Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 08/2024/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH NINH THUẬN

BẢN ÁN 08/2024/DS-ST NGÀY 01/03/2024 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 01 tháng 03 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 96/2023/TLST-DS ngày 16 tháng 6 năm 2023, về việc tranh chấp “Hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2024/QĐST- DS, ngày 15-01-2024, quyết định hoàn phiên tòa số; 06/2024, ngày 02-02-2024 giữa các đương sự: Nguyên đơn: Ngân hàng T Địa chỉ: số 198, đường Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, T.P. Hà Nội.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thanh M, Phó trưởng phòng khách hàng Ngân Hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận.

Địa chỉ: Số 47, đường 16/4 phường Kinh Dinh, T.P Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Bị đơn: Báo Nguyễn Thái V, sinh năm: 1980. Địa chỉ: Thôn L, xã A, huyện N, tỉnh Ninh Thuận.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai có trong hồ sơ và tại phiên tòa hôm nay người đại diện theo ủy quyền (bà M) trình bày: Ngày 15-5-2015 bà Báo Nguyễn Thái V có vay của Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận số tiền 20.000.000 đồng.

Thời hạn cho vay 36 tháng.

Lãi suất trong hạn: 12%/năm tính trên dư nợ thực tế, lãi suất quá hạn 150% lãi suất trong hạn.

Trả gốc, lãi vào ngày 5 hàng tháng.

Thời gian vay bà V trả được số tiền: 13.263.965 đồng Trong quá trình thực hiện hợp đồng bà V vi phạm nghĩa vụ trả nợ .

Tính đến ngày 05-10-2023 bà V còn nợ Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận tiền gốc 6.736.035 đồng, tiền lãi trong hạn 5.211.433 đồng, lãi quá hạn 2.470.493 đống, Tổng cộng: 14.417.961 đồng.

Nay Ngân hàng yêu cầu bà V phải trả nợ gốc và các khoản lãi tổng cộng số tiền: 14.417.961 đồng;

Trong đó: tiền nợ gốc 6.736.035 đồng, tiền lãi trong hạn 5.211.433 đồng, lãi quá hạn 2.470.493 đống và yêu cầu trả lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng từ ngày 06- 10-2023 cho đến khi trả hết nợ vay theo hợp đồng.

Còn về phía bị đơn: Tòa án phối hợp với chính quyền địa phương tống đạt các thông báo theo thủ tục tố tụng, nhưng bà Báo Nguyễn Thái V không có mặt tại Tòa án vào các lần triệu tập.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, lời trình bày và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên,

[1] Hội đồng xét xử xét thấy: Đây là vụ kiện tranh chấp "hợp đồng tín dụng”

[2] Về phần thủ tục tố tụng: Tòa án đã tống đạt các thông báo theo thủ tục tố tụng bà Báo Nguyễn Thái V vẫn không có mặt tại Tòa án để làm việc, căn cứ khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự Hội đồng xét xử đưa ra xét xử vắng mặt theo luật định; Hơn nữa bà V đã được tống đạt, niêm yết hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng không có văn bản trả lời, không cung cấp tài liệu chứng cứ gì cho Tòa án xem xét là tự từ bỏ quyền lợi của mình.

Xét yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn, HĐXX thấy rằng:

[3] Căn cứ hợp đồng tín dụng số 0143/NTH/15CD/VCLI, ngày 25-5-2015 ký kết giữa Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận có thỏa thuận số tiền vay, lãi suất, thời hạn trả và hợp đồng có chữ ký, chữ viết của bà Báo Nguyễn Thái V.

[4] Xét lời trình bày của bà Phạm Thanh M đại diện theo ủy quyền Ngân Hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận và theo hợp đồng vay do Ngân hàng cung cấp đủ cơ sở xác định: 15-5-2015 bà Báo Nguyễn Thái V có vay của Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận số tiền 20.000.000 đồng.

Thời hạn cho vay 36 tháng.

Lãi suất trong hạn: 12%/năm tính trên dư nợ thực tế, lãi suất quá hạn 150% lãi suất trong hạn.

Trả gốc, lãi vào ngày 5 hàng tháng.

Thời gian vay bà V trả được số tiền: 13.263.965 đồng Trong quá trình thực hiện hợp đồng bà V vi phạm nghĩa vụ trả nợ .

Tính đến ngày 05-10-2023 bà V Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận tiền gốc 6.736.035 đồng, tiền lãi trong hạn 5.211.433 đồng, lãi quá hạn 2.470.493 đống, Tổng cộng: 14.417.961 đồng.

[5] Nay Ngân hàng yêu cầu bà V phải trả nợ gốc và các khoản lãi tổng cộng số tiền: 14.417.961 đồng; trong đó: tiền nợ gốc 6.736.035 đồng, tiền lãi trong hạn 5.211.433 đồng, lãi quá hạn 2.470.493 đồng và yêu cầu trả lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng từ ngày 06-10-2023 cho đến khi trả hết nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0143/NTH/15CD/VCLI, ngày 25-5-2015 ký kết giữa Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận là cớ căn cứ. Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận.

[6] Buộc bà Báo Nguyễn Thái V phải trả nợ cho Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận tính đến ngày 05-10-2023 số tiền: 14.417.961 đồng;

Trong đó: tiền nợ gốc 6.736.035 đồng, tiền lãi trong hạn 5.211.433 đồng, lãi quá hạn 2.470.493 đống và trả lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng từ ngày 06-10-2023 cho đến khi trả hết nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0143/NTH/15CD/VCLI, ngày 25-5-2015 ký kết giữa Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận với bà V.

[7] Về án phí: Buộc bà Báo Nguyễn Thái V phải chịu 720.000 đồng (đã làm tròn số) án phí dân sự sơ thẩm.

[8] Hoàn trả cho Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận số tiền 344.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền số 0000937 ngày 14-6-2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện N.

[9] Về quan điểm đề xuất giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa có căn cứ, phù hợp với quan điểm giải quyết vụ án của Hội đồng xét xử, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của Kiểm sát viên.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 147, khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Điều 463, Điều 465, Điều 466, Điều 468 Điều 468, khoản 2 Điều 470 Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí lệ phí Tòa án, Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận.

Buộc bà Báo Nguyễn Thái V phải trả nợ cho Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận tính đến ngày 05-10-2023 số tiền: 14.417.961 đồng;

Trong đó: tiền nợ gốc 6.736.035 đồng, tiền lãi trong hạn 5.211.433 đồng, lãi quá hạn 2.470.493 đống và trả lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng từ ngày 06-10-2023 cho đến khi trả hết nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0143/NTH/15CD/VCLI, ngày 25-5-2015 ký kết giữa Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận với bà V.

Về án phí: Buộc bà Báo Nguyễn Thái V phải chịu 720.000 đồng (đã làm tròn số) án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho Ngân hàng T- Chi nhánh Ninh Thuận số tiền 344.000đ tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền số 0000937 ngày 14-6-2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện N.

"...trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự" Án xử công khai sơ thẩm có mặt người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của nguyên đơn; bị đơn vắng mặt. Báo cho người có mặt biết quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (01-03-2024). Riêng người vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt bản án theo thủ tục tố tụng.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

36
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 08/2024/DS-ST

Số hiệu:08/2024/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: đang cập nhật
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về