Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 04/2023/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG

BẢN ÁN 04/2023/DS-ST NGÀY 04/05/2023 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 04 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 04/2022/TLST-DS, ngày 11 tháng 01 năm 2022 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2023/QĐXX-DS ngày 31 tháng 01 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 04/2023/QĐST-DS ngày 27 tháng 02 năm 2023; Thông báo về việc thay đổi thời gian mở phiên tòa; Quyết định hoãn phiên tòa số 12/2023/QĐST- DS ngày 11 tháng 4 năm 2023, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; địa chỉ: Số 89 L, phường L, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ng C D– Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Ng X T; địa chỉ: Số 35-37 Ng Q, phường T L, thành phố B M T, tỉnh Đ Lk (Có mặt).

- Bị đơn: Ông H L; địa chỉ: Thôn M Đ, xã Đ M, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (Vắng mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Bà H T B; địa chỉ: Số 7A/8 Ng Gi Th, phường T A, thành phố B M Th, tỉnh Đ L (Vắng mặt).

+ Ông V N A; địa chỉ: Số 11 L Th, phường 13, quận 4, thành phố H C M (Vắng mặt).

+ Văn phòng công chứng Đại An; địa chỉ: Số 38 Ng Q, thành phố B M Th, tỉnh Đ L; người đại diện ông Đỗ Văn C – Trưởng văn phòng (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo nội dung đơn khởi kiện, lời khai của người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Ng X T trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa: Theo hợp đồng tín dụng số LN1707170117583/DAK/HĐTD, ngày 04/8/2017 thì ông H L được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Ngân hàng) đồng ý phê duyệt và giải ngân cho vay số tiền 574.000.000 đồng, thời hạn vay 72 tháng, mục đích vay để mua ô tô khách du lịch mới 100%.

Theo giấy đăng ký kiêm hợp đồng cho vay không tài sản bảo đảm, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng điện tử, ngày 07/9/2017 thì ông H L được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đồng ý phê duyệt và giải ngân cho vay số tiền 72.000.000 đồng, thời hạn vay 60 tháng, mục đích vay để mua đồ gia dụng.

Theo hợp đồng vay tín chấp thẻ tín dụng số 356-P-995742, ngày 17/7/2017 thì ông H L được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đồng ý phê duyệt và giải ngân cho vay số tiền 9.000.000 đồng Để bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng thì ông H L có thế chấp 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu Ford, số loại Transit, biển số 48B-xxxxx, số khung T4MFHAR61417, số máy RATORD244L, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007035 do phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 01/8/2017 (theo hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1707170117583/DAK/HĐTC ngày 04/8/2017; chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 04/8/2017 của Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng).

Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng ông H L đã thanh toán được cho Ngân hàng tổng số tiền 429.093.882 đồng, kể từ khi thanh toán số tiền 429.093.882 đồng thì ông H L liên tục vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi, do đó Ngân hàng đã chuyển toàn bộ số nợ của ông Long sang nợ quá hạn từ ngày 16/4/2020.

Do đó với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông yêu cầu ông H L phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng số tiền tính đến ngày xét xử là 754.256.553 đồng và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tính từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thanh toán xong tất cả các khoản nợ, cụ thể:

- Đối với hợp đồng tín dụng số LN1707170117583/DAK/HĐTD, ngày 04/8/2017: Ông H L phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng số tiền là 620.870.261 đồng, trong đó nợ gốc là 365.048.883 đồng, lãi trong hạn là 177.815.192 đồng, lãi quá hạn 78.006.187 đồng.

- Đối với giấy đăng ký kiêm hợp đồng cho vay không tài sản bảo đảm, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng điện tử, ngày 07/9/2017: Ông H L phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng số tiền là 102.245.644 đồng, trong đó nợ gốc là 50.284.743 đồng, lãi trong hạn là 34.640.601 đồng, lãi quá hạn 17.320.300 đồng.

- Đối với hợp đồng vay tín chấp thẻ tín dụng số 356-P-995742, ngày 17/7/2017: Ông H L phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng số tiền là 31.140.648 đồng, trong đó nợ gốc là 8.508.704 đồng, nợ lãi quá hạn là 22.631.944 đồng.

Trường hợp ông H L không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán nợ thì Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có quyền yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền kê biên, phát mãi tài sản bảo đảm là 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu Ford, số loại Transit, biển số 48B-xxxxx, số khung T4MFHAR61417, số máy RATORD244L, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007035 do phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 01/8/2017 (theo hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1707170117583/DAK/HĐTC ngày 04/8/2017; giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 04/8/2017 của Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng).

Đối với hợp đồng ủy quyền lại ngày 03/02/2021 giữa ông H L và bà H T B về việc ông H L ủy quyền lại cho bà H T B được quyền lập và ký các giấy tờ liên quan đến Ngân hàng để thanh toán các khoản nợ đối với tài sản thế chấp là 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu Ford, số loại Transit, biển số 48B-xxxxx, số khung T4MFHAR61417, số máy RATORD244L, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007035 do phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 01/8/2017 (bao gồm nợ gốc, nợ lãi) và lấy tài sản thế chấp ra thì phía Ngân hàng không đồng ý với văn bản ủy quyền lại trên, vì khi ông H L và bà H T B thống nhất lập hợp đồng ủy quyền lại thì phía Ngân hàng không có văn bản đồng ý (Theo điểm J Điều 11 hợp đồng cho vay số LN1707170117583, ngày 04/8/2017).

- Theo lời khai của bị đơn ông H L trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa: Ông thừa nhận tính đến ngày 28/6/2021 có nợ lại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng số tiền 565.260.838 đồng và toàn bộ lãi xuất phát sinh theo hợp đồng tín dụng kể từ ngày 29/6/2021, để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng thì ông có thế chấp 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu Ford, số loại Transit, biển số 48B-xxxxx, số khung T4MFHAR61417, số máy RATORD244L, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007035 do phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 01/8/2017, đối với số nợ trên thì ông đồng ý thanh toán cho Ngân hàng, trường hợp không trả được nợ thì đồng ý để Ngân hàng yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phát mãi tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ.

- Theo lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông H N A trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa: Đối với 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu Ford, số loại Transit, biển số 48B-xxxxx, số khung T4MFHAR61417, số máy RATORD244L, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007035 do phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 01/8/2017 ông H L đang thế chấp để vay vốn tại Ngân hàng thì đây là tài sản của ông bỏ tiền ra để mua, do đó trường hợp xe ô tô bị phát mãi bán đấu giá để thu hồi nợ cho Ngân hàng thì ông cũng phải được hưởng một phần giá trị trong đó.

Theo lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà H T B trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa: Ngày 03/02/2021 ông V N A có gọi điện thoại cho bà ra Văn phòng công chứng Đại An để làm thủ tục công chứng hồ sơ sang tên giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 48B-xxxxx sang cho Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu và dịch vụ vận tải Minh Phương –Chi nhánh Đắk Lắk, tuy nhiên khi lên Văn Phòng công chứng thì cán bộ Ngân hàng giải thích là việc sang tên cho chi nhánh của Công ty là không phù hợp, do đó cán bộ Ngân hàng mới hướng dẫn các bên khi làm hợp đồng tất toán nợ để lấy xe ô tô ra sẽ làm thủ tục sang tên cho bà, sau đó bà có trách nhiệm sang tên giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 48B-xxxxx lại cho Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu và dịch vụ vận tải Minh Phương – Chi nhánh Đắk Lắk, sau khi bàn bạc và được sự thống nhất của ông Hồ Ngọc A thì bà và ông H L đã ra văn phòng công chứng Đại An để lập với nhau hợp đồng ủy quyền lại ngày 03/02/2021, tuy nhiên sau đó ông V N A lại đổi ý không bỏ tiền vào Ngân hàng để lấy xe ô tô biển số 48B- xxxxx ra, do đó hợp đồng ủy quyền lại giữa bà và ông H L không thực hiện được, do không am hiểu pháp luật, nên bà đã không đề nghị Văn phòng công chứng Đại An hủy hợp đồng ủy quyền lại ngày 03/02/2021 giữa bà và ông H L đi, do đó bà đề nghị Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng công chứng Đại An trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa: Việc Văn phòng công chứng Đại An công chứng hợp đồng ủy quyền lại giữa bà H T B và ông H L ngày 03/02/2021 là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, đối với vụ án này Văn phòng công chứng Đại An không có ý kiến gì.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án.

Về tố tụng: Việc tuân thủ theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng ở giai đoạn sơ thẩm đều tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đối với bị đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chưa tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung vụ án: Áp dụng các Điều 317, Điều 318, Điều 319; Điều 322, khoản 7 Điều 323; Điều 463, Điều 466, Điều 468, Điều 470 của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP, ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm, đề nghị Hội đồng xét xử:

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn ông H L phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng số tiền gốc là 423.842.330đ và lãi suất phát sinh theo hợp đồng tín dụng cho đến ngày xét xử.

- Trường hợp ông H L không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán nợ thì Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có quyền yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông xử lý tài sản thế chấp 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu Ford, số loại Transit, biển số 48B-xxxxx, số khung T4MFHAR61417, số máy RATORD244L, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007035 do phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 01/8/2017 để thu hồi nợ (theo hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1707170117583/DAK/HĐTC ngày 04/8/2017; giấy chứng nhận biện pháp giao dịch bảo đảm ngày 04/8/2017 của Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng).

- Đối với việc ông V N A cho rằng ông là người mua xe ô tô biển kiểm soát 48B – 066.44; nếu xe ô tô bị phát mãi bán đấu giá thì ông V N A cũng phải được hưởng một phần lợi ích trong đó. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án ông V N A không có yêu cầu độc lập, không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lời trình bày của mình. Do đó nếu ông V N A thấy quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì có quyền khởi kiện bằng một vụ án khác.

- Kể từ ngày tiếp theo của ngày của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, bị đơn còn phải chịu khoản tiền lãi quá hạn trên số tiền chưa thanh toán các bên đã thỏa thuận, nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sở thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Đây là vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng, bị đơn ông H L có địa chỉ tại thôn M Đ, xã Đ M, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, do đó, Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thụ lý và giải quyết là đúng quy định tại khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung vụ án:

Theo hợp đồng tín dụng số LN1707170117583/DAK/HĐTD, ngày 04/8/2017 thì ông H L được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đồng ý phê duyệt và giải ngân cho vay số tiền 574.000.000 đồng, thời hạn vay 72 tháng, mục đích vay để mua ô tô khách du lịch mới 100%. Để bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng ông H L có thế chấp 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu Ford, số loại Transit, biển số 48B-xxxxx, số khung T4MFHAR61417, số máy RATORD244L, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007035 do phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 01/8/2017 (theo hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1707170117583/DAK/HĐTC ngày 04/8/2017; giấy chứng nhận biện pháp giao dịch bảo đảm ngày 04/8/2017 của Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng).

Theo giấy đăng ký kiêm hợp đồng cho vay không tài sản bảo đảm, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ Ngân hàng điện tử ngày 07/9/2017 ông H L được Ngân hàng giải ngân cho vay số tiền 72.000.000 đồng, mục đích vay mua đồ gia dụng.

Theo hợp đồng vay tín chấp thẻ tín dụng số 356-P-995742, ngày 17/7/2017 ông H L được Ngân hàng giải ngân cho vay số tiền 9.000.000 đồng, mục đích vay tiêu dùng.

Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng ông H L đã thanh toán được cho Ngân hàng MTCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng số tiền 429.093.882 đồng.

[3] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[3.1] Về nợ gốc:

Theo hợp đồng tín dụng số LN1707170117583/DAK/HĐTD, ngày 04/8/2017 thì ông H L được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đồng ý phê duyệt và giải ngân cho vay số tiền 574.000.000 đồng; Theo giấy đăng ký kiêm hợp đồng cho vay không tài sản bảo đảm, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ Ngân hàng điện tử ngày 07/9/2017 thì ông H L được Ngân hàng giải ngân cho vay thêm số tiền 72.000.000 đồng; Theo hợp đồng vay tín chấp thẻ tín dụng số 356-P-995742, ngày 17/7/2017 ông H L được Ngân hàng giải ngân cho vay số tiền 9.000.000 đồng.

Đến thời điểm trả nợ theo hợp đồng các bên đã ký kết thì Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã yêu cầu ông H L phải có nghĩa vụ trả nợ số tiền gốc đã vay, tuy nhiên việc ông H L không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng các bên thỏa thuận là đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay. Do đó Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng làm đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil yêu cầu cầu ông H L phải có nghĩa vụ thanh toán nợ gốc với số tiền 423.842.330 đồng là phù hợp với quy định của pháp luật, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3.2] Về lãi suất tiền vay:

Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng quy định 1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung cấp dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

2 Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

- Về lãi suất trong hạn và lãi suất quá hạn: Theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã được ký kết thì ngoài số tiền gốc thì ông H L còn phải có nghĩa vụ thanh toán số tiền lãi suất phát sinh theo hợp đồng tín dụng cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, tuy nhiên việc ông H L không thực hiện theo thỏa thuận là đã vi phạm về nghĩa vụ trả lãi của bên vay, do đó Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng yêu cầu cầu ông H L phải có nghĩa vụ thanh toán số tiền lãi là 330.414.223 đồng là phù hợp với quy định của pháp luật, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3.3] Về hợp đồng thế chấp tài sản: Để bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thì ông H L có thế chấp 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu Ford, số loại Transit, biển số 48B-xxxxx, số khung T4MFHAR61417, số máy RATORD244L, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007035 do phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 01/8/2017 (theo hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1707170117583/DAK/HĐTC ngày 04/8/2017; giấy chứng nhận biện pháp giao dịch bảo đảm ngày 04/8/2017 của Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng) là đúng quy định tại các Điều 295; Điều 298; Điều 319;

Điều 321; Điều 323 của Bộ luật dân sự năm 2015. Do đó trường hợp ông H L không thanh toán được nợ thì Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có quyền làm đơn yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil kê biên, xử lý tài sản thế chấp là phù hợp với quy định của pháp luật, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Xét quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tại phiên toà là có căn cứ, do đó Hội đồng xét xử cần chấp nhận là phù hợp.

[3.4] Đối với yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông V N A cho rằng 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu Ford, số loại Transit, biển số 48B-xxxxx, số khung T4MFHAR61417, số máy RATORD244L, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007035 do phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 01/8/2017 là tiền của ông bỏ ra để mua, do đó trường hợp xe ô tô được phát mãi bán đấu giá thì ông cũng được hưởng một phần giá trị xe ô tô, Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của ông V N A là không có căn cứ, bỡi lẽ giấy chứng nhận đang ký xe ô tô người đứng tên là ông H L, ngoài ra việc xác lập, ký kết hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng đều do ông H L trực tiếp thực hiện. Trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp của ông V N A bị ảnh hưởng thì ông V N A có quyền khởi kiện bằng một vụ án khác.

[4] Về án phí DSST: Căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 295; Điều 298; Điều 319; Điều 321; Điều 323; Điều 463, Điều 466, Điều 468, Điều 470 của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng; Điều 8, Điều 13 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP, ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định mưc thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Buộc ông H L phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng số tiền gốc và lãi tính đến ngày xét xử là 754.256.553đ (Bảy trăm năm mươi tư triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi ba đồng), trong đó nợ gốc là 423.842.330đ (Bốn trăm hai mươi ba triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm ba mươi đồng), tiền lãi phát sinh là 330.414.223đ (Ba trăm ba mươi triệu bốn trăm mười bốn nghìn hai trăm hai mươi ba đồng), cụ thể:

- Đối với hợp đồng tín dụng số LN1707170117583/DAK/HĐTD, ngày 04/8/2017: Ông H L phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng số tiền là 620.870.261 đồng, trong đó nợ gốc là 365.048.883 đồng, lãi trong hạn là 177.815.192 đồng, lãi quá hạn 78.006.187 đồng.

- Đối với giấy đăng ký kiêm hợp đồng cho vay không tài sản bảo đảm, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ ngân hàng điện tử, ngày 07/9/2017: Ông H L phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng số tiền là 102.245.644 đồng, trong đó nợ gốc là 50.284.743 đồng, lãi trong hạn là 34.640.601 đồng, lãi quá hạn 17.320.300 đồng.

- Đối với hợp đồng vay tín chấp thẻ tín dụng số 356-P-995742, ngày 17/7/2017: Ông H L phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng số tiền là 31.140.648 đồng, trong đó nợ gốc là 8.508.704 đồng, nợ lãi quá hạn là 22.631.944 đồng.

“Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay”.

Về tài sản thế chấp:

Trường hợp ông H L không thực hiện được việc trả nợ thì Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có quyền yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông phát mại tài sản thế chấp là 01 xe ô tô khách, nhãn hiệu Ford, số loại Transit, biển số 48B-xxxxx, số khung T4MFHAR61417, số máy RATORD244L, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007035 do phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 01/8/2017 (theo hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1707170117583/DAK/HĐTC ngày 04/8/2017; giấy chứng nhận biện pháp giao dịch bảo đảm ngày 04/8/2017 của Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng) để thu hồi nợ 2. Về án phí DSST: Ông H L phải nộp 34.170.262đ (Ba mươi tư triệu một trăm bảy mươi nghìn hai trăm sáu mươi hai đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm, trả lại cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 13.305.000đ (Mười ba triệu ba trăm lẻ năm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0000699, ngày 05 tháng 01 năm 2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án; Bị đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

“Trường hợp bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án Dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.”

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

114
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 04/2023/DS-ST

Số hiệu:04/2023/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đắk Mil - Đăk Nông
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 04/05/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về