Bản án về tranh chấp tuyên bố di chúc vô hiệu và yêu cầu huỷ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số 09/2023/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

BẢN ÁN 09/2023/DS-ST NGÀY 11/04/2023 VỀ TRANH CHẤP TUYÊN BỐ DI CHÚC VÔ HIỆU VÀ YÊU CẦU HUỶ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

73
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp tuyên bố di chúc vô hiệu và yêu cầu huỷ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số 09/2023/DS-ST

Số hiệu:09/2023/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Khánh Hoà
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 11/04/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về