Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 14/2022/DSST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 14/2022/DSST NGÀY 15/06/2022 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 15/6/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 182/2022/TLST-DS, ngày 30 tháng 12 năm 2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2022/QĐXXST-DS ngày 25/4/2022; Quyết định hoãn phiên tòa số 23/2022/QĐST- DS ngày 20/5/2022; giữa:

* Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam. Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 và tầng 2, Tòa nhà S-số ** đường P, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Ngọc V -chức vụ: Tổng giám đốc; người được ủy quyền: Bà Trần Thị Thu Hà - chức vụ: Giám đốc TTQLN NHBL-VIB (theo giấy ủy quyền số 27869.20 ký ngày 04/01/2021 của TGĐ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam). Bà Trần Thị Thu H ủy quyền lại cho ông Nguyễn Ngọc Chính, bà Phan Thị Thanh L, ông Đặng Văn T – cán bộ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (theo giấy ủy quyền số 66071.21 ngày 23/9/2021). Có mặt

* Bị đơn: Ông Đặng Văn H, sinh năm 1987; HKTT: Thôn V, xã H, huyện H, thành phố Đ. Chổ ở hiện tại: Thôn Q, xã H, huyện H, thành phố Đ. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam và tại phiên tòa, người được ủy quyền của nguyên đơn – ông Nguyễn Ngọc C trình bày:

Ngày 24/9/2019, ông Đặng Văn H ký Đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc tế kiêm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản với ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (tức VIB) về việc sử dụng thẻ tín dụng. VIB đồng ý cấp thẻ tín dụng cho ông Đặng Văn H, chi tiết thẻ như sau:

- Số tài khoản thẻ tín dụng: 000000000246361;

- Loại thẻ: Thẻ tín dụng quốc tế VIB FINANCIAL FREE;

- Ngày cấp: 27/9/2019, hạn mức thẻ: 30.000.000 đồng;

- Lãi suất, phí: theo Bản chấp thuận về điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng VIB.

Quá trình thực hiện Hợp đồng, sử dụng thẻ tín dụng, ông Đặng Văn H đã vi phạm nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản ngày 24/9/2019. Vì vậy, VIB đã chuyển khoản dư nợ thẻ trên thành khoản nợ quá hạn từ ngày 26/4/2021. Do vậy VIB đã khởi kiện ông Đặng Văn H tại Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng yêu cầu giải quyết. Trong quá trình khởi kiện, ngày 04/3/2022, ông Đặng Văn H đã nộp trả cho VIB số tiền 44.000.000 đồng (bốn mươi bốn triệu đồng), số tiền này được thu nợ phí là 33.398.704 đồng, thu nợ lãi 7.399.338 đồng, thu nợ gốc 3.201.958 đồng. Tính đến ngày 25/04/2022, ông Đặng Văn H còn nợ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam số tiền theo thẻ tín dụng là 22.903.473 đồng (trong đó, nợ gốc 21.014.268 đồng, nợ lãi: 1.266.055 đồng).

Vì vậy, yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết buộc ông Đặng Văn H phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam nợ thẻ tín dụng ngay sau khi bản án có hiệu lực thi hành. Đề nghị Tòa án tiếp tục tính lãi, lãi quá hạn, phí kể từ ngày 26/04/2022 cho đến khi ông Đặng Văn H thanh toán xong toàn bộ khoản nợ theo thỏa thuận quy định tại Đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc tế kiêm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản đã ký.

* Bị đơn – Đặng Văn H: Mặc dù đã được Tòa án tiến hành tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải để ông H trình bày ý kiến, tuy nhiên ông H vắng mặt không có lý do nên không có lời khai.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng đã được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam về việc tranh chấp “Hợp đồng tín dụng”, buộc ông Đặng Văn H trả toàn bộ số tiền nợ gốc và lãi phát sinh là 22.903.473 đồng (trong đó, nợ gốc 21.014.268 đồng, nợ lãi: 1.266.055 đồng) tính đến ngày 25/04/2022.

Ngoài ra, ông Đặng Văn H phải thanh toán cho Ngân hàng số tiền lãi phát sinh theo lãi suất được quy định tại hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng kể từ ngày 26/04/2022 cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản nợ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết qủa tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Theo đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam nộp và Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 26; Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa, người được ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Tại phiên tòa, bị đơn là ông Đặng Văn H được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án vắng mặt đương sự theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung vụ án: Ngày 24/9/2019, ông Đặng Văn H ký Đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc tế kiêm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản với ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) về việc sử dụng thẻ tín dụng. VIB đồng ý cấp thẻ tín dụng cho ông Đặng Văn H, chi tiết thẻ như sau: Số tài khoản thẻ tín dụng: 000000000246361; Loại thẻ: Thẻ tín dụng quốc tế VIB FINANCIAL FREE; Ngày cấp: 27/9/2019, hạn mức thẻ: 30.000.000 đồng; Lãi suất, phí: theo Bản chấp thuận về điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng VIB. Quá trình thực hiện Hợp đồng, sử dụng thẻ tín dụng, ông Đặng Văn H đã vi phạm nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản ngày 24/9/2019. Vì vậy, VIB đã chuyển khoản dư nợ thẻ trên thành khoản nợ quá hạn từ ngày 26/4/2021. Do vậy VIB đã khởi kiện ông Đặng Văn H tại Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng yêu cầu giải quyết. Trong quá trình khởi kiện, ngày 04/3/2022 ông Đặng Văn H đã nộp trả cho VIB số tiền 44.000.000 đồng (bốn mươi bốn triệu đồng), số tiền này được thu nợ phí là 33.398.704 đồng, thu nợ lãi 7.399.338 đồng, thu nợ gốc 3.201.958 đồng. Tính đến ngày 25/04/2022, ông Đặng Văn H còn nợ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam số tiền theo thẻ tín dụng là 22.903.473 đồng (trong đó, nợ gốc 21.014.268 đồng, nợ lãi:

1.266.055 đồng). Vì vậy, Ngân hàng yêu cầu Tòa án buộc ông Đặng Văn H phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam nợ thẻ tín dụng ngay sau khi bản án có hiệu lực thi hành. Ngân hàng đề nghị Tòa án tiếp tục tính lãi, lãi quá hạn, phí kể từ ngày 26/04/2022 cho đến khi ông Đặng Văn H thanh toán xong toàn bộ khoản nợ theo quy định tại Đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc tế kiêm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản đã ký.

Với các tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn xuất trình cho Tòa án, cũng như ý kiến tranh luận tại phiên tòa là hoàn toàn có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật, do đó HĐXX thấy cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc ông Đặng Văn H phải trả số tiền nợ trên cho Ngân hàng, đồng thời tiếp tục phải trả lãi từ ngày 26/04/2022 cho đến khi thanh toán dứt điểm nợ theo mức lãi suất các bên đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng.

Đối với bị đơn – ông Đặng Văn H, mặc dù đã được Tòa án thông báo hợp lệ phiên họp về kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng trong xuốt quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết cũng như tại phiên tòa vẫn vắng mặt không có lý do, điều đó thể hiện ông H tH thiện chí trả nợ cho Ngân hàng. Vì vậy, cần buộc ông Đặng Văn H phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam số tiền tính đến ngày 25/04/2022 là 22.903.473 đồng (trong đó, nợ gốc 21.014.268 đồng, nợ lãi: 1.266.055 đồng) và tiếp tục phải trả nợ gốc và lãi phát sinh từ ngày 26/04/2022 cho đến khi thanh toán dứt điểm nợ theo mức lãi suất các bên đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng là phù hợp.

[3] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ nên cần chấp nhận.

 [4] Án phí dân sự sơ thẩm ông Đặng Văn H phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 278, 280, 463, 466, 468 và Điều 470 Bộ luật dân sự;

Các Điều 91, 95 Luật các Tổ chức tín dụng; Các Điều 147, khoản 2 Điều 227, 228, 271 Bộ luật tố tụng dân sự.

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc tranh chấp “Hợp đồng tín dụng” của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam đối với bị đơn ông Đặng Văn H.

X Buộc ông Đặng Văn H phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam số tiền 22.903.473 đồng (trong đó, nợ gốc 21.014.268 đồng, nợ lãi:

1.266.055 đồng tính đến ngày 25/04/2022) và tiếp tục trả gốc và các khoản lãi phát sinh theo thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ.

Án phí dân sự sơ thẩm 1.145.173 đồng ông Đặng Văn H phải chịu theo quy định pháp luật.

Hoàn trả lại cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam số tiền tạm ứng án phí đã nộp 1.080.000 đồng theo biên lai thu số 0004150 ngày 30/12/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Án xử công khai sơ thẩm, nguyên đơn được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị đơn vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

500
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 14/2022/DSST

Số hiệu:14/2022/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 15/06/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về