Bản án về tranh chấp tiền hụi số 49/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC H, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 49/2022/DS-ST NGÀY 11/08/2022 VỀ TRANH CHẤP TIỀN HỤI

Trong ngày 11 tháng 8 năm 2022, tại Tòa án nhân dân huyện Ngọc H xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 44/2022/TLST-DS ngày 20 tháng 4 năm 2022 về việc “Tranh chấp tiền hụi”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 43/2022/QĐXXST-DS ngày 29 tháng 6 năm 2022 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Chị Tạ Huệ Ph, sinh năm 1970 (Có mặt) Địa chỉ: ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc H, tỉnh Cà Mau.

- Bị đơn: Ông Phan Văn L, sinh năm 1987 (Vắng mặt) Địa chỉ: ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, huyện Ngọc H, tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện ngày 12/4/2022 và các lời trình chịy tại Tòa án chị Tạ Huệ Ph trình chịy như sau:

Vào năm 2020 tôi có mở dây hụi nhằm mục đích hùn vốn phát triển kinh tế hộ gia đình ở địa Ph, sau đó ông L có tham gia chơi hụi do tôi làm chủ hụi, cụ thể như sau:

Hụi 2.000.000 đồng mở ngày 20/7/2020 có 36 chưng, hụi 01 tháng khui 2 lần vào ngày 05 và 20 hàng tháng, ông L chơi 01 chưng.

Hụi đã hốt, hiện nay đã mãn hụi thì ông L còn phải đóng hụi chết 12 lần x 2.000.000 đồng = 24.000.000 đồng. Nhiều lần tôi đã gôm tiền hụi thì ông L hẹn hết lần này đến lần khác và không có thiện ý trả tiền hụi lại cho tôi mà nhằm chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân của mình.

Nay tôi làm đơn khởi kiện yêu cầu ông L phải có nghĩa vụ trả lại cho tôi số tiền 24.000.000 đồng.

Đối với bị đơn ông Phan Văn L được Tòa án tống đạt hợp lệ Thông báo thụ lý vụ án số 44/TB-TLVA và thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công chứng cứ và hòa giải số 159/TB-TA ngày 26/4/2022 nhưng ông Phan Văn L đều vắng mặt không lý do, Tòa án triệu tập hợp lệ xét xử đến lần thứ hai nhưng ông Phan Văn L không có mặt. Đối với ông Phan Văn L vắng mặt không có lý do và cũng không có ý kiến bằng văn bản gửi Tòa án nhân dân huyện Ngọc H, củng không có đơn yêu cầu phản tố.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận, Hội đồng xét xử xét thấy:

[1] Xét về thủ tục tố tụng: Bị đơn ông Phan Văn L đã được Tòa án nhân dân huyện Ngọc H triệu tập xét xử hợp lệ nhưng không đến, theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đối với ông L.

[2] Quan hệ pháp luật tranh chấp giữa nguyên đơn chị Tạ Huệ Ph với bị đơn là ông Phan Văn L là “Tranh chấp tiền hụi” được quy định tại Điều Điều 471 Bộ luật dân sự.

[3] Xét nội dung tranh chấp: Nguyên đơn xác định thời gian chơi hụi, số chưng hụi, số tiền hụi. Tổng các khoảng tiền hụi chị Ph cầu ông L phải trả số tiền là 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng). Đối với ông L đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do, đồng thời cũng không có ý kiến bằng văn bản gửi Tòa án.

[4] Xét thấy dây hụi do chị Ph làm chủ hụi có danh sách hụi, ngày khui hụi cũng như ngày hốt hụi, chị Ph cung cấp danh sách hụi cụ thể như sau: Vào ngày 20/7/2020 chị Ph mở dây hụi 2.000.000 đồng, có 36 chưng, 01 tháng khui 2 lần vào ngày 05 và 20 hàng tháng, ông L chơi 01 chưng đã hốt, hiện nay đã mãn hụi thì ông L còn phải đóng hụi chết 12 lần x 2.000.000 đồng = 24.000.000 đồng nhưng ông L không đóng hụi nữa.

Do ông L không trả tiền nên chị Ph khởi kiện yêu cầu ông L phải thực hiện việc trả số tiền trên cho chị Ph là có căn cứ nên được chấp nhận. Buộc ông L phải có nghĩa vụ trả cho chị Ph tổng số tiền 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng).

[5] Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông Phan Văn L phải chịu số tiền là 1.200.000 đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 471 của Bộ luật dân sự; Các Điều 26, 35, 91, 144, 147, 227, 228, 273 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 27/12/2016.

Tuyên xử Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Tạ Huệ Ph.

Buộc ông Phan Văn L phải có nghĩa vụ trả cho chị Tạ Huệ Ph số tiền là 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng).

Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả khoản tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất tương ứng với thời gian chậm trả được quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự.

Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông Phan Văn L phải chịu số tiền là 1.200.000 đồng, nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc H.

Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả lại cho chị Tạ Huệ Ph số tiền 600.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0020013 ngày 12/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc H.

Án xử sơ thẩm công khai, chị Ph có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với ông L được quyền làm đơn kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết công khai bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

184
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp tiền hụi số 49/2022/DS-ST

Số hiệu:49/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 11/08/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về