Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản số 358/2023/DS-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

BẢN ÁN 358/2023/DS-PT NGÀY 28/08/2023 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 219/2023/TLPT-DS ngày 05/7/2023 về “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản”.Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 38/2023/DS-ST ngày 29/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Đại bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 2295/2023/QĐ-PT ngày 21/7/2023 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Lâm Thị Ngọc L (Bé B), sinh năm 1969 Địa chỉ: Ấp B, xã Đ, huyện B, tỉnh Bến Tre.

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thu H (Q), sinh năm 1954 Địa chỉ: Ấp B, xã Đ, huyện B, tỉnh Bến Tre.

4. Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Lâm Thị Ngọc L.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình tố tụng nguyên đơn bà Lâm Thị Ngọc L trình bày:

Khoảng tháng 07, 08 năm 2009, bà bán thịt heo ở chợ B, bà có bán thịt cho bà Nguyễn Thị Thu H để bán cơm tấm. Hình thức mua bán, ban đầu trả tiền mua thịt hàng ngày, sau đó bà H mua nợ, cộng dồn nhiều ngày trả một lần. Việc mua bán thịt giữa hai bên không có lập giấy tờ, không có ghi sổ sách theo dõi. Đến tháng 01/2021, bà ngưng không bán thịt cho bà H nữa. Tổng số tiền mua thịt heo bà H còn nợ bà là 2.300.000 đồng, sau đó bà H đã trả cho bà 40.000 đồng, trả 02 lần, mỗi lần 20.000 đồng. Tính đến ngày bà khởi kiện tại Tòa án, bà H còn nợ bà 2.260.000 đồng. Do đó, bà yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà H phải có nghĩa vụ trả cho bà số tiền nợ thịt heo 2.260.000 đồng, không yêu cầu tính lãi.

Bị đơn bà Nguyễn Thị Thu H vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng nên không có lời trình bày.

Do không thể tiến hành hòa giải, Tòa án nhân dân huyện Bình Đại đã đưa vụ án ra xét xử.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 38/2023/DS-ST ngày 29/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Đại đã áp dụng Điều 430 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 91, điển b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 233 Bộ luật Tố tụng Dân sự; khoản 1, 3 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án tuyên xử:

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Lâm Thị Ngọc L (Bé Ba) yêu cầu bà Nguyễn Thị Thu H (ba Q) trả số tiền nợ mua bán thịt heo 2.260.000 đồng.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. Ngày 06/6/2023, nguyên đơn bà Lâm Thị Ngọc L kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, nội dung kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà, buộc bà H trả cho bà số tiền 2.260.000 đồng và tiền lãi với mức lãi 0,83%/tháng, thời gian 165 tháng với số tiền 3.095.000 đồng, tổng cộng 5.355.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên nội dung kháng cáo, bà L trình bày: Việc bà H nợ tiền mua thịt của bà là có thật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận yêu cầu của bà.

Bị đơn bà H vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm nên không có lời trình bày. Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng, nguyên đơn đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Bị đơn được triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt không rõ lý do là chưa thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của bà Lâm Thị Ngọc L, giữ nguyên Bản án sơ thẩm số: 38/2023/DS-ST ngày 29/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Đại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa; kết quả tranh tụng tại phiên tòa; ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên; xét kháng cáo của bà Lâm Thị Ngọc L; Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Bà Nguyễn Thị Thu H là bị đơn được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt, không có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt nên căn cứ khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Tòa án phúc thẩm xét xử vắng mặt bà H.

[2] Về nội dung:

[2.1] Bà L khởi kiện yêu cầu bà H trả số tiền nợ mua thịt heo 2.260.000 đồng, tuy nhiên trong suốt quá trình tố tụng bà L không cung cấp được tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện. Tòa án nhân dân huyện Bình Đại đã ban hành Quyết định số 34/2023/QĐ-GNTLCC ngày 22/3/2023 yêu cầu bà L giao nộp giấy tờ, biên nhận, tài liệu chứng minh bà H còn nợ bà số tiền 2.260.000 đồng, hết thời hạn được ấn định nhưng bà L vẫn không cung cấp được chứng cứ chứng minh. Do đó, cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ.

[2.2] Đối với yêu cầu tính lãi, theo đơn khởi kiện và trong suốt quá trình tố tụng tại cấp sơ thẩm, bà L không có yêu cầu tính lãi, do đó kháng cáo của bà về việc tính lãi là vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu, cấp phúc thẩm không xem xét đối với nội dung này.

Từ những nhận định trên, Tòa án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là phù hợp, kháng cáo của nguyên đơn không có căn cứ nên không được chấp nhận.

[3] Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[4] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bà lâm Thị Ngọc L1 phải chịu án phí theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Không chấp nhận kháng cáo của bà Lâm Thị Ngọc L;

Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số: 38/2023/DS-ST ngày 29/5/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Áp dụng Điều 430 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 91, điển b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 233 Bộ luật Tố tụng Dân sự; khoản 1, 3 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

[1] Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Lâm Thị Ngọc L yêu cầu bị đơn bà Nguyễn Thị Thu H trả số tiền nợ mua bán thịt heo 2.260.000đ (Hai triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

[2] Về án phí:

[2.1] Án phí sơ thẩm: Buộc bà Lâm Thị Ngọc L phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 0010247 ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

[2.2] Án phí phúc thẩm: Buộc bà Lâm Thị Ngọc L phải chịu 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 0004970 ngày 06 tháng 06 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

97
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản số 358/2023/DS-PT

Số hiệu:358/2023/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bến Tre
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 28/08/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về