Bản án về tranh chấp hụi số 235/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 235/2022/DS-ST NGÀY 21/09/2022 VỀ TRANH CHẤP HỤI

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xét xử công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 265/2022/TLST-DS ngày 01 tháng 6 năm 2022 về việc “Tranh chấp hụi” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 228/2022/QĐXXST-DS ngày 05 tháng 9 năm 2022, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Phạm Hồng K, sinh năm 1968; Địa chỉ: Ấp M, xã K, huyện T, tỉnh C ..

- Bị đơn: Ông Huỳnh Văn D, sinh năm 1980 Bà Trần Thị M, sinh năm 1980 Cùng địa chỉ: Ấp S, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Trần Hoàng G, sinh năm 1967; Địa chỉ: Ấp M, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau

2. Bà Huỳnh Hồng G1, sinh năm 2002; Địa chỉ: Ấp M, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau.

Tất cả các đương sự có mặt tại phiên toà.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà nguyên đơn bà Phạm Hồng K trình bày:

Vào ngày 15/12/2018 âl bà là chủ hụi có mở dây hụi 3.000.000 đồng, gồm 23 chưng, mỗi tháng khui 01 lần, ông Huỳnh Văn D và bà Trần Thị M chơi 01 chưng, đã hốt hụi và còn nợ tiền hụi 09 lần hụi chết là 27.000.000 đồng và 1.500.000 đồng tiền hùn vốn phụ nữ, tổng cộng là 28.500.000 đồng. Sau đó, con ông D là Huỳnh Hồng G1 có trả cho bà 2.000.000 đồng và chồng bà là ông G có mua máy của ông D giá 3.500.000 đồng, ông G trả tiền mặt cho ông D 500.000 đồng và cấn trừ 3.000.000 đồng vào nợ hụi. Hiện ông D và bà M còn nợ lại bà tiền hụi là 23.500.000 đồng, yêu cầu Toà án giải quyết buộc ông D và bà M trả cho bà số tiền là 23.500.000 đồng.

Ông Huỳnh Văn D và bà Trần Thị M trình bày: Ông bà thừa nhận có tham gia 01 chưng hụi của bà Phạm Hồng K và ông Trần Hoàng G, loại hụi 3.000.000 đồng, khui ngày 15/12/2018 âl, có 23 chưng, 01 tháng khui 01 lần, ông bà đã hốt hụi như bà K khởi kiện, sau khi hốt hụi thì ông bà đóng lại được 15 lần, còn nợ lại 08 lần tiền hụi là 24.000.000 đồng và 1.500.000 đồng tiền hùn vốn phụ nữ, tổng cộng là 25.500.000 đồng, sau đó Huỳnh Hồng G1 là con của ông bà có trả cho bà K 2.000.000 đồng và bán máy trừ được 3.000.000 đồng, hiện ông bà chỉ còn nợ bà K tiền hụi là 20.500.000 đồng. Nay vì hoàn cảnh khó khăn xin bà K cho trả dần mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi hết nợ.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Trần Hoàng G trình bày:

Ông thống nhất với lời trình bày của bà K không bổ sung thêm.

Tại phiên toà:

Ông Huỳnh Văn D và bà Trần Thị M đồng ý thanh toán tiền nợ hụi cho bà K số tiền là 20.500.000 đồng và xin trả dần mỗi tháng 500.000 đồng.

Bà Phạm Hồng K và ông Trần Hoàng G đồng ý cho ông D và bà M trả số tiền nợ hụi là 20.500.000 đồng nhưng không đồng ý cho trả dần hàng tháng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau phát biểu: Về thủ tục tố tụng, Thẩm phán, Hội đồng xét xử tiến hành đúng theo quy định của pháp luật. Về nội dung, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn bà Phạm Hồng K về việc buộc ông Huỳnh Văn D và bà Trần Thị M có nghĩa vụ trả cho bà Phạm Hồng K số tiền hụi là 20.500.000 đồng (Hai mươi triệu năm trăm nghìn đồng).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Nguyên đơn bà Phạm Hồng K khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn ông Huỳnh Văn D và bà Trần Thị M thanh toán tiền hụi. Do đó, quan hệ pháp luật trong vụ án được xác định là “Tranh chấp hụi” theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn ông Huỳnh Văn D và bà Trần Thị M hiện đang cư trú tại địa chỉ ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau nên Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau thụ lý giải quyết là phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Xét nội dung vụ án, thấy rằng: Các bên thống nhất với nhau về việc tham gia giao dịch hụi, cụ thể: Vào ngày 15/12/2018 âl bà K là chủ hụi có mở dây hụi 3.000.000 đồng, gồm 23 chưng, mỗi tháng khui 01 lần, ông Huỳnh Văn D và bà Trần Thị M chơi 01 chưng, đã hốt hụi và còn nợ tiền hụi chết và 1.500.000 đồng tiền hùn vốn phụ nữ. Theo đó, bà K cho rằng vợ chồng ông D và bà M còn nợ 09 lần hụi chết là 27.000.000 đồng và 1.500.000 đồng tiền hùn vốn phụ nữ, tổng cộng là 28.500.000 đồng, đã trả được tổng cộng 5.000.000 đồng, còn nợ lại bà 23.500.000 đồng; ông D và bà M thì cho rằng chỉ còn nợ bà K 08 lần hụi chết là 24.000.000 đồng và 1.500.000 đồng, tổng cộng là 25.500.000 đồng, đã trả được 5.000.000 đồng, hiện chỉ còn nợ lại bà K 20.500.000 đồng và xin được trả dần mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi hết nợ. Tại phần tranh tụng và tranh luận, bà K và ông G thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện, đồng ý cho ông D và bà M trả cho ông bà số tiền nợ hụi là 20.500.000 đồng nhưng không đồng ý cho trả dần hàng tháng.

[3] Hội đồng xét xử xét thấy, hai bên đã thống nhất toàn bộ nội dung về khoản nợ hụi, chỉ còn tranh chấp về phương thức thanh toán. Phía ông D và bà M yêu cầu được trả dần mỗi tháng 500.000 đồng nhưng bà K không đồng ý nên Hội đồng xét xử không có cơ sở để chấp nhận. Do đó, có căn cứ chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Hồng K, buộc bị đơn ông Huỳnh Văn D và bà Trần Thị M có nghĩa vụ thanh toán cho bà Phạm Hồng K tổng số tiền nợ hụi là 20.500.000 đồng (Hai mươi triệu năm trăm nghìn đồng) như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời là phù hợp.

[4] Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Hồng K nên bị đơn ông Huỳnh Văn D và bà Trần Thị M phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải thanh toán cho nguyên đơn theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Cụ thể:

20.500.000 đồng x 5% = 1.025.000 đồng.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; Các điều 92, 147, 228, 266, 271 và 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Áp dụng: Điều 468 và Điều 471 Bộ luật Dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Hồng K đối với bị đơn ông Huỳnh Văn D và bà Trần Thị M.

Buộc ông Huỳnh Văn D và bà Trần Thị M có nghĩa vụ trả cho bà Phạm Hồng K số tiền là 20.500.000 đồng (Hai mươi triệu năm trăm nghìn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, thì hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi chậm trả tương ứng với số tiền và thời gian chậm thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.

2. Về án phí:

Ông Huỳnh Văn D và bà Trần Thị M phải chịu 1.025.000 đồng (Một triệu không trăm hai mươi lăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho bà Phạm Hồng K số tiền án phí đã dự nộp 713.000 đồng (Bảy trăm mười ba nghìn đồng) tại biên lai thu số 0004896 ngày 01/6/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7,7a,7b và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai, các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ tuyên án. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

114
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hụi số 235/2022/DS-ST

Số hiệu:235/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 21/09/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về