Bản án về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tài sản bị xâm phạm số 37/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GR, TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 37/2022/DS-ST NGÀY 10/08/2022 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỨC KHỎE, TÀI SẢN BỊ XÂM PHẠM

Ngày 10 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 46/2022/TLST-DS ngày 16 tháng 12 năm 2021 về việc tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tài sản bị xâm phạm, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2022/QĐXXST-DS ngày 13 tháng 6 năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa số: 45/2022/QĐ-ST ngày 29 tháng 6 năm 2022 và Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa dân sự sơ thẩm số 24/TB-TA ngày 15 tháng 7 năm 2022 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Lê Thị C, sinh năm 1984. Địa chỉ: Ấp K, xã T, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu (có mặt) Bà Lê Thị T, sinh năm 1980. Địa chỉ: Ấp B, xã T, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu. (có mặt)

- Bị đơn:

Ông Phạm Văn M, sinh năm 1966 (vắng mặt)

 Bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1967 (vắng mặt) Phạm Khánh L, sinh năm 1994 (vắng mặt) Cùng địa chỉ: Ấp K, xã T, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Văn V(D), sinh năm 1979. Địa chỉ: Ấp B, xã T, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Viễn: Bà Lê Thị T, sinh năm 1980. Địa chỉ: Ấp B, xã T, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu (có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện ngày 16 tháng 12 năm 2021 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Lê Thị C và bà Lê Thị T (bà T đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Văn V) trình bày:

Vào ngày 25/01/2021 tại ấp K, xã T, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu giữa bà Lê Thị C, bà Lê Thị T với gia đình ông Phạm Văn M, bà Nguyễn Thị X, Phạm Khánh L có xảy ra tranh chấp dẫn đến cãi vả. Bà C xác định bà bị ông M dùng cây xẻng (dây dá) có lưỡi xắn vào người, bà C dùng tay đỡ nên bị thương ngón trỏ bàn tay phải. Bà T xác định bà bị bà X dùng cây đố dầu đánh vào bên sườn phải, các bà được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Thanh Vũ. Các bà điều trị tại bệnh viện 02 ngày thì xuất viện. Phía Công an có mời các bà đến làm việc và các bà có yêu cầu xử lý hình sự gia đình ông M nhưng phía Công an cho rằng không có căn cứ khởi tố vụ án hình sự. Khi xảy ra xô xát thì anh L còn dùng búa đập bể tường cống chứa nước thải nhà bà T, ông V.

Nay bà C yêu cầu ông M bồi thường cho bà gồm các khoản chi phí điều trị thương tích, chi phí ăn uống, chi phí giám định, thu nhập thực tế bị mất, tổn thất tinh thần với số tiền là 7.936.250 đồng. Bà T yêu cầu bà X bồi thường cho bà gồm các khoản chi phí điều trị thương tích, chi phí ăn uống, chi phí giám định, thu nhập thực tế bị mất, tổn thất tinh thần với số tiền là 4.221.789 đồng. Ngoài ra, bà T còn yêu cầu anh L bồi thường thiệt hại về tài sản cho vợ chồng bà T, ông V với số tiền là 1.500.000 đồng.

Trong suốt quá trình từ khi thụ lý vụ án cũng như tại phiên tòa, Tòa án đã tống đạt hợp lệ thủ tục tố tụng cho bị đơn là ông Phạm Văn M, bà Nguyễn Thị X, Phạm Khánh L nhưng phía bị đơn không có văn bản nêu ý kiến và cố tình vắng mặt nên không có lời trình bày.

Tại phiên tòa hôm nay bà Lê Thị C và bà Lê Thị T vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm:

Về việc tuân theo pháp luật:

Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử đúng theo quy định pháp luật tố tụng dân sự. Nguyên đơn thực hiện đúng quy định tại Điều 70, 71 của Bộ luật Tố tụng dân sự, bị đơn không thực hiện đúng quy định tại Điều 70, 72 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn ông Phạm Văn M, bà Nguyễn Thị X, Phạm Khánh L vắng mặt không có lý do tại phiên họp, phiên tòa mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vụ án là đúng theo quy định tại Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về nội dung giải quyết vụ án:

Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà C, bà T về yêu cầu ông M, bà X bồi thường thiệt hại về sức khỏe. Chấp nhận một phần yêu cầu của bà T về việc yêu cầu anh L bồi thường thiệt hại tài sản cho vợ chồng bà T, ông V với số tiền là 121.800 đồng. Bà C, bà T được miễn nộp án phí vê yêu cầu bồi thường sức khỏe. Bà T, ông Viễn phải chịu án phí đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản không được chấp nhận. Anh L phải chịu án phí đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản của bà T, ông V được chấp nhận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có lưu trong hồ sơ vụ án; căn cứ kết quả tranh luận, ý kiến đại diện Viện kiểm sát; Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Bà Lê Thị C và bà Lê Thị T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Phạm Văn M, bà Nguyễn Thị X bồi thường thiệt hại sức khỏe. Bà T yêu cầu Phạm Khánh L bồi thường thiệt hại tài sản. Ông M, bà X, anh L có địa chỉ tại ấp K, xã T, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu. Đây là vụ án “Tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tài sản bị xâm phạm” và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu theo quy định tại khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về tố tụng: Tòa án đã tống đạt đầy đủ và đúng quy định quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa, thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa, giấy triệu tập tham gia phiên tòa nhưng ông M, bà X, anh L đều vắng mặt không có lý do. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt ông M, bà X, anh L theo quy định tại Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[3] Bà Lê Thị C và bà Lê Thị T xác định: Vào ngày 25/01/2021 tại ấp K, xã T, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu giữa bà Lê Thị C, bà Lê Thị T với gia đình ông Phạm Văn M, bà Nguyễn Thị X, Phạm Khánh L có xảy ra tranh chấp dẫn đến cãi vả. Bà C xác định bà bị ông M dùng cây xẻng (dây dá) có lưỡi xắn vào người, bà C dùng tay đỡ nên bị thương ngón trỏ bàn tay phải. Bà T xác định bà bị bà X dùng cây đố dầu đánh vào bên sườn phải, các bà được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện TV. Các bà điều trị tại bệnh viện 02 ngày thì xuất viện. Phía Công an có mời các bà đến làm việc và các bà có yêu cầu xử lý hình sự gia đình ông M nhưng phía Công an cho rằng không có căn cứ khởi tố vụ án hình sự. Khi xảy ra xô xát thì anh L còn dùng búa đập bể tường cống chứa nước thải nhà bà T, ông Viễn. Nay bà C yêu cầu ông M bồi thường cho bà gồm các khoản chi phí điều trị thương tích, chi phí ăn uống, chi phí giám định, thu nhập thực tế bị mất, tổn thất tinh thần với số tiền là 7.936.250 đồng. Bà T yêu cầu bà X bồi thường cho bà gồm các khoản chi phí điều trị thương tích, chi phí ăn uống, chi phí giám định, thu nhập thực tế bị mất, tổn thất tinh thần với số tiền là 4.221.789 đồng. Bà T còn yêu cầu anh L bồi thường thiệt hại về tài sản cho vợ chồng bà T, ông V với số tiền là 1.500.000 đồng.

[4] Xét yêu cầu của bà C về việc yêu cầu ông M bồi thường thiệt hại sức khỏe thấy rằng: Bà C cho rằng bà bị thương tích trên ngón tay 01% là do ông M cầm cây dá sắn vào bà, bà dùng tay phải đỡ nên bị thương ngón trỏ bàn tay phải. Tại Báo cáo đề xuất ngày 31 tháng 8 năm 2021 (bút lục 111-112) của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã GR thể hiện: Lời trình bày của bà C là không có cơ sở do tại thời điểm xảy ra tranh chấp không ai thấy ông M cầm cây dá gây ra thương tích cho bà C. Mặt khác, bà T khai nhận bà T không trực tiếp nhìn thấy ông M cầm cây dá sắn trúng tay bà C mà khi thấy bà C chảy máu ở tay phải, bà T hỏi thì bà C nói là ông M cầm dá sắn trúng tay bà C, lúc đó bà T thấy ông M cũng có cầm cây dá nên bà T mới tin lời Cẩm nói (biên bản ghi lời khai ngày 30 tháng 8 năm 2021, bút lục 59-60). Phía ông M không thừa nhận có sự việc gây ra thương tích cho bà C. Do đó, lời trình bày của bà C về việc ông M cầm cây dá gây thương tích cho bà là không có căn cứ.

[5] Xét yêu cầu của bà T về việc yêu cầu bà X bồi thường thiệt hại sức khỏe thấy rằng: Bà T cho rằng khi sự việc tranh chấp xảy ra bà X lấy cây đố đánh vào be sườn bên phải của bà. Trong quá trình điều tra, bà X xác định bà X có giành giật cây đố với bà T và bà C, không thể hiện bà X cầm cây đố đánh vào hông bà T. Tại Báo cáo đề xuất ngày 31 tháng 8 năm 2021 (bút lục 111-112) của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã GR thể hiện: Thương tích của bà T do trong lúc giằng co giật lấy cây đố với bà X trúng vào hông bên phải làm cho bầm ngực phải và kết luận giám định không có thương tích. Do đó, lời trình bày của bà T về việc bà X cầm cây đố dầu gây thương tích cho bà là không có căn cứ.

[6] Sau khi điều tra thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã GR ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số: 102 ngày 31 tháng 8 năm 2021 (bút lục 01) do hành vi không cấu thành tội phạm. Tại Quyết định giải quyết khiếu nại số: 04/QĐ-VKS ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã GR (bút lục 19) thể hiện việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã GR ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ, đúng quy định pháp luật nên bác đơn khiếu nại của bà C và bà T.

[7] Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của bà C về việc yêu cầu ông M bồi thường thiệt hại sức khỏe với số tiền là 7.936.250 đồng. Không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của bà T về việc yêu cầu bà X bồi thường thiệt hại sức khỏe với số tiền là 4.221.789 đồng.

[8] Xét yêu cầu của bà Lê Thị T về việc yêu cầu Phạm Khánh L bồi thường cho vợ chồng bà thiệt hại tài sản thấy rằng: Trong quá trình điều tra anh L xác định khi xảy ra sự việc thì anh có dùng búa đập khoảng hơn 10 viên gạch tường nhà bà T và anh xin khắc phục bồi thường thiệt hại (biên bản ghi lời khai ngày 29 tháng 01 năm 2021 (bút lục 36-37). Ngày 11 tháng 9 năm 2021 Công an Thị xã GR ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 149/QĐ-XPHC đối với Phạm Khánh L vì đã có hành vi dùng búa đập bể bức tường nhà bà Lê Thị T. Tại cơ quan điều tra bà T xác định tường được xây tháng 12 năm 2020 thời điểm xây thì giá trị bức tường là 250.000 đồng (biên bản lấy lời khai ngày 07 tháng 6 năm 2021 (bút lục 55-56)). Tại Kết luận định giá tài sản số: 71/KL-HĐĐGTS ngày 15 tháng 7 năm 2021 (bút lục 12) thể hiện: 01 bức tường bê tông (được xây bằng gạch ống, cát, xi măng) có chiều dài khoảng 01 mét, cao khoảng 60 cm. Tường xây dựng khoảng tháng 12 năm 2020, thời điểm yêu cầu định giá có giá là 203.000 đồng/m2. Thành tiền: 0,6m2 tường x 203.000 đồng/m2 = 121.800 đồng. Bà T xác định bức tường là tài sản của vợ chồng bà và ông V nên bà yêu cầu anh L phải bồi thường cho vợ chồng bà. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ chấp nhận một phần yêu cầu của bà T, buộc anh L phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài sản cho vợ chồng bà T, ông V giá trị bức tường theo Kết luận định giá là 121.800 đồng.

[9] Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 12, Điều 26 Nghị quyết số:326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bà C, bà T được miễn nộp án phí đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe. Bà T, ông V phải chịu án phí đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản không được chấp nhận. Anh L phải chịu án phí đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản của bà T được chấp nhận.

[10] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 228, khoản 1 Điều 147, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 584, 589 của Bộ luật Dân sự năm 2015; điểm d khoản 1 Điều 12, khoản 4 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị C về việc yêu cầu ông Phạm Văn M bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm với số tiền 7.936.250 đồng.

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị T về việc yêu cầu bà Nguyễn Thị X bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm với số tiền 4.221.789 đồng.

3. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị T về việc yêu cầu Phạm Khánh L bồi thường thiệt hại về tài sản.

Buộc Phạm Khánh L có nghĩa vụ bồi thường cho bà Lê Thị T, ông Nguyễn Văn V số tiền 121.800 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015

4. Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Bà Lê Thị C và bà Lê Thị T được miễn nộp án phí đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe.

- Bà Lê Thị T, ông Nguyễn Văn V cùng có trách nhiệm chịu án phí tương ứng với phần yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản không được chấp nhận là 300.000 đồng.

- Phạm Khánh L có trách nhiệm chịu án phí thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại tài sản là 300.000 đồng.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai, đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết theo quy định.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

180
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tài sản bị xâm phạm số 37/2022/DS-ST

Số hiệu:37/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 10/08/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về