Bản án về tranh chấp hụi số 290/2022/DS-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 290/2022/DS-PT NGÀY 27/10/2022 VỀ TRANH CHẤP HỤI

Ngày 27 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số:221/2022/TLPT-DS ngày 03tháng 10 năm 2022 về việc tranh chấp hụi.Do bản án dân sự sơ thẩm số: 109/2022/DS-ST ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 189/2022/QĐ-PT ngày 12 tháng 10 năm 2022 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Lê Cẩm T, sinh năm 1975(có mặt); Địa chỉ: Ấp K, xã Đ, huyện C, tỉnh C ..

- Bị đơn:

1. Ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B), sinh năm 1977 (có mặt);

2. Bà Hứa Cẩm L, sinh năm 1981(xin vắng mặt); Cùng địa chỉ: Ấp K, xã Đ, huyện C, tỉnh C ..

- Người kháng cáo: Ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B) là bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên đơn, bà Lê Cẩm T trình bày:

Vợ chồng ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B, bà Hứa Cẩm L có nhờ bà chơi hụi giùm nhưng không đóng hụi cho bà. Cụ thể:

Dây thứ nhất, loại hụi 1.000.000đ có 37 chưng mở ngày 30/5/2020 (al), mỗi tháng gom 01 lần, bà chơi giùm ông Ph (B) và bà L 02 chưng, hụi gom vào ngày 08 hàng tháng. Ông Ph (B) và bà L đã đóng được cho bà 14 kỳ, còn nợ lại 23 kỳ chưa đóng (tính đến ngày mãn hụi): 2 chưng x (23 kỳ x 1.000.000đ) = 46.000.000đ;

- Dây thứ hai, loại hụi 2.000.000đ có 34 chưng mở ngày 20/7/2020, mỗi tháng gom 01 lần, bà chơi giùm ông Ph (B) và bà L 02 chưng, hụi gom vào ngày 30 hàng tháng. Ông Ph (B) và bà L đã đóng được cho bà được 12 kỳ, còn nợ lại 22 kỳ chưa đóng: 2 chưng x (22 kỳ x 2.000.000đ) = 88.000.000đ.

Ngoài ra, ông Ph và bà L còn thiếu tiền gạo bà số tiền 390.000đ. Tuy nhiên, quá trình giải quyết bà T xác định hiện tại ông Ph (B) đã trả cho chị 390.000đ tiền gạo nên chị không yêu cầu Tòa án giải quyết đối với số tiền gạo 390.000đ nữa.

Nay bà chỉ yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc vợ chồng ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B và bà Hứa Cẩm L có nghĩa vụ liên đới thanh toán cho bà tổng số tiền nợ hụi còn thiếu cho đến khi hụi mãn là 134.000.000đ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà T yêu cầu ông Ph trả số tiền hụi 82.000.000 đồng.

Bị đơn, ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B trình bày:

Vợ chồng ông có nhờ bà Lê Cẩm T chơi hụi giùm đúng như bà T trình bày. Do hoàn cảnh khó khăn, nên chưa trả liền cho bà T được nên ông yêu cầu bà T cho vợ chồng ông trả dần số tiền hụi (tức hiện tại chết bao nhiêu chưng thì tính đóng tới đó chứ không đồng ý đóng 01 lần cho bà T vì hụi vẫn chưa mãn. Đồng thời, ông cho rằng ngày mở hụi theo thời gian bà T trình bày là không chính xác, cần đối chiếu lại cho chính xác.

Bị đơn là bà Hứa Cẩm L vắng mặt không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của bà Lê Cẩm T.

- Tại bản án dân sự sơ thẩm số:109/2022/DS-ST ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước quyết định:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Cẩm T: Buộc ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B), bà Hứa Cẩm L có nghĩa vụ trả cho bà Lê Cẩm T tổng số tiền hụi còn nợ tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 82.000.000đ (Tám mươi hai triệu đồng) khi án có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về lãi suất chậm trả, án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 30/8/2022, ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B) có đơn kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không buộc ông và Loan trả nợ một lần.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B) giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Phần tranh luận tại phiên toà:

Bà Lê Cẩm T không tranh luận.

Ông Bùi Hoàng Ph không tranh luận.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà phát biểu: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án; của Hội đồng xét xử và những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tại phiên tòa đúng quy định pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 01 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự. Không chấp nhận kháng cáo của ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 109/2022/DS-ST ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Xét kháng cáo ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B), Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Bà Lê Cẩm T và ông Bùi Hoàng Ph thống nhất nhau về việc ông Ph có nhờ bà T chơi dùm hai dây hụi:

[1.1] Dây thứ nhất khui ngày 30 tháng 5 năm 2020 âm lịch, loại hụi 1.000.000 đồng, ông Ph, bà L tham gia 02 chân; bà T đóng hụi thay cho ông Ph, bà L. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 71/2021/DS-ST ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, Tòa án đã buộc ông Ph, bà L thanh toán cho bà T số tiền bà T đã đóng hụi thay 13 lần số tiền 26.000.000 đồng. Như vậy theo bản án trên, ông Ph, bà L đã thanh toán hụi cho bà T đến ngày 30/5/2021 (al). Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 109/2022/DS-ST ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, bà T yêu cầu ông Ph, bà L thanh toán 15 lần hụi mà bà T đã đóng thay số tiền là 30.000.000 đồng.

[1.2] Dây hụi thứ hai khui ngày 20/7/2020 âm lịch, loại hụi 2.000.000 đồng, ông Ph tham gia hai chân; bà T đóng hụi thay cho ông Ph, bà L. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 71/2021/DS-ST ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, Tòa án đã buộc ông Ph, bà L thanh toán cho bà T số tiền mà bà T đã đóng hụi thay 12 lần số tiền 48.000.000 đồng. Như vậy theo bản án trên, ông Ph, bà L đã thanh toán hụi cho bà T đến ngày 20/6/2021 (al). Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 109/2022/DS-ST ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, bà T yêu cầu ông Ph, bà L thanh toán 13 lần hụi mà bà T đã đóng thay số tiền là 52.000.000 đồng.

[1.3] Như vậy, ông Ph thống nhất trả cho bà T số tiền 82.000.000 đồng.

[2] Tại đơn kháng cáo cũng như tại phiên tòa hôm nay, ông Ph thống nhất trả cho bà T số tiền 82.000.000 đồng. Tuy nhiên, ông Ph không đồng ý trả một lần vì ông Ph không có khả năng nên yêu cầu trả nhiều lần. Hội đồng xét xử xét thấy, ông Ph kháng cáo yêu cầu trả nhiều lần, nhưng bà T không đồng ý thỏa thuận cho ông Ph trả nhiều lần nên quyết định của án sơ thẩm xử là có căn cứ. Hơn nữa, việc ông Ph yêu cầu trả nợ nhiều lần là thuộc thẩm quyền thi hành án nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Ph.

[3] Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Ph. Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 109/2022/DS-ST ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau như đề nghị của Đại viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau là phù hợp.

[4] Xét thấy cần thiết phải tiếp tục duy trì việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo việc thi hành án nên Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 382/2022 /QĐ-PT ngày 07/10/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

[5] Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B) phải chịu 300.000 đồng; ông Ph có nộp tạm ứng án phí phúc thẩm được chuyển thu, đối trừ.

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị nên không đặt ra xem xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 01 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận kháng cáo của ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B.

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 109/2022/DS-ST ngày 02/8/2022 của Toà án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Cẩm T.

Buộc ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B), bà Hứa Cẩm L có nghĩa vụ trả cho bà Lê Cẩm T tổng số tiền hụi còn nợ tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 82.000.000 đồng (Tám mươi hai triệu đồng).

Kể từ ngày bà T có đơn yêu cầu thi hành án mà ông Ph ( B) và bà L chậm thi hành án đối với khoản tiền nêu thì hàng tháng còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.

Tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 382/2022/QĐ-PT ngày 07/10/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B), bà Hứa Cẩm L phải chịu là 4.100.000 đồng (Bốn triệu một trăm nghìn đồng) (chưa nộp). Bà Lê Cẩm T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Ngày 20 tháng 01 năm 2022, bà T có dự nộp tạm ứng số tiền là 3.360.000 đồng (Ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 0007731 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau được nhận lại.

Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Bùi Hoàng Ph (Bùi Văn B) phải chịu 300.000 đồng. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, ông Ph có dự nộp tạm ứng số tiền là 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0008344 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau được chuyển thu.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

199
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hụi số 290/2022/DS-PT

Số hiệu:290/2022/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 27/10/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về