Bản án về tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu tuyên bố vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng, vô hiệu văn bản khai nhận di sản thừa kế, hủy giấy chứng nhận và hủy cập nhật biến động số 1953/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 1953/2022/DS-ST NGÀY 03/11/2022 VỀ TRANH CHẤP THỪA KẾ TÀI SẢN, YÊU CẦU TUYÊN BỐ VÔ HIỆU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, VÔ HIỆU VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ, HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ HỦY CẬP NHẬT BIẾN ĐỘNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

404
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu tuyên bố vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng, vô hiệu văn bản khai nhận di sản thừa kế, hủy giấy chứng nhận và hủy cập nhật biến động số 1953/2022/DS-ST

Số hiệu:1953/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 03/11/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về