Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 05/2021/DSST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN

BẢN ÁN 05/2021/DSST NGÀY 11/05/2021 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hưng Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 15/2021/TLST - DS ngày 09/3/2021, về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản", theo quyết định số 13/QĐST - DS ngày 12/4/2021 và quyết định hoãn phiên Tòa số 08/2021/QĐHPT ngày 26/4/2021 giữa:

Nguyên đơn: Ông Cao Thanh H, sinh năm 1940.

Nơi cư trú: Xã T, TP H, tỉnh Hưng Yên.

- Vắng mặt tại phiên Tòa có lý do ( Có đơn xin xét xử vắng mặt).

Bị đơn: Công ty TNHH V.

- Địa chỉ: Xã T, TP H, tỉnh Hưng Yên.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức T

Chức vụ: Giám đốc công ty TNHH V.

- Nơi cư trú: Quận T, TP Hà Nội.

- Vắng mặt tại phiên tòa không lý do lần 2.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện cùng các tài liệu trong quá trình giải quyết vụ án thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyên đơn ông Cao Thanh H trình bày: ngày 30/6/2015 ông Cao Thanh H có cho Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc vay số tiền là 100.000.000đ với lãi suất là 1,5%/1 tháng thời hạn vay từ 06 tháng trở lên. Hai bên có lập hợp đồng vay tiền do chính tay ông Nguyễn Đức T giám đốc ký và có phiếu thu tiền của ông Cao Thanh H do Công ty TNHH V đại diện là ông Nguyễn Đức T giám đốc ký . Đây là tiền của cá nhân ông Cao Thanh H không liên quan gì đến ai cả. Từ khi ông Cao Thanh H cho Công ty TNHH V, đại diện là ông Nguyễn Đức T giám đốc vay tiền đến nay Công ty TNHH V đại diện là ông Nguyễn Đức T giám đốc chưa trả cho ông đồng tiền gốc cũng như đồng tiền lãi nào cả. Trong quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án thì Công ty TNHH V đại diện là ông Nguyễn Đức T giám đốc đã trả cho ông Cao Thanh H được 5.498.000đ tiền gốc. Nay ông Cao Thanh H yêu cầu Công ty TNHH V đại diện là ông Nguyễn Đức T giám đốc phải trả cho ông Cao Thanh H 94.502.000đ tiền gốc nữa. Ông Cao Thanh H không yêu cầu Công ty TNHH V đại diện là ông Nguyễn Đức T giám đốc phải trả tiền lãi.

Bị đơn, Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc trình bày: Ông Cao Thanh H yêu cầu Tòa án buộc Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông làm giám đốc, phải trả cho ông Cao Thanh H số tiền gốc là 100.000.000đ tiền gốc. về lãi ông Cao Thanh H không yêu cầu phải trả, thì ông chỉ biết vậy, nhưng ông cần phải về kiểm tra lại, nếu đúng như vậy thì ông sẽ đề nghị cơ quan thi hành án sẽ trả chia đều cho mọi người hiện Công ty đang nợ vì Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Hưng Yên hiện đang giữ khoảng hơn 3 tỷ đồng của công ty ông.

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhưng ông Nguyễn Đức T đề nghị không hòa giải vì ông bị mệt và sau đó Tòa án đã tiến hành triệu tập để hòa giải nhưng ông Nguyễn Đức T vắng mặt nên không tiến hành hòa giải được. Ồng Cao Thanh H có đơn đề nghị từ chối hòa giải. Tòa án tiến hành ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tại phiên Tòa: Nguyên đơn ông Cao Thanh H có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn Công ty TNHH V đại diện là ông Nguyễn Đức T giám đốc vắng mặt lần 2 không có lý do.

- Đại diện VKSND thành phố Hưng Yên phát biểu quan điểm:

+ Về chấp hành pháp luật tố tụng của thẩm phán và Nguyên đơn, từ khi thụ lý đến khi đưa vụ án ra xét xử, đều thực hiện và chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn Công ty TNHH V đại diện là ông Nguyễn Đức T giám đốc còn chưa chấp hành theo giấy triệu tập của Tòa án để lấy lời khai và hòa giải. Tại phiên Tòa HĐXX và thư ký cùng nguyên đơn đã thực hiện và chấp hành đúng quy định của BLTTDS. Bị đơn Công ty TNHH V đại diện là ông Nguyễn Đức T giám đốc không chấp hành theo giấy triệu tập và quyết định đua vụ án ra xét xử mà vắng mặt lần 2 không có lý do. Nguyên đơn ông Cao Thanh H có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, do đó cần áp dụng điều 227 BLTTDS để xét xử vắng mặt nguyên đơn và bị đơn.

+ Về nội dung giải quyết vụ án đã đề nghị hội đồng xét xử:

*/- Áp khoản 3 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, Điều 149, Điều 275, Điều 280, Điều 463, Điều 465, Điều 466, Điều 468 - BLDS và Nghị quyết số 01/2019/NQ - HĐTP ngày 11/01/2019 của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Toà án.

Đề nghị: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Cao Thanh H. Buộc Công ty TNHH V đại diện là ông Nguyễn Đức T giám đốc phải trả ông Cao Thanh H Hải 94.502.000đ tiền gốc. về tiền lãi ông Cao Thanh H không yêu cầu nên không đặt ra xem xét giải quyết.

Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật và ông Cao Thanh H có đơn yêu cầu thi hành án hợp pháp, nếu Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc công ty, chậm thi hành trả khoản tiền trên, thì sẽ phải chịu lãi suất tương ứng với thời gian chậm thi hành, theo quy định tại khoản 1 điều 468 của Bộ luật dân sự.

+ Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận, nên buộc Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc công ty, phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và quan điểm của đại diện VKSND thành phố Hưng Yên.

HĐXX xét thấy: Quan hệ pháp luật trong vụ án là tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản ( có kỳ hạn, có lãi suất). Lời trình bày của nguyên đơn ông Cao Thanh H là ngày 30/6/2015 đã cho Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T làm giám đốc công ty vay 100.000.000đ tiền gốc. Lời trình bày của ông Cao Thanh H hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ tài liệu mà ông Cao Thanh H đã giao nộp có trong hồ sơ vụ án đó là hợp đồng vay tiền và phiếu thu tiền đề ngày 30/6/2015 (BL 27 - 28) hợp đồng giữa Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc công ty với ông Cao Thanh H, với đầy đủ nội dung về việc vay số tiền cụ thể, ghi rõ cả ngày vay, thời hạn trả nợ, có chữ ký nhận của người cho vay là ông Cao Thanh H và bên vay là Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc công ty. Trong quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án thì Công ty TNHH V đại diện là ông Nguyễn Đức T giám đốc đã trả cho ông Cao Thanh H được 5.498.000đ tiền gốc ( BL 40). Như vậy đã có căn cứ khẳng định Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc công ty, còn nợ ông Cao Thanh H 94.502.000đ tiền gốc nữa. Do đó buộc định Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc công ty phải trả cho ông Cao Thanh H 94.502.000đ tiền gốc. về lãi suất ông Cao Thanh H không yêu cầu Tòa án giải quyết, nên không đặt ra xem xét giải quyết.

Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật và ông Cao Thanh H có đơn yêu cầu thi hành án hợp pháp, nếu Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc công ty, chậm thi hành trả khoản tiền trên, thì sẽ phải chịu lãi suất, theo quy định tại khoản 1 điều 468 của bộ luật dân sự.

- Về án phí : Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận, nên không phải chịu án phí. Do đó buộc Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc công ty, phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật là 94.502.000đ x 5% = 4.725,100đ

- Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

*/- Áp khoản 3 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, Điều 149, Điều 275, Điều 280, Điều 463, Điều 465, Điều 466, Điều 468 - BLDS và Nghị quyết số 01/2019/NQ - HĐTP ngày 11/01/2019 của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Toà án.

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Cao Thanh H.

- Buộc Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc công ty phải trả cho ông Cao Thanh H 94.502.000đ tiền gốc. Về lãi suất ông Cao Thanh H không yêu cầu Tòa án giải quyết, nên không đặt ra xem xét giải quyết.

Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật và ông Cao Thanh H có đơn yêu cầu thi hành án hợp pháp, nếu Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc công ty, chậm thi hành trả khoản tiền trên, thì sẽ phải chịu lãi suất, theo quy định tại khoản 1 điều 468 của bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chậm thi hành.

- Về án phí: Buộc Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc công ty phải chịu 4.725,100đ tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 - Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 - Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 - Luật Thi hành án dân sự.

Án xử công khai sơ thẩm, nguyên đơn ông Cao Thanh H và bị đơn Công ty TNHH V đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức T giám đốc công ty vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc ngày niêm yết bản sao bản án tại UBND nơi thường trú.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

73
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 05/2021/DSST

Số hiệu:05/2021/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Hưng Yên - Hưng Yên
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:11/05/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về