Bản án về tranh chấp tiền hụi số 95/2023/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 95/2023/DS-ST NGÀY 10/08/2023 VỀ TRANH CHẤP TIỀN HỤI

Ngày 10 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 163/2023/TLST-DS ngày 05 tháng 5 năm 2023 về việc: “Tranh chấp tiền hụi”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 147/2023/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 7 năm 2023, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Lê Thị L, sinh năm 1985. (có mặt) Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

2. Bị đơn: Bà Huỳnh Thị H, sinh năm 1960. (xin vắng mặt) Địa chỉ: Ấp L, xã H, huyện C, tỉnh C ..

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Nguyên đơn – bà Lê Thị L trình bày ý kiến:

Bà Lê Thị L quen biết bà Huỳnh Thị H, được biết bà H có làm chủ hụi tại địa phương ở ấp Lý Ấn – xã Hưng Mỹ - huyện Cái Nước, bà L tham gia vô hụi 1.000.000 đồng, hụi khui ngày 29/5/2020 âm lịch, tháng khui 02 lần vào ngày 15 và 30 hàng tháng, bà L vô 04 chưng; sau khi vô hụi thì bà L đã hốt 01 chưng hụi vào kỳ thứ 30 ngày 29/8/2021 (âm lịch), hốt được với số tiền là 34.760.000 đồng, nhưng bà H chỉ giao cho bà L được 14.000.000 đồng, còn nợ lại 20.760.000 đồng.

Sau đó một thời gian thì bà H tuyên bố bể hụi, do các hụi viên không đóng hụi chết cho bà H; đối với 03 chưng còn lại thì bà L đóng được 30 kỳ thì bà H tuyên bố bể hụi, nên bà H còn nợ với số tiền là 90.000.000 đồng.

Bà L và bà H gặp nhau để đối chiếu nợ hụi thì bà H thống nhất còn nợ tiền hụi bà L với số tiền là 110.760.000 đồng và hứa trả lần; bà H đã trả được nhiều lần, số tiền hụi bà H còn nợ là 105.760.000 đồng.

Khi lập thủ tục khởi kiện thì do sơ xuất trong thủ tục nên bà L ghi nhằm họ của bà H là họ Nguyễn, nay xin thay đổi cụ thể họ tên người bị kiện là Huỳnh Thị H – sinh năm 1960, cư trú tại ấp Lý Ấn – xã Hưng Mỹ - huyện Cái Nước – tỉnh Cà Mau.

Đồng thời bà L xin thay đổi người bị kiện, chỉ khởi kiện yêu cầu bà Huỳnh Thị H thanh toán nợ hụi, không yêu cầu đối với Nguyễn Thị Kim C.

* Tại biên bản ghi lời trình bày ngày 11/7/2023 của Tòa án huyện Cái Nước, bà Huỳnh Thị H trình bày: Vào ngày 29/5/2020 bà H có mở dây hụi 1.000.000 đồng, tháng khui 01 lần, dây hụi gồm 40 chưng, bà L tham gia vô 04 chưng; đến ngày 29/8/2021 âm lịch bà L hốt 01 chân, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên bà H không thể gom tiền hụi của tay em để giao hụi cho bà L được, số tiền hụi bà L hốt được 34.760.000 đồng; đối với 03 chưng hụi còn lại thì bà L đóng hụi được 30 kỳ thì bà H bãi hụi do bà không gom hụi của các tay em. Sau đó 02 bên chốt nợ hụi của 04 chưng với số tiền là 120.000.000 đồng, sau khi chốt hụi thì bà H đã trả được nhiều lần với tổng số tiền là 15.000.000 đồng, chỉ còn nợ bà L 105.000.000 đồng.

Trước yêu cầu của bà Lê Thị L thì bà Huỳnh Thị H thừa nhận còn nợ và đồng ý thanh toán cho bà L số tiền hụi còn nợ là 105.000.000 đồng.

Bà Huỳnh Thị H xin vắng mặt xét xử.

* Tại phiên tòa:

- Bà Lê Thị L trình bày: Bà L yêu cầu Hội đồng xét xử giải quyết buộc bà Huỳnh Thị H trả số tiền hụi còn nợ là 105.000.000 đồng. Ngoài ra, bà L không có yêu cầu gì khác.

- Bà Huỳnh Thị H đề nghị xét xử vắng mặt.

- Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: Về thủ tục tố tụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa thì Thẩm phán, Hội đồng xét xử và đương sự đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về nội dung giải quyết vụ án: Đề nghị chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị L, buộc bà Huỳnh Thị H thanh toán số tiền hụi còn nợ là 105.000.000 đồng và bà H phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Bà Huỳnh Thị H có yêu cầu xét xử vắng mặt; Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng Dân sự xét xử vắng mặt đối với bà Huỳnh Thị H.

[2] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Bà Lê Thị L yêu cầu bà Huỳnh Thị H cư trú tại: ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước trả số tiền hụi còn nợ. Như vậy, quan hệ tranh chấp trong vụ án được xác định là “Tranh chấp tiền hụi” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước được quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự và Điều 471 của Bộ luật Dân sự.

[3] Về nội dung vụ án:

[3.1] Xét yêu cầu của bà Lê Thị L và chứng cứ thể hiện trong hồ sơ:

Vào năm 2020 bà L vô 04 chưng hụi do bà H làm chủ hụi, dây hụi 1.000.000 đồng, bà L đã hốt 01 chưng nhưng bà H giao hụi không đầy đủ; 03 chưng hụi chưa hốt thì bà L đóng được 30 kỳ hụi, sau đó bà H tuyên bố bể hụi; sau khi tuyên bố bể hụi thì 02 bên đối chiếu nợ tiền hụi, bà H có trả được 15.000.000 đồng thì ngưng; nay bà L yêu cầu bà H trả số tiền hụi còn nợ là 105.000.000 đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã làm việc trực tiếp với bà Huỳnh Thị H thể hiện tại biên bản ghi lời khai ngày 11/7/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước thì bà H thừa nhận và đồng ý trả cho bà L số tiền hụi còn nợ là 105.000.000 đồng. Tuy nhiên, bà H có đề nghị hòa giải và xét xử vắng mặt, nên Tòa án không thể công nhận sự thỏa thuận của các đương sự được.

Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị L, buộc bà Huỳnh Thị H phải có trách nhiệm trả cho bà L số tiền hụi còn nợ là 105.000.000 đồng.

Trường hợp bà H chậm thanh toán số tiền hụi nêu trên, thì còn phải chịu tiền lãi theo quy định của pháp luật.

[3.2] Về án phí dân sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Buộc bà Huỳnh Thị H phải chịu án phí với số tiền = 105.000.000 đồng x 5% = 5.250.000 đồng, nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước.

- Do yêu cầu khởi kiện được chấp nhận toàn bộ, nên nguyên đơn không phải chịu án phí, phần bà L nộp tạm ứng án phí được nhận lại toàn bộ.

[3.3] Các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

- Điều 471 và 468 của Bộ luật Dân sự.

- Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị L đối với bà Huỳnh Thị H về việc thanh toán tiền hụi.

Buộc bà Huỳnh Thị H phải có trách nhiệm thanh toán cho bà Lê Thị L số tiền hụi còn nợ là 105.000.000 đồng Ngoài ra, kể từ ngày bà L có đơn yêu cầu thi hành án, trường hợp bà H chậm thanh toán số tiền hụi nêu trên, thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi với mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian chậm thanh toán tại thời điểm thi hành án.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Buộc bà Huỳnh Thị H phải chịu án phí với số tiền là 5.250.000 đồng, nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước.

- Bà Lê Thị L nộp tạm ứng án phí với số tiền 2.769.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0009104 ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước, nay bà L được nhận lại toàn bộ.

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.

3. Quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt thì thời hạn kháng cáo kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

80
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

 Bản án về tranh chấp tiền hụi số 95/2023/DS-ST

Số hiệu:95/2023/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Cái Nước - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 10/08/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về