Bản án về tranh chấp xác định cha cho con số 09/2024/HNGĐ-ST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐẮK LẮK

BẢN ÁN 09/2024/HNGĐ-ST NGÀY 26/01/2024 VỀ TRANH CHẤP XÁC ĐỊNH CHA CHO CON

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cư Kuin xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 188/2023/TLST-HNGĐ ngày 15 tháng 11 năm 2023 về việc “Tranh chấp xác định cha cho con” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 69/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 22 tháng 12 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 02/2023/QĐST-HNGĐ ngày 09 tháng 01 năm 2024, giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Ông Đặng H, sinh năm 1989; Địa chỉ: Xóm F, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

* Bị đơn: Bà H O Ê, sinh năm 1990; Địa chỉ: Buôn Č, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Y D Êb, sinh năm 1988; Địa chỉ: Buôn Č, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại đơn khởi kiện ngày 10/11/2023, trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn ông Đặng H trình bày:

Vào năm 2012, bà H O Ê (bị đơn) và ông Y D Êb có đăng ký kết hôn trên cơ sở tự nguyện tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 2017 vì phát sinh mẫu thuẫn nên ông Y D Êb đã bỏ nhà đi và không có lần nào trở lại nhà, gia đình đã tìm kiếm nhưng không có kêt quả. Năm 2023, thì bị đơn và ông Y D Êb đã giải quyết ly hôn theo Bản án số 38/2023/HNGĐ-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin.

Trong thời gian ông Y D Êb bỏ nhà đi thì ông Đặng H (nguyên đơn) và bị đơn có phát sinh quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2022, sau đó bị đơn mang thai con chung của nguyên đơn và bị đơn là cháu Đặng Kim C Ê, sinh ngày 03/9/2022 tại Bệnh viện Đ theo Giấy chứng sinh số 2757, quyển số 2022. Tuy nhiên, cháu Đặng Kim C Ê sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của ông Y D Êb bà H O Ê nên theo quy định của pháp luật thì cháu Đặng Kim C Ê là con chung của bà H O Ê ông Y D Êb, nhưng trên thực tế cháu Đặng Kim C Ê là con chung của nguyên đơn và bà H O Ê. Nay nguyên đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Đặng H là cha đẻ của cháu Đặng Kim C Ê, giới tính nữ, sinh ngày 03/9/2022 theo Giấy chứng sinh số 2757, quyển số 2022 tại Bệnh viện đa khoa vùng T theo quy định của pháp luật.

* Tại bản tự khai ngày 30/11/2023 của bà H Oai Ê trình bày:

Năm 2012, bị đơn và ông Y D Êb cưới nhau, có đăng ký kết hôn tại UBND xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở tự nguyện. Đến năm 2017 vì phát sinh mẫu thuẫn, cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên ông Y D Êb đã bỏ nhà đi và không có lần nào trở lại nhà. Ngày 24/4/2023, Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin đã tuyên bố ông Y D Êb mất tích theo Quyết định số 05/2023/QĐST- VDS và đến tháng 8/2023, bà H Oai Ê và ông Y D Êb đã giải quyết ly hôn theo Bản án số 38/2023/HNGĐ-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin.

Trong thời gian ông Y D Êb bỏ nhà đi thì bị đơn và nguyên đơn có phát sinh quan hệ tình cảm với nhau, sau đó bị đơn sinh cháu Đặng Kim C Ê, sinh ngày 03/9/2022 tại Bệnh viện Đ theo Giấy chứng sinh số 2757, quyển số 2022. Vì cháu Đặng Kim C Ê sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của ông Y D Êb và bị đơn nên theo quy định của pháp luật thì cháu là con chung của ông Y D Êb và bị đơn. Tuy nhiên, trên thực tế cháu là con chung của nguyên đơn và bị đơn.

Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Đặng H là cha đẻ của cháu Đặng Kim C Ê, giới tính nữ, sinh ngày 03/9/2022 theo Giấy chứng sinh số 2757, quyển số 2022 tại Bệnh viện đa khoa vùng T theo quy định của pháp luật, thì bị đơn đồng ý.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Y D Êb: Tòa án đã tống đạt thông báo thụ lý vụ án và giấy triệu hợp lệ nhiều lần nhưng ông Y D Êb không đến Tòa án làm việc, nên Tòa án không thể lấy lời khai của ông Y D Êb được.

Theo Kết quả xét nghiệm ADN của Trung tâm P ngày 21/11/2023 kết luận:

“Cháu Đặng Kim C Ê là con của ông Đặng H”. Tại biên bản làm việc ngày 04/12/2023, nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền của bị đơn đều nhất trí với kết quả xét nghiệm ADN và không có ý kiến gì.

* Ý kiến của Kiểm sát viên phát biểu tại phiên toà: Trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử vào nghị án Thẩm phán, Thư ký và Hội đồng xét xử đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, nguyên đơn, bị đơn đã chấp hành đúng pháp luật tố tụng theo quy định tại Điều 70, 71, 72 Bộ luật Tố tụng dân sự. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, công nhận ông Đặng H là cha đẻ của cháu Đặng Kim C Ê, giới tính nữ, sinh ngày 03/9/2022 theo Giấy chứng sinh số 2757, quyển số 2022 tại Bệnh viện Đ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ đã có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về thủ tục tố tụng: Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết xác định ông Đặng H là cha đẻ của cháu Đặng Kim C Ê nên đây là vụ án tranh chấp về xác định cha cho con thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Do bị đơn bà H O Ê có địa chỉ nơi cư trú tại buôn Č, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin. Nguyên đơn và bị đơn đều có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được Tòa án triệu tập hợp lệ đến hai lần nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa. Vì vậy, Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin căn cứ vào khoản 4 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 và Điều 227, 228, 238 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 để thụ lý, giải quyết và xét xử vắng mặt tất cả các đương sự là đúng với quy định của pháp luật.

[2]. Về nội dung: Năm 2012, bà H O Ê và ông Y D Êb có đăng ký kết hôn trên cơ sở tự nguyện và ly hôn với nhau theo Bản án số 38/2023/HNGĐ-ST ngày 11/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin. Ngày 24/4/2023, Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin đã tuyên bố ông Y D Êb mất tích theo Quyết định số 05/2023/QĐST-VDS ngày 24/4/2023. Trong thời gian ông Y D Êb bỏ nhà đi thì bà H O và ông H có phát sinh quan hệ tình cảm với nhau và sinh ra cháu Đặng Kim C Ê, sinh ngày 03/9/2022 tại Bệnh viện Đ theo Giấy chứng sinh số 2757, quyển số 2022. H O và ông H đều thừa nhận cháu Đặng Kim C Ê sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của ông Y D Êb và bà H O nên theo quy định của pháp luật thì cháu Đặng Kim C Ê là con chung của bà H O và Y D Êb, nhưng trên thực tế cháu Đặng Kim C Ê là con chung của bà H O và ông H.

[3]. Theo kết quả xét nghiệm ADN của Trung Tâm P di truyền ngày 21/11/2023 kết luận: “Cháu Đng Kim C Ê là con của ông Đặng H”.

[4]. Từ phân tích nêu trên, căn cứ vào Điều 88, Điều 89, Điều 91 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Hội đồng xét xử chấp nhận đơn khởi kiện của ông Đặng H và xác định ông Đặng H là cha đẻ của cháu Đặng Kim C Ê, sinh ngày 03/9/2022 tại Bệnh viện Đ theo Giấy chứng sinh số 2757, quyển số 2022.

[5]. Ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Kuin tại phiên tòa là có căn cứ nên cần chấp nhận.

[6]. Về chi phí tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn ông Đặng H có đơn yêu cầu giám định ADN và đã nộp 6.000.000 đồng tiền tạm ứng chí phí tố tụng. Xét yêu cầu yêu cầu giám định ADN của nguyên đơn là có căn cứ và được chấp nhận nên bị đơn là bà H O Ê có nghĩa vụ hoàn trả cho ông Đặng H số tiền nêu trên theo quy định tại Điều 161 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[7]. Về án phí dân sự sơ thẩm: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đặng H được chấp nhận nên bị đơn bà H O Ê phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cư vào khoản 4 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 144, Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 238, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 88, Điều 89, Điều 91, Điều 101 và Điều 102 của Luật Hôn nhân và gia đình. Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội “Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nôp quản lý va sử dung an phi va lệ phí Tòa án về mức thu án phí, lệ phí Tòa án”.

Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đặng Hiếu .

1. Xác định ông Đặng H là cha đẻ của cháu Đặng Kim C Ê, giới tính Nữ, sinh ngày 03/9/2022 tại Bệnh viện Đ theo Giấy chứng sinh số 2757, quyển số 2022.

2. Về chi phí tố tụng: Bà H O Ê có nghĩa vụ hoàn trả cho ông Đặng H 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) tiền chi phí giám định ADN đã nộp theo phiếu thu ngày 16/11/2023.

3. Về án phí: Bà H O Ê phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền án phí Hôn nhân và gia đình sơ thẩm về việc yêu cầu xác định cha cho con. Hoàn trả lại cho ông Đặng H 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2021/0017845 ngày 15/11/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

4. Về quyền kháng cáo: Đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

67
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp xác định cha cho con số 09/2024/HNGĐ-ST

Số hiệu:09/2024/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Cư Kuin - Đăk Lăk
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 26/01/2024
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về