Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 49/2021/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG

 BẢN ÁN 49/2021/DS-ST NGÀY 07/09/2021 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

 Ngày 07 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 223/2020/TLST-DS ngày 30/11/2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 102/2021/QĐXXST - DS, ngày 09 tháng 6 năm 2021, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng C; địa chỉ: Số x, Phố L, phường H, quận H, thành phố Hà Nội.

Người đại diện hợp pháp: Ông Phạm Thế K – Pho Giam đốc phong giao dich Ngân hang C huyên L; địa chỉ: Ấp X, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng là người đại diện theo uy quyền cho nguyên đơn “Giấy ủy quyền ngày 28/9/2021” (Có mặt).

2. Bị đơn: Bà Ngô Thị Kiều P, sinh năm 1968 và ông Ngô Thanh P, sinh năm 1989; cùng đia chỉ: Ấp X, thị trấn L, huyện L, tỉnh Sóc Trăng (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện lập ngày 21/9/2020, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:

Vào ngày 01/3/20211, bà Ngô Thị Kiều P và con ruột là ông Ngô Thanh P có làm giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay để vay của Ngân hàng C (gọi tắt là: Ngân hàng) số tiền 27.000.000 đồng theo chương trình vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mục đích vay: Chi phí học tập cho sinh viên Ngô Thanh P. Thời hạn vay 72 tháng, kỳ hạn trả nợ 06 tháng một lần.

Lãi suất 0,5%/tháng, lãi suất nợ quá hạn là 130% lãi suất khi cho vay. Đến ngày 22/3/2011 được Ngân hàng phê duyệt và tiến hành giải ngân 05 lần với số tiền là 24.500.000đồng và xác định hạn trả nợ cuối cùng là ngày 04/10/2017, bà P và ông P đã nhận đủ số tiền trên. Sau đó ngân hàng cho gia hạn và thời hạn trả nợ là ngày 07/10/2018. Tuy nhiên, từ ngày 07/10/2018 đến nay bà P và ông P không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đầy đủ cho Ngân hàng mà chỉ trả được số tiền gốc là 1.000.000đồng, Ngân hàng đã chuyển sang nợ quá hạn và nhiều lần yêu cầu bà P và ông P thực hiện nghĩa vụ trả nợ nhưng bà P và ông P không thực hiện.

Tại phiên tòa người đại diện hợp pháp của Ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc bà Ngô Thị Kiều P và ông Ngô Thanh P phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng C với tổng số tiền còn nợ đã quá hạn tính đến ngày 07/9/2021 là 35.070.028 đồng (gốc: 23.500.000 đồng, lãi 11.570.028 đồng) và lãi phát sinh theo hợp đồng của khoản vay cho đến khi trả hết nợ.

- Tại tờ tường trình ngày 15/01/202 bị đơn bà Ngô Thị Kiều P trình bày: Năm 2011 bà có đứng ra vay vốn của Ngân hàng theo chương trình cho vay học sinh viên hỗ trợ cho việc học tập của con ruột của bà là ông Ngô Thanh P; bà là người vay và ông P là người thừa kế. Quá trình sau khi vay bà có đóng lãi và trả gốc như nội dung khởi kiện của ngân hàng, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên đến nay vẫn chưa trả nợ được dù khoản vay đã quá hạn. Đối với số tiền nợ này bà đồng ý có trách nhiệm trả cho Ngân hàng, tuy nhiên hiện nay hoàn cảnh bà đang gặp khó khăn về vấn đề kinh tế nên bà xin được trả dần số tiền nợ hụi này với phương thức mỗi tháng trả một lần số tiền 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng) cho đến khi hết nợ.

Đối với bị đơn ông Ngô Thanh P: Sau khi Tòa án thụ lý vụ án đã tiến hành tống đạt hợp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án cho Phong, nhưng ông không có ý kiến phản đối gì. Tòa án đã triệu tập hợp lệ ông P hai lần để tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra việc tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng ông vẫn vắng mặt không lý do. Tòa án đã triệu tập hợp lệ ông để tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do và cũng không cung cấp cho Tòa án văn bản trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn..

- Tại phiên toà, Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú tham gia phiên tòa trình bày ý kiến: Việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp và xác định tư cách của người tham gia tố tụng trong vụ án là đúng quy định của pháp luật; Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Thư ký, Hôi đồng xet xử va những người tham gia tố tụng trong qua trinh giai quyết vu an kê tư khi thu ly vu an đến trươc thơi điêm Hội đồng xet xư vao nghi an đã chấp hanh đung cac quy đinh cua phap luật về tố tung dân sư. Về nội dung vụ án: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, qua thẩm tra các chứng cứ và kết quả tranh luận tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 107, 471, 474 của Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 91, Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]. Về tố tụng: Từ sau khi Tòa án thụ lý vụ án đã tiến hành tống đạt hợp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án cho ông Ngô Thanh P nhưng ông không có ý kiến phản đối gì. Tòa án đã triệu tập hợp lệ ông P hai lần để tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra việc tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng vẫn vắng mặt không lý do. phiên tòa bị đơn bà Ngô Thị Kiều P và ông Ngô Thanh P đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 227 và Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn tại phiên tòa.

[2]. Về yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng C buộc bị đơn có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng số tiền vay gốc là 24.300.000đồng. Để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình Ngân hàng có cung cấp cho Tòa án giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay của bà Ngô Thị Kiều P và ông Ngô Thanh P, kèm sổ lưu tờ rời theo dõi nợ vay – thu nợ - dư nợ được giải ngân vào ngày 25/3/2011, mã món vay: 6000006200138009, bà P là người vay và ông P là người thừa kế thì tại mục người vay có chữ ký tên Ngô Thị Kiều P và mục người thừa kế có chữ ký tên Ngô Thanh P và các giấy tờ khác có liên quan. Xét thấy việc ký kết các khoản vay theo giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay giữa bà Ngô Thị Kiều P và ông Ngô Thanh P với Ngân hàng là hoàn toàn tự nguyện. Tại thời điểm ký kết, các bên tham gia ký kết hợp đồng có đủ thẩm quyền và năng lực giao kết hợp đồng. Hợp đồng đảm bảo về mặt hình thức và nội dung, không trái pháp luật, đạo đức xã hội nên có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình giải quyết, bị đơn bà Ngô Thị Kiều P thừa nhận việc bà và con ruột là ông Ngô Thanh P có vay tiền của Ngân hàng, bà là người vay, ông P là người thừa kế để thực hiện thủ tục vay vốn của của Ngân hàng và hiện nay còn nợ 23.500.000đồng, đến nay bà vẫn chưa trả cho Ngân hàng. Đối với số tiền nợ này bà đồng ý bà có trách nhiệm trả cho Ngân hàng. Đối với bị đơn ông Ngô Thanh P trong quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã tiến hành tống đạt các tài liệu, chứng cứ mà bên nguyên đơn cung cấp và thông báo kết quả phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ cho ông P nhưng ông không có ý kiến phản đối gì. Căn cứ vào khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự thì những tình tiết nêu trên không phải chứng minh nên đủ cở sở xác định Ngô Thị Kiều P và ông Ngô Thanh P có thực hiện việc vay vốn của Ngân hàng C số tiền 24.500.000đồng đã trả được 1.000.000đồng, còn nợ 23.500.000đồng là có thật.

Mặc dù bà P là người trực tiếp đứng tên người vay nhưng ông Ngô Thanh P là con ruột bà P, là thành viên của hộ, việc vay vốn của Ngân hàng chính sách mục đích học tập của ông P, vì lợi ích chung của hộ. Căn cứ quy định tại Điều 107 Bộ luật dân sự năm 2005 “Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình”. Vì vậy, bà Ngô Thị Kiều P và ông Ngô Thanh P phải cùng có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng C. Do đó, Ngân hàng C yêu cầu Tòa án buộc bà Ngô Thị Kiều P và ông Ngô Thanh P phải trả số tiền gốc 23.500.000.000đồng là có căn cứ, phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 95 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Điều 290, Điều 471, Điều 474 Bộ luật dân sự năm 2005 nên Hội đồng xét xử chấp nhận

[3]. Về lãi suất: Tại phiên tòa người đại diện hợp pháp của nguyên đơn buộc bị đơn có nghĩa vụ trả số tiền lãi còn nợ tính đến ngày 07/9/2021 là 11.570.028đồng. Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ vào giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay của bà Ngô Thị Kiều P và ông Ngô Thanh P, kèm sổ lưu tờ rời theo dõi nợ vay – thu nợ - dư nợ được giải ngân vào ngày 25/3/2011, mã món vay: 6000006200138009 xác định lãi suất cho vay trong hạn là 0,65%/tháng và lãi suất quá hạn là 0,845%/tháng. Xét mức lãi suất do các bên thỏa thuận là phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Mặt khác, theo bảng kê tính lãi hộ Ngô Thị Kiều P đến ngày 07/9/2021 của nguyên đơn cung cấp thì sau khi vay bị đơn đã thanh toán cho nguyên đơn tiền lãi tính đến ngày 07/9/2021 là 7.070.181đồng, số tiền lãi còn nợ là 11.570.028đồng. Do vậy, việc bị đơn không thực hiện nghĩa vụ trả tiếp dư nợ gốc và lãi theo giao kết trong hợp đồng đã vi phạm hợp đồng cho vay mà các bên đã ký kết, bị đơn là người có lỗi và là người vi phạm hợp đồng nên phải chịu mọi hậu quả theo giao kết và theo quy định của pháp luật. Như vậy, bị đơn phải hoàn trả cho Ngân hàng số tiền lãi theo giao kết trong hợp đồng tạm tính đến ngày 07/9/2021 của khoản vay là 11.570.028đồng và tiền lãi quá hạn của số nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi trả xong nợ gốc là có căn cứ, phù hợp với nội dung Án lệ số 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nêu rõ nội dung áp dụng án lệ về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm nên Hội đồng xét xử chấp nhận Từ những phân tích trên, xét yêu cầu của người đại diện hợp pháp của nguyên đơn buộc bị đơn bà Ngô Thị Kiều P và ông Ngô Thanh P có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng C với tổng số tiền tính đến ngày 07/9/2021 là 35.070.028đồng, trong đó tiền nợ gốc 23.500.000đồng, tiền lãi 11.570.028đồng đồng. Kể từ ngày 08/9/2021, bà P và ông P còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán của khoản vay, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà bà P và ông P phải tiếp tục thanh toán cho ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

[4]. Đối với việc bị đơn bà Ngô Thị Kiều P yêu cầu bà tự có nghĩa vụ trả dần số tiền nợ với phương thức một tháng trả một lần với số tiền là 500.000đồng cho đến khi hết nợ cho Ngân hàng. Tại phiên tòa người đại diện hợp pháp của nguyên đơn không đồng ý và yêu cầu bị đơn bà P và ông P có nghĩa vụ trả đủ một lần số tiền nợ này nên Hội đồng xét xử không có cơ sở xem xét.

[5]. Từ những phân tích nêu trên, xét đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú là có căn cứ, nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6]. Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ vào khoản 1 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị đơn bà Ngô Thị Kiều P và ông Ngô Thanh P phải chịu 1.753.501đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 106, 107, 280, 285, 290, 471 và 474 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 91, Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Án lệ số 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng C: Buộc bà Ngô Thị Kiều P và ông Ngô Thanh P có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng C dư nợ tính đến ngày 07/9/2021 với số tiền vay gốc là 23.500.000đồng (Hai mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng), tiền lãi là 11.570.028đồng (Mười một triệu năm trăm bảy chục nghìn không trăm hai mươi tám đồng), tổng cộng là 35.070.028đồng (Ba mươi lăm triệu không trăm bảy chục nghìn không trăm hai mươi tám đồng).

“Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay”.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Ngô Thị Kiều P và ông Ngô Thanh P phải chịu là 1.753.501đồng (Một triệu bảy trăm năm mươi ba nghìn năm trăm lẻ một đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

3. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Riêng bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền giao kết thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


27
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 49/2021/DS-ST

Số hiệu:49/2021/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:07/09/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về