Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 05/2023/KDTM-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 05/2023/KDTM-ST NGÀY 24/05/2023 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 01/2023/TLST-KDTM ngày 03 tháng 01 năm 2023 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2023/QĐXXST-KDTM ngày 03 tháng 4 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 42/2023/QĐST-HPT ngày 25 tháng 4 năm 2023, giữa:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V (VPBank) Địa chỉ trụ sở: Số 89 Láng H, phường Láng H, quận Đ, thành phố Hà Nội Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Tuấn A - Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ pháp lý (Theo Văn bản ủy quyền số 25/2020/UQ-HĐQT ngày 07/7/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V) Ông Phạm Tuấn A ủy quyền cho ông Nguyễn Minh H, ông Nguyễn Mạnh S, ông Nguyễn Lê Anh T, ông Trần Đình L, ông Nguyễn Bá T (Theo văn bản ủy quyền số 40/2022/UQ-VPB ngày 10/10/2022); địa chỉ liên hệ: Tầng 4, tòa nhà số 112 đường Phan Châu Tr, quận H, thành phố Đà Nẵng (ông T có mặt).

2. Bị đơn: Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr; địa chỉ: Số 27 đường H, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Huy H – Chức vụ: Giám đốc; (Vắng mặt lần thứ hai)

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Huy H, sinh năm 1977; địa chỉ: Số 27 đường H, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng (Vắng mặt lần thứ hai).

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Trong đơn khởi kiện, bảng tự khai và tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Nguyễn Lê Anh T trình bày:

Nội dung Hợp đồng tín dụng:

Theo Hợp đồng cho vay số DNA/19026 ngày 06/9/2019, phụ lục hợp đồng số 01 ngày 21/9/2021, khế ước nhận nợ lần 01/Số: DNA/19026 ngày 09/9/2019 và hợp đồng thế chấp xe ô tô số: DNA/19027 ngày 06/9/2019 Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr vay vốn số tiền: 508,000,000 đồng (Năm trăm lẻ tám triệu đồng). Thời hạn vay: 60 tháng (09/9/2019 đến 06/9/2024). Lãi suất vay: 8,8%/năm. Điều chỉnh lãi suất: Trong thời hạn 12 tháng lãi suất cố định 03 tháng, sau đó, điều chỉnh định kỳ vào các ngày 01/01, 01/04, 01/07 và 01/10 hàng năm. Ngày điều chỉnh lãi suất đầu tiên là ngày 10/12/2019, ngày điều chỉnh lãi suất tiếp theo là ngày 01/01/2020. Mức lãi suất điều chỉnh bằng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng trả lãi cuối kỳ, biên độ 4,5%/năm, mức lãi suất điều chỉnh tối đa là 8,8%/năm. Kỳ trả nợ gốc: 01 tháng/lần vào ngày 09 hàng tháng, số tiền nợ gốc phải trả mỗi kỳ là 8,470,000 đồng, riêng kỳ cuối 8,270,000 đồng.

Theo Hợp đồng vay hạn mức số: DNA/20084 ngày 17/04/2020, phụ lục hợp đồng số 01 ngày 21/9/2021, phụ lục hợp đồng số 02 ngày 21/9/2021, khế ước nhận nợ lần 09/số: DNA/20084-09 ngày 29/01/2021, khế ước nhận nợ lần 10/số:

DNA/20084-10 ngày 26/02/2021, khế ước nhận nợ lần 11/số: DNA/20084-11 ngày 26/03/2021, khế ước nhận nợ lần 12/số: DNA/20084-12 ngày 02/4/2021 Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr vay vốn hạn mức: 1,500,000,000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng). Thời hạn duy trì hạn mức: 12 tháng.

Theo Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có tài sản bảo đảm ngày 27/3/2018. Thời hạn hạn mức tín dụng thẻ: 60 tháng. Hạn mức thẻ: 500,000,000 đồng (Năm trăm triệu đồng). Lãi suất vay: 25%/năm.

Thông tin biện pháp bảo đảm: Tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số: DNA/19027 ngày 06/9/2019. Bên thế chấp là Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr; địa chỉ số 27 H, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng. Tài sản thế chấp: 01 Xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai, số loại Elantra, số khung: 41CBKN016107, số máy: G4FGKU121643, biển số: 43A-xxx.62, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 080296 do Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/9/2019.

Theo Hợp đồng bảo lãnh số: 3716158/HĐBL/VPBANK-01 ngày 27/3/2018 và Hợp đồng bảo lãnh số DNA/20085 ngày 17/04/2020, ông Nguyễn Huy H đồng ý, bằng toàn bộ tài sản của mình, bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr trong việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hiện tại và nghĩa vụ trong tương lai bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí, các khoản phạt, các khoản bồi thường thiệt hại và tất cả các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr đối với bên Ngân hàng phát sinh từ tất cả các văn kiện tín dụng được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V.

Quá trình thực hiện hợp đồng Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với VPBank theo quy định tại các hợp đồng và khế ước nhận nợ đã ký kết từ ngày 21/3/2022 nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr phải trả toàn bộ số tiền nợ gốc, nợ lãi, tiền phạt chậm trả tiền lãi và các khoản phát sinh liên quan theo các Hợp đồng tín dụng nêu trên tạm tính đến ngày 06/10/2022 là 1,905,809,055 đồng (Trong đó nợ gốc 1,598,292,967 đồng và nợ lãi 307,516,088 đồng).

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện của nguyên đơn ông T xin thay đổi nội dung khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr phải trả cho Ngân hàng số tiền tạm tính đến ngày 24/5/2023 là 2.204.522.804 đồng (Trong đó nợ gốc 1,598,292,967 đồng và nợ lãi 606.229.837 đồng); buộc Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr tiếp tục trả lãi theo đúng thỏa thuận trong các Hợp đồng tín dụng nêu trên cho đến ngày Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr thực tế thanh toán hết nợ cho Ngân hàng; Trường hợp Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr không trả nợ thì cho phát mại tài sản bảo đảm của Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr tại Ngân hàng để thu hồi nợ và đề nghị ông Nguyễn Huy H có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr theo các Hợp đồng bão lãnh mà bên bảo lãnh đã ký kết với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V.

* Đối với bị đơn Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr: Trong quá trình giải quyết vụ án, đã được Tòa án tống đạt (niêm yết) các văn bản tố hợp lệ nhưng Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr vẫn vắng mặt không có lý do và cũng không cử người đại diện tham gia tố tụng đồng thời cũng không có văn bản trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

* Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Huy H: Trong quá trình giải quyết vụ án, đã được Tòa án tống đạt (niêm yết) các văn bản tố hợp lệ nhưng ông Nguyễn Huy H vẫn vắng mặt không có lý do và cũng không có văn bản trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

* Phát biểu của đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa:

Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử vụ án, Thư ký phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đúng trình tự quy định của pháp luật. Đối với các đương sự: Trong quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án, nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình nên phải chịu hậu quả pháp lý về việc không tuân thủ quy định pháp luật tố tụng dân sự.

Về việc giải quyết vụ án: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ và phù hợp với quy định pháp luật, cũng như các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr phải trả cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V số tiền gốc và lãi tạm tính đến ngày 24/5/2023 là 2.204.522.804 đồng (Trong đó nợ gốc 1,598,292,967 đồng và nợ lãi 606.229.837 đồng) và buộc Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr phải tiếp tục trả lãi phát sinh kể từ ngày 25/5/2023 cho đến khi thanh toán xong mọi khoản nợ; trường hợp Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr không trả được nợ thì cho phát mại tài sản đảm bảo của Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr tại Ngân hàng để thu hồi nợ; buộc ông Nguyễn Huy H phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo các Hợp đồng bão lãnh đã ký kết với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V. Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:

[1.1] Về quan hệ pháp luật: Ngân hàng khởi kiện Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr về việc kiện đòi nợ liên quan đến hợp đồng tín dụng. Đây là vụ án có tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại được quy định tại khoản 1 Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự.

[1.2] Về thẩm quyền: Bị đơn Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr có địa chỉ tại số 27 đường H, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

[1.3] Về tố tụng: Tại phiên tòa hôm nay, mặc dù đã được Tòa án triệu tập (niêm yết) hợp lệ đến lần thứ hai nhưng đại diện của bị đơn là Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Huy H vẫn vắng mặt không lý do. Vì vậy, áp dụng điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đại diện bị đơn là Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr và ông Nguyễn Huy H.

[2] Về nội dung: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V và Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr có ký các khoản cho vay, khoản vay hạn mức và Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có tài sản bảo đảm với các nội dung thỏa thuận như sau:

- Ngày 06/9/2019 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V và Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr ký Hợp đồng cho vay số DNA/19026, phụ lục hợp đồng số 01 ngày 21/9/2021, khế ước nhận nợ lần 01/Số: DNA/19026 ngày 09/9/2019 Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr vay vốn số tiền 508.000.000 đồng. Thời hạn vay:

60 tháng (Từ ngày 09/9/2019 đến 06/9/2024). Lãi suất vay 8,8%/năm. Điều chỉnh lãi suất: Trong thời hạn 12 tháng lãi suất cố định 03 tháng, sau đó, điều chỉnh định kỳ vào các ngày 01/01, 01/04, 01/07 và 01/10 hàng năm. Ngày điều chỉnh lãi suất đầu tiên là ngày 10/12/2019, ngày điều chỉnh lãi suất tiếp theo là ngày 01/01/2020. Mức lãi suất điều chỉnh bằng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng trả lãi cuối kỳ, biên độ 4,5%/năm, mức lãi suất điều chỉnh tối đa là 8,8%/năm. Kỳ trả nợ gốc: 01 tháng/lần vào ngày 09 hàng tháng, số tiền nợ gốc phải trả mỗi kỳ là 8,470,000 đồng, riêng kỳ cuối 8,270,000 đồng.

- Ngày 17/4/2020 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V và Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr ký Hợp đồng vay hạn mức số: DNA/20084, phụ lục hợp đồng số 01 ngày 21/9/2021, phụ lục hợp đồng số 02 ngày 21/9/2021 Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr vay vốn hạn mức số tiền 1.500.000.000 đồng; Mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại than các loại, vật liệu xây dựng; Thời hạn duy trì hạn mức 12 tháng tính từ ngày ký hợp đồng. Bên vay phải rút vốn vay lần đầu chậm nhất đến ngày 15/7/2020 và phương thức giải ngân thực hiện theo thỏa thuận của các Bên tại mỗi lần vay vốn và được quy định cụ thể trong (các) Khế ước nhận nợ ký kết giữa các bên.

Lãi suất vay được quy định theo nội dung của từng Khế ước nhận nợ ban hành kèm theo Hợp đồng cho vay hạn mức số DNA/20084 ngày 17/04/2020; lãi suất vay trong hạn 16,3%/năm. Lãi suất cho vay trong hạn được cố định trong vòng 01 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Hết thời hạn 01 tháng, lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh định kỳ 01 tháng/01 lần. Thời hạn trả nợ phải trả nợ gốc theo định kỳ 01tháng/lần vào ngày 20, tổng cộng 12 kỳ theo nội dung của từng Khế ước nhận nợ; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V đã giải ngân cho Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr cụ thể:

Khế ước nhận nợ lần 09/Số: DNA/20084-09 ngày 29/01/2021 với số tiền 400.140.000 đồng (thời hạn vay từ ngày 29/01/2021 đến ngày 29/01/2022). Ngày điều chỉnh lãi suất đầu tiên là ngày 28/02/2021, kỳ trả nợ gốc đầu tiên vào ngày 20/02/2021, số tiền nợ gốc phải trả mỗi kỳ là 33.345.000 đồng, riêng kỳ cuối 33.345.000 đồng;

Khế ước nhận nợ lần 10/Số: DNA/20084-10 ngày 26/02/2021 với số tiền 440.100.000 đồng (thời hạn vay từ ngày 26/01/2021 đến ngày 26/02/2022). Ngày điều chỉnh lãi suất đầu tiên là ngày 26/3/2021, kỳ trả nợ gốc đầu tiên vào ngày 20/3/2021, số tiền nợ gốc phải trả mỗi kỳ là 36.675.000 đồng, riêng kỳ cuối 36.675.000 đồng;

Khế ước nhận nợ lần 11/Số: DNA/20084-11 ngày 26/03/2021 với số tiền 358.965.000 đồng (thời hạn vay từ ngày 26/3/2021 đến ngày 26/3/2022). Ngày điều chỉnh lãi suất đầu tiên là ngày 26/4/2021, kỳ trả nợ gốc đầu tiên vào ngày 20/4/2021, số tiền nợ gốc phải trả mỗi kỳ là 29.913.750 đồng, riêng kỳ cuối 29.913.750 đồng;

Khế ước nhận nợ lần 12/số: DNA/20084-12 ngày 02/4/2021 với số tiền 404.000.000 đồng (thời hạn vay từ ngày 02/4/2021 đến ngày 02/4/2022). Ngày điều chỉnh lãi suất đầu tiên là ngày 02/5/2021, kỳ trả nợ gốc đầu tiên vào ngày 20/4/2021, số tiền nợ gốc phải trả mỗi kỳ là 34.000.000 đồng, riêng kỳ cuối 30.000.000 đồng;

- Ngày 27/3/2018 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V và Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr ký Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có tài sản bảo đảm số 3716158. Thời hạn hạn mức tín dụng thẻ 60 tháng, hạn mức thẻ 500.000.000 đồng, lãi suất vay 25%/năm. Thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi, thời hạn tính lãi được xác định từ ngày giải ngân khoản cấp tín dụng đến hết ngày liền kề trước ngày khách hàng thực tế thanh toán hết toàn bộ dư nợ cho Ngân hàng và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi. Số dư thực tế là số dư cuối ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà khách hàng còn phải trả cho Ngân hàng được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận tại Hợp đồng. Lãi suất tính lãi là mức lãi suất trong hạn, lãi suất quá hạn, lãi suất chậm trả. Lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ % theo năm với một năm là 365 ngày. Sau 60 ngày ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán đầu tiên mà không thanh toán đủ trị giá thanh toán tối thiểu ghi nhận trên sao kê gần nhất sẽ bị tính lãi quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

Quá trình thực hiện hợp đồng Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng theo quy định tại các Hợp đồng và khế ước nhận nợ đã ký kết, nên toàn bộ khoản vay bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất quá hạn như trong thỏa thuận. Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở, tạo điều kiện nhưng Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr không có thiện chí trả nợ cho Ngân hàng nên Ngân hàng đã khởi kiện yêu cầu thu hồi nợ vay trước hạn. Tại phiên tòa đại diện Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V yêu cầu Tòa án buộc Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr phải trả cho Ngân hàng số tiền gốc và lãi tạm tính đến ngày 24/5/2023 là 2.204.522.804 đồng (Trong đó nợ gốc 1,598,292,967 đồng và nợ lãi 606.229.837 đồng); buộc Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr tiếp tục trả lãi theo đúng thỏa thuận trong các Hợp đồng tín dụng nêu trên cho đến ngày Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr thực tế thanh toán hết nợ cho Ngân hàng; trường hợp Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr không trả nợ thì cho phát mại tài sản bảo đảm của Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr tại Ngân hàng để thu hồi nợ và buộc ông Nguyễn Huy H có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr theo các Hợp đồng bão lãnh mà bên bảo lãnh đã ký kết với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V.

[2.1] Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, bị đơn Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Huy H không tham gia tố tụng, không có văn bản trình bày ý kiến cũng như đưa ra chứng cứ để chứng minh đối với yêu cầu của nguyên đơn. Do đó, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải chịu hậu quả về việc không chứng minh được. Vì vậy, Hội đồng xét xử căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để xem xét, giải quyết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[2.2] Hội đồng xét xử xét thấy: Các Hợp đồng tín dụng nêu trên được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V và Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr trên cơ sở tự nguyện, không trái pháp luật, đạo đức xã hội, tuân thủ các quy định của pháp luật về nội dung và hình thức nên phải được các bên tôn trọng thực hiện. Các bên tham gia trong giao dịch này được hưởng các quyền và phải chịu các nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng đã ký kết nói trên. Tuy nhiên, sau khi vay tiền Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr chỉ thanh toán được một phần tổng số tiền gốc và tiền lãi là 1.257.982.506 đồng (Trong đó, nợ gốc là 1.012.682.708 đồng và nợ lãi là 245.299.798 đồng) và ngày trả nợ cuối cùng của Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr đối với Hợp đồng cho vay số DNA/19026 ngày 06/9/2019 là ngày 12/4/2022; Hợp đồng vay hạn mức số: DNA/20084 ngày 17/4/2020 là ngày 21/3/2022 và Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có tài sản bảo đảm ngày 27/3/2018 là ngày 20/4/2022, sau đó Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr không thực hiện đúng cam kết thanh toán nợ và tiền lãi vay theo các hợp đồng đã ký kết.

Tính đến ngày 24/5/2023, Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr còn nợ lại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V cụ thể:

- Hợp đồng cho vay số DNA/19026 ngày 06/9/2019, khế ước nhận nợ lần 01/Số: DNA/19026 ngày 09/9/2019 tiền dư nợ gốc hiện tại là 289.191.667 đồng, tiền lãi là 54.576.814 đồng, phạt chậm trả lãi là 3.712.405 đồng.

- Hợp đồng vay hạn mức số: DNA/20084 ngày 17/4/2020 với Khế ước nhận nợ lần 09/số: DNA/20084-09 ngày 29/01/2021, tiền dư nợ gốc hiện tại là 145.884.375 đồng, tiền lãi là 46.778.996 đồng, phạt chậm trả là 3.207.777 đồng; Khế ước nhận nợ lần 10/số: DNA/20084-10 ngày 26/02/2021, tiền dư nợ gốc hiện tại là 220.050.000 đồng, tiền lãi là 69.849.881 đồng, phạt chậm trả là 4.754.815 đồng; Khế ước nhận nợ lần 11/số: DNA/20084-11 ngày 26/03/2021, tiền dư nợ gốc hiện tại là 209.396.250 đồng, tiền lãi là 65.805.677 đồng, phạt chậm trả là 4.448.263 đồng; Khế ước nhận nợ lần 12/số: DNA/20084-12 ngày 02/4/2021, tiền dư nợ gốc hiện tại là 234.000.000 đồng, tiền lãi là 73.839.411 đồng, phạt chậm trả là 5.001.012 đồng.

- Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có tài sản bảo đảm số 3716158 ngày 27/3/2018, tiền dư nợ gốc hiện tại là 499.770.675 đồng, tiền lãi là 274.254.785 đồng.

Tổng số tiền gốc của các Hợp đồng là 1.598.292.967 đồng, tổng tiền lãi và phạt chậm trả lãi là 606.229.837 đồng, cả gốc và lãi là 2.204.522.804 đồng.

Quá trình thực hiện các Hợp đồng Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr vi phạm nghĩa vụ trả gốc và lãi, vi phạm định kỳ trả nợ, vi phạm các hợp đồng tín dụng đã ký kết. HĐXX xét thấy Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr là bên có lỗi trong việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng tín dụng. Do đó, yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V về việc yêu cầu Tòa án buộc Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr trả số tiền gốc và lãi tạm tính đến ngày 24/5/2023 là 2.204.522.804 đồng (Trong đó nợ gốc 1.598.292.967 đồng và nợ lãi 606.229.837 đồng) là phù hợp với Điều 463 và 466 Bộ luật dân sự.

[2.3] Đối với yêu cầu của nguyên đơn về tính lãi suất chậm thanh toán theo mức lãi suất thỏa thuận tại các Hợp đồng tín dụng là phù hợp với quy định tại Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng, nên HĐXX chấp nhận.

[3] Đối với tài sản thế chấp để bảo đảm khoản vay: Xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai, số loại Elantra, số khung: 41CBKN016107, số máy: G4FGKU121643, biển số: 43A-xxx.62, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 080296 do Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/9/2019 đứng tên Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số DNA/19027 ngày 06/9/2019 và Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng của Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng cùng ngày thì thấy:

Quá trình giải quyết vụ án, ngày 08/3/2023 và ngày 24/3/2023, Tòa án Thông báo yêu cầu Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr, người đại diện theo pháp luật đem tài sản thế chấp đến Trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà để thực hiện việc xem xét, thẩm định tại chỗ nhưng Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr, người đại diện theo pháp luật không đem được tài sản đến. Do đó, Tòa án không thực hiện được việc xem xét, thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp.

Để giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật, ngày 24/3/2023 Tòa án ban hành Thông báo số 10/TB-TA về việc yêu cầu Ngân hàng đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, Ngân hàng không thực hiện việc đăng phát thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng như đã yêu cầu mà trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, đại diện Ngân hàng trình bày việc thế chấp tài sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về nội dung và hình thức, có tiến hành đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, Ngân hàng đề nghị Tòa án tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy việc thế chấp tài sản đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về nội dung và hình thức, có tiến hành đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng nên trong trường hợp Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr không thanh toán nợ thì cần phải xử lý tài sản thế chấp nêu trên để thu hội nợ cho Ngân hàng là phù hợp với Điều 299 Bộ luật dân sự.

Trường hợp Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr hoàn tất xong khoản nợ thì phía Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V phải hoàn trả lại cho Công ty Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 080296 do Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/9/2019 đứng tên Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr theo quy định tại Điều 322 Bộ luật dân sự.

[4] Đối với yêu cầu của Ngân hàng về việc buộc ông Nguyễn Huy H có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr theo các Hợp đồng bão lãnh mà ông H ký với VPBank. HĐXX xét thấy, Hợp đồng bảo lãnh số 3716158/HĐBL/VPBANK-01 ngày 27/3/2018 và Hợp đồng bảo lãnh số DNA/20085 ngày 17/04/2020 được ký ký kết giữa Ngân hàng và ông Nguyễn Huy H là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật nên căn cứ Điều 339, 340, 342 Bộ luật dân sự chấp nhận yêu cầu này của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V.

[5] Lệ phí và chi phí tố tụng khác: Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr phải chịu, nhưng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V đã tạm ứng trước (đã nộp và chi xong). Do vậy, Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr phải có nghĩa vụ trả lại cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

[6] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà đề nghị chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở phù hợp với nhận định của HĐXX nên chấp nhận.

[7] Về án phí: Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là [72.000.000đ + (204.522.804đ x 2%)] = 76.090.456 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V được hoàn trả số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39;

điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 228; Điều 271; Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ vào các điều 463, 466, 299, 322, 323, 339, 340 và Điều 342 của Bộ luật dân sự;

Căn cứ vào Điều 91 Luật các Tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V (VPBank) đối với Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

2. Buộc Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V số tiền gốc và lãi tạm tính đến ngày 24/5/2023 là 2.204.522.804 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm lẻ bốn triệu, năm trăm hai mươi hai ngàn, tám trăm lẻ bốn đồng). Trong đó: Nợ gốc 1.598.292.967 đồng, nợ lãi 606.229.837 đồng.

Lãi suất tiếp tục được tính kể từ ngày 25/5/2023 trên số dư nợ gốc theo mức lãi suất nợ quá hạn do các bên thỏa thuận tại Hợp đồng cho vay số DNA/19026 ngày 06/9/2019, phụ lục hợp đồng số 01 ngày 21/9/2021, khế ước nhận nợ lần 01/Số: DNA/19026 ngày 09/9/2019; Hợp đồng vay hạn mức số: DNA/20084 ngày 17/04/2020, phụ lục hợp đồng số 01 ngày 21/9/2021, phụ lục hợp đồng số 02 ngày 21/9/2021, khế ước nhận nợ lần 09/số: DNA/20084-09 ngày 29/01/2021, khế ước nhận nợ lần 10/số: DNA/20084-10 ngày 26/02/2021, khế ước nhận nợ lần 11/số: DNA/20084-11 ngày 26/03/2021, khế ước nhận nợ lần 12/số: DNA/20084-12 ngày 02/4/2021 và Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có tài sản bảo đảm số 3716158 ngày 27/3/2018 cho đến khi Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr thanh toán xong khoản nợ.

2. Về xử lý tài sản thế chấp: Trường hợp Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr không thanh toán toàn bộ khoản nợ thì tài sản thế chấp là 01 xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai, số loại Elantra, số khung: 41CBKN016107, số máy: G4FGKU121643, biển số: 43A-xxx.62, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 080296 do Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/9/2019 đứng tên Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr, xác lập thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số DNA/19027 ngày 06/9/2019, đã được Chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng ngày 06/9/2019 được xử lý theo Điều 299 Bộ luật dân sự.

Trường hợp Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr hoàn tất xong khoản nợ thì phía Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V phải hoàn trả lại cho Công ty Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 080296 do Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/9/2019 đứng tên Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr theo quy định tại Điều 322 Bộ luật dân sự.

3. Về nghĩa vụ của bên bảo lãnh: Trường hợp tài sản bảo đảm nêu trên không đủ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn bộ khoản nợ cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V, thì Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V có quyền yêu cầu ông Nguyễn Huy H phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Hợp đồng bảo lãnh số 3716158/HĐBL/VPBANK-01 ngày 27/3/2018 và Hợp đồng bảo lãnh số DNA/20085 ngày 17/04/2020 được ký kết giữa ông Nguyễn Huy H và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V theo Điều 339, 340, 342 Bộ luật dân sự.

4. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr phải chịu 76.090.456 đồng (Bảy mươi sáu triệu không trăm chín mươi ngàn bốn trăm năm mươi sáu đồng).

Hoàn trả lại cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V số tiền tạm ứng án phí 34.587.000 đồng (Ba mươi bốn triệu năm trăm tám mươi bảy ngàn đồng) theo biên lai thu số 0006633 ngày 29/12/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

5. Lệ phí và chi phí tố tụng khác: Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr phải chịu, nhưng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V đã tạm ứng trước (đã nộp và chi xong). Do vậy, Công ty TNHH MTV Đất Cảng Sơn Tr phải có nghĩa vụ trả lại cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh V số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Báo cho nguyên đơn biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Riêng bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

93
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 05/2023/KDTM-ST

Số hiệu:05/2023/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Sơn Trà - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 24/05/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về