀY 14/09/2022 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN

Trong ngày 14 tháng 9 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện V Đ, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ, thẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số: 04/2022/TLST-DS ngày 04 tháng 4 năm 2022 về “Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2022/QĐXXST-DS ngày 16 tháng 8 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 11/2022/QĐST-DS ngày 29/8/2022 giữa các đương sự:

1.Nguyên đơn: Anh Mai Mạnh G, sinh năm 1984;

Địa chỉ: Tx, Ks, phường CT, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt

2.Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn QM (Viết tắt: Công ty TNHH QM);

Địa chỉ: Thôn 11, xã HL, huyện V Đ, tỉnh Quảng Ninh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Văn C - chức vụ : Giám đốc Người đại diện theo ủy quyền: Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn CLB - chi nhánh Quảng Ninh; địa chỉ: Số nhà A, đường NVC, phường H, thành phố HL, tỉnh Quảng Ninh, theo Văn bản ủy quyền số 21/2022 ngày 06/5/2022; Người trực tiếp tham gia tố tụng tại tòa án: ông Nguyễn Văn T- Luật sư thuộc Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn CLB - Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh, theo Quyết định phân công số:18/2022/QĐ ngày 07/5/2022 của Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn CLB. Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 14/02/2022, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn anh Mai Mạnh G trình bày: Ngày 06/6/2020 tôi và Công ty TNHH QM có ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị OPđể được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng số 08/HĐGVQM với nội dung chủ yếu như sau: Bên A với tư cách là chủ đầu tư chấp nhận để bên B góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị OP... tại khu vực hòn CX, xã HL, huyện V Đ, tỉnh Quảng Ninh, để được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 02 lô đất tại xã HL, huyện V Đ. Thông tin về các ô đất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị OPvới số tiền góp vốn là 1.000.000.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng, công ty TNHH QM do ông Hoàng Văn C là giám đốc không phối hợp giải quyết hợp đồng để tôi thực hiện các thủ tục tiếp theo mua đất. Sau nhiều lần tôi yêu cầu bồi thường và giải quyết hợp đồng. Ngày 07/8/2021 Công ty TNHH QM do ông Hoàng Văn C làm giám đốc đã ký với tôi tại “Văn bản thỏa thuận” về việc thanh lý hợp đồng số 08/HĐGVQM về việc góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị OP...

nói trên với các điều kiện sau: Hủy bỏ hợp đồng góp vốn số 08/HĐGVQM ngày 06/6/2020 giữa Công ty TNHH QM và tôi; Công ty TNHH QM cam kết trả lại cho tôi đầy đủ số tiền đã góp vốn là 1.000.000.000 đồng và bồi thường thiệt hại các chi phí liên quan đến hợp đồng góp vốn trên là 500.000.000 đồng. Tổng số tiền Công ty TNHH QM phải thanh toán cho tôi là 1.500.000.000 đồng, thời hạn thanh toán toàn bộ số tiền là ngày 30/9/2021.

Tại phiên hòa giải và tiếp nhận, công khai chứng cứ ngày 02/8/2022 anh Mai Mạnh G vẫn yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn QM trả cho anh số tiền 1.500.000.000đ (Một tỷ năm trăm triệu đồng). Tại phiên tòa anh Mai Mạnh G rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền 800.000.000 đồng vì hai bên đã thỏa thuận và thanh toán cho nhau số tiền này. Nay anh Mai Mạnh G chỉ yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn QM trả cho anh số tiền 700.000.000 đồng. Không yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn QM trả tiền lãi chậm trả từ ngày 01/10/2021 đến nay.

Trong quá trình giải quyết vụ án người đại diện theo ủy quyền của bị đơn có văn bản trình bày: Ngày 07/8/2021, Công ty TNHH QM và ông G đã ký kết Văn bản thỏa thuận về việc thanh lý Hợp đồng số 08/HĐGV-QM này 06/06/2020 về việc góp vốn đầu tư xây dựng khu đô thị OP… với nội dung cụ thể như sau: (1) Hủy bỏ hợp đồng góp vốn số 08/HĐGV-QM ngày 06/06/2020 giữa Công ty TNHH QM và ông G; (2) Công ty TNHH QM sẽ thanh toán cho ông G số tiền đã nhận góp vốn là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) và tiền lợi nhuận là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). Tổng cộng là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng). Số tiền trên được thanh toán thành nhiều đợt trước ngày 30/9/2021.

Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty QM chưa thể thực hiện theo đúng cam kết trong Văn bản thỏa thuận ngày 07/08/2021 với ông Mai Mạnh G. Dẫn đến ngày 14/02/2022, ông G đã khởi kiện Công ty ra Tòa án nhân dân huyện V Đ. Công ty QM cam kết sẽ trả lại số tiền đã nhận của ông G là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) cùng số tiền lợi nhuận là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

Trong quá trình tố tụng nguyên đơn và bị đơn đã thống nhất số tiền Công ty QM phải trả cho nguyên đơn là 1.200.000.000 đồng. Trong thời gian Tòa án Quyết định đưa vụ án ra xét xử, công ty TNHH QM đã trả cho nguyên đơn số tiền là 500.000.000 đồng, số tiền còn lại để Tòa án đưa ra xét xử là 700.000.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định.

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Căn cứ vào yêu cầu khởỉ kiện và tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, nguyên đơn anh Mai Mạnh G yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn QM trả cho anh số tiền 1.500.000.000 đồng đã cam kết tại văn bản thỏa thuận ngày 07/8/2021 giữa anh với Công ty trách nhiệm hữu hạn QM. Như vậy, quan hệ pháp luật tranh chấp là “Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền”; Công ty trách nhiệm hữu hạn QM có địa chỉ tại thôn 11, xã HL, huyện V Đ, tỉnh Quảng Ninh. Do vậy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện V Đ, tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại khoản 3 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.

[1.2] Về sự vắng mặt của bị đơn: Tòa án đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng người đại diện cho bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn QM vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. Vì vậy, Hội đồng xét xử, xét xử vắng mặt bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn QM theo quy định tại khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung:

[2.1] Về hiệu lực của văn bản thỏa thuận ngày 07/8/2021: Nguyên đơn anh Mai Mạnh G và bị đơn công ty Trách nhiệm hữu hạn QM đều thừa nhận: Ngày 07/8/2021, công ty Trách nhiệm hữu hạn QMvà ông G đã ký kết Văn bản thỏa thuận về việc thanh lý Hợp đồng số 08/HĐGV-QM ngày 06/06/2020 về việc góp vốn đầu tư xây dựng khu đô thị OP với nội dung cụ thể như sau: (1) Hủy bỏ hợp đồng góp vốn số 08/HĐGV-QM ngày 06/06/2020 giữa Công ty TNHH QM và ông G; (2) Công ty TNHH QM sẽ thanh toán cho ông G số tiền đã nhận góp vốn là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) và tiền lợi nhuận là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). Tổng cộng là 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng). Số tiền trên được thanh toán thành nhiều đợt trước ngày 30/9/2021.

Ông Hoàng Văn C là giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn QM và anh G, khi ký kết văn bản thỏa thuận ngày 07/8/2021 đều có đầy đủ có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự; thỏa thuận và ký kết hoàn toàn tự nguyện; Mục đích và nội dung của thỏa thuận tại văn bản thỏa thuận ngày 07/8/2021, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Do vậy văn bản thỏa thuận ngày 07/8/2021 về việc thanh lý Hợp đồng số 08/HĐGV-QM ngày 06/06/2020 về việc góp vốn đầu tư xây dựng khu đô thị OP, được ký kết giữa anh Mai Mạnh G với Công ty Trách nhiệm hữu hạn QM có hiệu lực.

Nội dung “Văn bản thỏa thuận” được ký kết giữa công ty Trách nhiệm hữu hạn QM với ông Mai Mạnh G ngày 07/8/2021 thể hiện đây là hợp đồng dân sự đơn vụ, theo đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn QM là bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã thỏa thuận theo quy định tại điều 409 của Bộ luật dân sự 

[2.2] Về yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn:

Bị đơn và nguyên đơn đều thừa nhận: Đến ngày 02/8/2022 (ngày Tòa án mở phiên họp hòa giải, tiếp cận và công khai chứng cứ) bị đơn - Công ty trách nhiệm hữu hạn QM còn nợ của nguyên đơn- anh Mai Mạnh G số tiền 1.500.000.000 đồng phải thanh toán. Tuy nhiên từ đó đến nay hai bên đã tự thỏa thuận và thanh toán cho nhau một phần số tiền nợ. Nay nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền 800.000.000 đồng và yêu cầu bị đơn chỉ phải trả cho nguyên đơn số tiền 700.000.000 đồng trong tổng số tiền 1.500.000.000 đồng mà nguyên đơn đã khởi kiện.

Xét thấy việc rút một phần yêu cầu khởi khởi đối với số tiền 800.000.000 đồng trong tổng số tiền 1.500.000.000 đồng khởi kiện của nguyên đơn là tự nguyện, không trái pháp luật, do vậy đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu này theo quy định tại khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự.

Đối với số tiền 700.000.000 đồng, nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải trả thấy: số tiền này là số tiền trong tổng số tiền 1.500.000.000 mà bị đơn đã không thực hiện đầy đủ, không đúng thời hạn và phương thức về nghĩa vụ trả tiền cho nguyên đơn như đã thỏa thuận tại “ văn bản thỏa thuận” ngày 07/8/2021, vi phạm quy định Điều 280 của Bộ luật dân sự, do vậy bị đơn phải có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn số tiền này, yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận toàn bộ.

[3]Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận toàn bộ, nên bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn QM phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm.

[4] Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 228; khoản 2 Điều 244; Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Căn cứ vào các Điều 116, 117, 280, 357, 385, 409 và 468 của Bộ luật Dân sự;

Căn cứ Luật phí và lệ phí; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội khóa 14,

Tuyên xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Mai Mạnh G: Buộc bị đơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn QM phải trả cho anh Mai Mạnh G số tiền 700.000.000 đồng ( Bảy trăm triệu đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, anh Mai Mạnh G có đơn yêu cầu thi hành án mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn QM không thực hiện nghĩa vụ trả tiền (trả không đủ hoặc không trả) cho anh Mai Mạnh G, thì hàng tháng Công ty Trách nhiệm hữu hạn QM còn phải trả tiền lãi cho anh Mai Mạnh G đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự.

2. Đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng), trong tổng số tiền 1.500.000.000 đồng mà nguyên đơn khởi kiện.

3. Về án phí:

Bị đơn - Công ty trách nhiệm hữu hạn QM phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng).

Trả lại cho nguyên đơn - anh Mai Mạnh G số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 28.500.000 đồng ( Hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0011070 ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện V Đ, tỉnh Quảng Ninh.

4. Về quyền kháng cáo đối với bản án:

Nguyên đơn- anh Mai Mạnh G được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (14/9/2022).

Bị đơn-công ty Trách nhiệm hữu hạn QM được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

94
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền số 08/2022/DS-ST

Số hiệu:08/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 14/09/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về