Bản án về tranh chấp vay tài sản số 142/2023/DS-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 142/2023/DS-PT NGÀY 31/08/2023 VỀ TRANH CHẤP VAY TÀI SẢN

Trong ngày 31 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 65/2023/TLPT-DS ngày 01 tháng 6 năm 2023, về việc tranh chấp vay tài sản.

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2023/DS-ST ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 113/2023/QĐ-PT ngày 14 tháng 7 năm 2023, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Bà Vũ Thị H, sinh năm 1957. Địa chỉ: Số 283/5, khóm 5, phường 1, thành phố B, tỉnh B.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Vũ Thị H: Ông Võ Minh Tr, sinh năm 1962; Địa chỉ: Số 127/5, hẻm 1, khóm 1, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt có đơn).

Bị đơn: Ông Đổ Thiên L, sinh năm 1968; Địa chỉ: Số 81C/6, khóm 5, phường 7, thành phố B, tỉnh B.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Đổ Thiên L: Anh Lê Hoàng Nh, sinh năm 1970; Địa chỉ: khóm 10, Phường 1, thành phố B, tỉnh B (có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Tuyết M, sinh năm 1986; Địa chỉ: Số 81C/6, khóm 5, phường 7, thành phố B, tỉnh B (vắng mặt có đơn).

- Người kháng cáo: Bà Vũ Thị H là nguyên đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên đơn bà Vũ Thị H và người đại diện theo ủy quyền của bà H trình bày: Từ ngày 16/01/2015 đến ngày 25/12/2015 bà Vũ Thị H có cho ông Đổ Thiên L vay số tiền 1.430.000.000 đồng, hai bên có làm các biên nhận vay và thỏa thuận lãi suất. Tại đơn khởi kiện ngày 05/6/2021, bà Vũ Thị H yêu cầu ông Đổ Thiên L và bà Nguyễn Thị Tuyết M trả số tiền vốn gốc vay 1.430.000.000 đồng và số tiền lãi là 762.666.000 đồng. Quá trình làm việc và các chứng cứ bị đơn cung cấp thì bà Vũ Thị H thừa nhận có nhận số tiền trả nợ gốc là 580.000.000 đồng của ông Đổ Thiên L nên bà H có đơn rút một phần đơn khởi kiện đề ngày 08/10/2021 và ngày 26/9/2022 và tại phiên tòa sơ thẩm ngày 01/3/2023 đối với số tiền 580.000.000 đồng, bà H chỉ yêu cầu ông L và bà M trả số tiền vốn gốc là 850.000.000 đồng, không yêu cầu trả tiền lãi do tiền lãi đã thực hiện xong. Không có yêu cầu gì khác.

Bị đơn ông Đổ Thiên L và người đại diện theo ủy quyền trình bày: Ông L thống nhất với bà H về quá trình giao dịch vay tiền giữa ông L với bà H diễn ra từ ngày 16/01/2015 đến ngày 25/12/2015, số tiền vốn vay, thoả thuận lãi suất và có viết biên nhận. Ông không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của bà H do ông đã thực hiện nghĩa vụ trả toàn bộ nợ gốc 1.430.000.000 đồng và tiền lãi là 850.000.000 đồng cho bà H, người trả nợ và lãi vay do bà M là vợ ông L trả cho bà H. Trong trường hợp Tòa án xác định buộc vợ chồng ông phải trả tiền vốn cho bà H thì bị đơn không yêu cầu đối trừ số tiền lãi đã trả vì thực tế giao dịch này bị đơn đã đồng ý trả tiền lãi theo sự tính toán của nguyên đơn nên bị đơn không yêu cầu tính lại tiền lãi, không có yêu cầu gì khác.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Tuyết M và người đại diện theo ủy quyền trình bày: Bà M là vợ ông L, bà M thống nhất với ý kiến trình bày của ông L, xác định vợ chồng bà không còn nợ bà H, trường hợp có căn cứ xác định phải trả nợ cho bà H thì bà M thống nhất cùng ông L trả nợ cho bà H và không yêu cầu đối trừ số tiền lãi đã trả. Bà M không yêu cầu nào khác.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2023/DS-ST ngày 01/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã quyết định:

1. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Vũ Thị H đối với ông Đổ Thiên L và bà Nguyễn Tuyết M về việc đòi số tiền vốn là 580.000.000 đồng và số tiền lãi là 762.666.000 đồng.

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Vũ Thị H đối với ông Đổ Thiên L và bà Nguyễn Tuyết M về việc yêu cầu ông Đổ Thiên L và bà Nguyễn Tuyết M trả số tiền vốn vay là 850.000.000 đồng.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên án phí, chi phí giám định, lãi phát sinh giai đoạn thi hành án và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 06 tháng 3 năm 2023, nguyên đơn bà Vũ Thị H kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm; yêu cầu cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà và buộc ông L, bà M trả cho bà số tiền vốn gốc vay còn lại 850.000.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Vũ Thị H có đơn xin vắng mặt và có văn bản trình bày ý kiến là giữ nguyên kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; đại diện theo ủy quyền của bị đơn không đồng ý kháng cáo của nguyên đơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu ý kiến:

Về thủ tục tố tụng: Thông qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án đến trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký và các đương sự đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Vũ Thị H, giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 10/2023/DS-ST ngày 01/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu toàn bộ các tài liệu chứng cứ có lưu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, nghe ý kiến tranh luận của các đương sự và ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, sau khi thảo luận, nghị án, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Đơn kháng cáo của bà Vũ Thị H nộp trong thời hạn luật định và được miễn nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đúng quy định. Căn cứ vào các Điều 273 và Điều 276 của Bộ luật Tố tụng dân sự, được chấp nhận xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

[1.2] Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Vũ Thị H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Tuyết M có đơn đề nghị xét xử vắng mặt nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự trên theo quy định tại Điều 228, 296 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Xét kháng cáo của bà Vũ Thị H về việc yêu cầu cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Vũ Thị H và buộc ông L, bà M trả cho bà số tiền vốn gốc vay còn lại 850.000.000 đồng. Hội đồng xét xử nhận thấy:

[2.1] Nguyên đơn bà Vũ Thị H kháng cáo không đồng ý quyết định bản án sơ thẩm do bị đơn chưa trả cho nguyên đơn bà Vũ Thị H số tiền vốn gốc vay 1.430.000.000 đồng, chỉ trả được số tiền 580.000.000 đồng nên bị đơn ông Đổ Thiên L còn nợ lại bà H số tiền vốn gốc vay 850.000.000 đồng. Các chứng cứ của bị đơn Đổ Thiên L đưa ra để chứng minh cho việc đã trả nợ vốn gốc vay tại cấp sơ thẩm là có bôi xóa và sửa các số, nhận thấy chứng cứ bị đơn đưa ra là không phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, bà H yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Vũ Thị H.

[2.2] Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại cấp sơ thẩm, từ khi khởi kiện cho đến trước khi bị đơn cung cấp tài liệu, chứng cứ thì nguyên đơn bà Vũ Thị H xác định bị đơn không trả vốn vay, cũng như lãi phát sinh. Sau khi bị đơn Đổ Thiên L cung cấp chứng cứ về việc trả nợ vay và lãi vay thì ngày 08/10/2022 bà H rút yêu cầu về lãi phát sinh, ngày 26/9/2022 bà H rút yêu cầu về số tiền vốn vay 580.000.000 đồng, chỉ yêu cầu số tiền vốn gốc 850.000.000 đồng và không chấp nhận chứng cứ của bị đơn chứng minh đã trả đủ số tiền vốn gốc và lãi vay. Như vậy, việc bị đơn Đổ Thiên L cung cấp tài liệu, chứng cứ đã lám thay đổi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Vũ Thị H và chứng minh được bị đơn Đổ Thiên L có trả tiền vốn vay vãi phát sinh cho nguyên đơn như lời trình bày là có căn cứ để xem xét.

[2.3] Đồng thời, giai đoạn phúc thẩm, nguyên đơn bà Vũ Thị H không cung cấp tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh bị đơn Đổ Thiên L còn nợ bà H số tiền vốn gốc vay 850.000.000 đồng trong khi bị đơn ông Đổ Thiên L đã cung cấp chứng cứ là sổ theo dõi việc trả tiền nợ cho bà H, có chữ ký của bà H, chữ ký của bà tại biên nhận trong tập học sinh ghi chữ “Đã nhận 1.430.000.000”, phía dưới có chữ ký và chữ viết của bà Vũ Thị H; tại sổ bìa đen (bút lục 119) có nội dung “18/11/2018 – 10 triệu”, liền kề là của đòng chữ là chữ ký của bà H, dòng kế tiếp có chữ viết ghi “cộng: 1.430.000.000 đồng”. Bà Vũ Thị H đã tự Cấp sơ thẩm nhận định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Vũ Thị H đối với số tiền nợ gốc vay 850.000.000 đồng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

[3] Từ những phân tích trên, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bà Vũ Thị H; chấp nhận toàn bộ đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2023/DS-ST ngày 01/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

[4] Các phần khác của bản án sơ thẩm số 10/2023/DS-ST ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu không bị kháng cáo, kháng nghị đã phát sinh hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5] Án phí dân sự phúc thẩm: bà Vũ Thị H được miễn theo đơn do thuộc trường hợp người cao tuổi.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Vũ Thị H; giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 10/2023/DS-ST ngày 01/3/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Căn cứ Điều 5; khoản 2 Điều 71; khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35; khoản 3 Điều 218, khoản 2, 3 Điều 296 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;

Căn cứ vào Điều 429 và 463 của Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Vũ Thị H đối với ông Đổ Thiên L và bà Nguyễn Tuyết M về việc đòi số tiền vốn là 580.000.000 đồng (năm trăm tám mươi triệu đồng) và số tiền lãi là 762.666.000 đồng (bảy trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi sáu đồng).

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Vũ Thị H đối với ông Đổ Thiên L và bà Nguyễn Tuyết M về việc yêu cầu ông Đổ Thiên L và bà Nguyễn Tuyết M trả số tiền vốn vay là 850.000.000 đồng (tám trăm năm mươi triệu đồng).

3. Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm và phúc thẩm: bà Vũ Thị H được miễn theo quy định.

4. Về chi phí tố tụng: Buộc bà Vũ Thị H có trách nhiệm hoàn trả cho ông Đổ Thiên L số tiền 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng).

5. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong khoản tiền trên, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu thêm tiền lãi của số tiền nợ gốc còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

6. Bản án, quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thõa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

48
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp vay tài sản số 142/2023/DS-PT

Số hiệu:142/2023/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 31/08/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về