Bản án về tranh chấp ly hôn và nuôi con chung số 119/2022/HNGĐ-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 119/2022/HNGĐ-ST NGÀY 03/10/2022 VỀ TRANH CHẤP LY HÔN VÀ NUÔI CON CHUNG

Ngày 03 tháng 10 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý: 157/2022/TLST-HNGĐ ngày 20 tháng 4 năm 2022 về tranh chấp: “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con chung” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 323/2022/QĐXXST - HNGĐ ngày 30 tháng 8 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 234/2022/QĐST-HNGĐ ngày 16 tháng 9 năm 2022 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: bà Trần Thị Kim T, sinh năm 1985.

Địa chỉ: số 42C, Tổ 56, Khu vực 11, phường H, quận C, thành phố Cần Thơ (vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

2. Bị đơn: ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1978.

Địa chỉ: ấp B, xã B, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, các lời khai có trong hồ sơ vụ án nguyên đơn là bà Trần Thị Kim T trình bày:

Bà Trần Thị Kim T và ông Nguyễn Văn H chung sống với nhau được cha, mẹ hai bên tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán vào năm 2005 và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường H, quận C, thành phố Cần Thơ. Số 182/HT, Quyển số 01/2005, ngày 26/10/2005. Quá trình chung sống ông, bà có 01 người con chung tên Nguyễn Thành Đ, sinh ngày 29/10/2005 hiện đang sống với bà T. Do vợ chồng không cùng quan điểm sống nên cuộc sống hôn nhân không thể tồn tại, mục đích hôn nhân không đạt được nên ông, bà đã ly thân nhau từ đầu năm 2014 đến nay. Về tài sản chung và nợ chung: không yêu cầu giải quyết.

Nay bà T yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng giải quyết:

- Về hôn nhân: Yêu cầu xin ly hôn với ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1978.

- Về con chung: Bà yêu cầu được tiếp tục nuôi con chung là cháu Nguyễn Thành Đ, sinh ngày 29/10/2005 hiện đang sống với bà T. Bà không yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi con.

- Về tài sản chung và nợ chung: không yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết.

Bà T có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt bà và bà vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện theo đơn khởi kiện ngày 08/4/2022.

Đối với bị đơn ông Nguyễn Văn H: Trong quá trình giải quyết vụ án ông không có ý kiến gì và cũng không yêu cầu phản tố.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phát biểu:

Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử và tư cách của người tham gia tố tụng đã tuân thủ theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đề nghị Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bà T, ông H theo qui định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 và 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về nội dung: Theo các tài liệu thể hiện trong hồ sơ. Đại diện Viện kiểm sát nhận thấy mối quan hệ vợ chồng giữa bà T và ông H đã mâu thuẫn trầm trọng. Vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của bà T, cho bà T được ly hôn với ông H.

Về con chung: Do con chung là cháu Nguyễn Thành Đ, sinh ngày 29/10/2005 sống cùng với bà T từ khi vợ chồng ly thân vào đầu năm 2014 đến nay, ông H không có yêu cầu nuôi con nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của bà T, giao con chung cho bà T tiếp tục nuôi dưỡng là phù hợp với nguyện vọng của cháu Đ và ý kiến của Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Kế Sách.

Về cấp dưỡng nuôi con: do bà T không có yêu cầu nên không đặt ra xem xét.

Về tài sản chung và nợ chung: bà T tự khai, không yêu cầu Tòa án giải quyết nên không đặt ra xem xét.

Về án phí: đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng:

Tại phiên tòa nguyên đơn bà Trần Thị Kim T vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn ông Nguyễn Văn H vắng mặt lần thứ hai không rõ lý do. Xét thấy trong quá trình giải quyết vụ án, Toà án đã tống đạt hợp lệ tất cả các văn bản tố tụng của Tòa án cho ông H nhưng ông H không có ý kiến gì nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt ông H theo qui định tại điểm b khoản 2 Điều 227 và khoản 1 và 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về quan hệ hôn nhân:

Bà T và ông H có đăng ký kết hôn vào ngày 29/10/2005, do bất đồng quan điểm sống dẫn đến vợ chồng ly thân từ đầu năm 2014 đến nay. Theo biên bản xác minh của Tòa án ngày 09/5/2022: thì nguyên nhân của việc phát sinh tranh chấp là do trước đây vợ chồng phát sinh mâu thuẩn nên đã ly thân nhau từ đầu năm 2014 đến nay. Ông H biết việc bà T khởi kiện nhưng ông không có ý kiến gì. Ông H không có ý kiến gì về con chung. Xét thấy, mối quan hệ vợ chồng giữa nguyên đơn và bị đơn đã thật sự tan vỡ, không còn khả năng hàn gắn, đoàn tụ. Bỡi lẽ, theo lời trình bày của nguyên đơn và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đã đủ cơ sở để xác định cuộc sống vợ chồng giữa nguyên đơn và bị đơn không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được nên nguyên đơn yêu cầu ly hôn bị đơn là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3] Về con chung:

Theo lời khai của nguyên đơn và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, giữa nguyên đơn và bị đơn có 01 (một) người con chung tên Nguyễn Thành Đ, sinh ngày 29/10/2005 hiện đang sống với nguyên đơn. Nguyên đơn yêu cầu được tiếp tục nuôi con chung, không yêu cầu bị đơn cấp dưỡng. Riêng bị đơn không có ý kiến gì về con chung.

Xét thấy, con chung đã được nguyên đơn nuôi dưỡng ổn định từ khi vợ chồng ly thân cho đến nay, đồng thời để tránh những xáo trộn trong đời sống, tâm sinh lý, gây ra những ảnh hưởng không tốt đến việc phát triển bình thường của con chung nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu về nuôi con chung của nguyên đơn, giao con chung là cháu Nguyễn Thành Đ, sinh ngày 29/10/2005 hiện đang sống với nguyên đơn cho nguyên đơn tiếp tục nuôi dưỡng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nguyện vọng của cháu Đ. Việc giao con chung cho nguyên đơn tiếp tục nuôi dưỡng cũng phù hợp với ý kiến của Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Kế Sách tại công văn số: 350/P.LĐTBXH ngày 06/9/2022. Do nguyên đơn không yêu cầu bị đơn cấp dưỡng nuôi con nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[4] Về tài sản chung: Do nguyên đơn tự khai không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét trong vụ án này.

[5] Về nợ chung: Do nguyên đơn tự khai không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét trong vụ án này.

[6] Về án phí dân sự sơ thẩm: Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

[7] Về ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa: Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phù hợp và có căn cứ nên Đ chấp nhận.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 4 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 và 3 Điều 228, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ vào các Điều 56, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật Hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

[1] Về quan hệ hôn nhân: Cho bà Trần Thị Kim T ly hôn ông Nguyễn Văn H.

[2] Về con chung: Giao con chung là cháu Nguyễn Thành Đ, sinh ngày 29/10/2005 hiện đang sống với bà Trần Thị Kim T cho bà Trần Thị Kim T trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục đến khi cháu Đ đủ 18 tuổi, theo nguyện vọng của cháu Đ và ý kiến của Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Kế Sách. Ông Nguyễn Văn H có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Ông Nguyễn Văn H không cấp dưỡng nuôi con chung do bà Trần Thị Kim T không yêu cầu.

[3] Về tài sản chung: Do bà Trần Thị Kim T tự khai không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét trong vụ án này.

[4] Về nợ chung: Do bà Trần Thị Kim T tự khai không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét trong vụ án này.

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Trần Thị Kim T phải chịu 300.000đồng án phí dân sự sơ thẩm nhưng bà Trần Thị Kim T đã nộp 300.000đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0003803 ngày 20/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách không nộp thêm. Ông Nguyễn Văn H không chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Báo cho các đương sự được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết tại địa phương, để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

187
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp ly hôn và nuôi con chung số 119/2022/HNGĐ-ST

Số hiệu:119/2022/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 03/10/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về