Bản án về tranh chấp yêu cầu hủy phần chuyển nhượng phần vốn góp và hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 03/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

BẢN ÁN 03/2022/DS-ST NGÀY 06/09/2022 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU HỦY PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

178
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp yêu cầu hủy phần chuyển nhượng phần vốn góp và hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 03/2022/DS-ST

Số hiệu:03/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Khánh Hoà
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 06/09/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về